Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру С (1254)

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>
СТЕРЕОМЕТРІЯ
стереометрія; ж. (стерео... і ...метрія) розділ геометрії, в якому вивчають просторові фігури.
СТЕРЕОМЕХАНІКА
стереомеханіка; ж. (стерео... і механіка) вчення про деформації та напруження в деталях конструкцій і машин від зовнішніх діянь.
СТЕРЕОПАРА
(гр., спец.) сукупність двох зображень одного й того ж об'єкта, одержаних з двох різних точок зору (одне для лівого, друге для правого ока) і …
СТЕРЕОПРОЕКТОР
стереопроектор; ч. (стерео... і проектор) прилад, що дає можливість за парою фотознімків відновити й виміряти просторову модель сфотографованого …
СТЕРЕОСКОП
стереоскоп; ч. (стерео... і ...скоп) оптичний прилад для розглядання з об'ємним сприйманням двох плоских зображень (стереопари) об'єкта.
СТЕРЕОСКОПІЧНИЙ
стереоскопічний (стерео... і ...скопічний) пов'язаний з утворенням зображень у перспективі в трьох вимірах (у довжину, ширину й глибину); С. …
СТЕРЕОСКОПІЯ
стереоскопія; ж. (стерео... і ...скопія) метод одержання зображень, що створюють враження об'ємності предметів та їхнього просторового розміщення.
СТЕРЕОТАКСІЙ
(стерео... і гр., впорядковане розміщення) метод введення електродів у тканини мозку для реєстрації електричних потенціалів нервових клітин або …
СТЕРЕОТИП
стереотип; ч. (стерео... і ...тип) 1. Пластина, плита з металу, гуми або пластмаси з точним відтворенням друкарського набору, що дає можливість …
СТЕРЕОТИПІЯ
стереотипія; ж. (стерео... і ...типія) процес виготовлення точних копій (стереотипів).
СТЕРЕОТИПНИЙ
стереотипний той, що стосується стереотипу; С-е видання - повторне видання -книги, надруковане без змін зі стереотипу. перен. Часто вживаний, …
СТЕРЕОФІЛЬМ
стереофільм; ч. (стерео... і фільм) фільм із ефектом просторового зображення, для перегляду котрого використовують спеціальні окуляри.
СТЕРЕОФОН
(стерео... і ...фон) прилад для записування і відтворення звуку із збереженням відчуття просторового розподілу джерел звуку.
СТЕРЕОФОНІЯ
стереофонія; ж. (стерео... і ...фонія) спосіб передавання і відтворення звуків, який забезпечує сприймання їх як звучання просторово розміщених …
СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРІЯ
стереофотограмметрія; ж. (стерео... і фотограмметрія) аерофотознімання земної поверхні на двох фотознімках (стереопарі).
СТЕРЕОФОТОГРАФІЯ
стереофотографія; ж. (гр.) (стерео... і фотографія) фотографування за допомогою спеціального фотоапарата, в якому є два об'єктиви, щоб отримати …
СТЕРЕОХІМІЯ
стереохімія; ж. (стерео... і хімія) розділ хімії, в якому вивчають залежність властивостей сполук від просторової будови їхніх молекул.
СТЕРЕОХРОМІЯ
стереохромія; ж. (стерео... і ...хромія) малюнки на стінах фарбами, змішаними з розчинним склом.
СТЕРИГМИ
(гр., підпора) вирости на органах спороношення у багатьох грибів. На С. розвиваються спори.
СТЕРИДИ
(гр., твердий і ...оїд) група органічних речовин рослинного й тваринного походження (стерини, жовчні кислоти, гормони кори надниркових залоз тощо), …
СТЕРИЛІЗАТОР
стерилізатор; ч. (лат.) 1. Апарат, пристрій для стерилізації. 2. Робітник харчової промисловості, спеціаліст із стерилізації.
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
стерилізація; ж. (лат., безплідний) 1. Знищення або знешкодження мікробів на хірургічній або лабораторній апаратурі, інструментах, в середовищах за …
СТЕРИЛІЗУВАТИ
стерилізувати (лат., безплідний) 1. Звільняти від мікробів, знезаражувати. 2. Знепліднювати, робити безплідним.
СТЕРИЛЬНИЙ
стерильний (лат., безплідний) 1. Звільнений від організмів, здатних заражати. 2. Знепліднений, позбавлений здатності до запліднення.
СТЕРИНИ
(гр., твердий) органічні речовини з групи стероїдів. Містяться в організмі тварин і рослин, входять до складу жирів і олій. Мають велике значення …
СТЕРЛІНІОВА ЗОНА
валютне угруповання держав, очолюване Великобританією, грошові системи та зовнішні розрахунки яких орієнтовані на англійську валюту - фунт стерлінгів.
СТЕРЛІНГ
стерлінг; ч. (англ.) 1. Середньовічна англійська срібна монета, англійський динар або пенні. 2. Законний стандарт проби англійських срібних і …
СТЕРОЇДИ
(гр., твердий і ...оїд) група органічних речовин рослинного й тваринного походження (стерини, жовчні кислоти, гормони кори надниркових залоз тощо), …
СТЕРОЛИ
(гр., твердий і ...ол) те саме, що й стерини. Див. також: стерини
СТЕТОСКОП
стетоскоп; ч. (гр., груди і ...скоп) спеціальна трубка для вислуховування серця, легень тощо.
СТЕТОФОНОГРАФІЯ
стетофонографія; ж. (гр., груди, звук і ...графія) графічний запис шумів серця й легень людини за допомогою приладу стетофонографа.
СТЕХІОМЕТРІЯ
стехіометрія; ж. (гр., елемент, основа і ...метрія) галузь хімії, пов'язана з вивченням вагових і об'ємних співвідношень між реагуючими речовинами …
СТИБНІТ
стибніт; ч. (гр., сурма, з єгип.) те саме, що й антимоніт.
СТИВІДОР
стивідор; ч. (англ., з ісп., від укладати вантаж) особа (представник фірми), що відає завантаженням і розвантаженням судна в іноземних портах.
СТИГМАТИПІЯ
(гр., крапка, цятка і ...типія) один із способів виготовлення без растра напівтонових кліше.
СТИГМИ
(гр., наколота мітка, тавро, пляма) 1. У Стародавній Греції клеймо на тілі раба або злочинця. 2. Червоні плями й виразки, що іноді утворюються на …
СТИЛІЗАЦІЯ
стилізація; ж. (лат.) 1. Надання творові мистецтва характерних рис якого-небудь стилю, особливостей чиєїсь творчої манери і т. ін. 2. Застосування …
СТИЛІЗУВАТИ
стилізувати (лат.) 1. Надавати чому-небудь характерних рис певного стилю. 2. Говорити або писати, дотримуючись певного стилю.
СТИЛІСТИКА
стилістика; ж. (лат.) 1. Розділ мовознавства, що вивчає в межах національної мови суть і специфіку стилів мови. 2. Розділ теорії літератури, що …
СТИЛЕТ
стилет; ч. (фр., з іт.) невеликий кинджал з дуже тонким і гострим клинком (звичайно тригранним); ручник.
СТИЛЕТКИ
(стилет) лат., кінчик, лезо
СТИЛОБАТ
стилобат; ч. (гр., архіт.) 1. У давньогрецькій архітектурі - підніжжя колонади, верхня частина стереобата. 2. В сучасному розумінні - те саме, що …
СТИЛЬ
стиль; ч. (1) (лат.) 1. Сукупність ознак, які характеризують мистецтво певного часу та напряму або індивідуальну манеру художника стосовно …
СТИЛЬБ
стильб; ч. (гр., блищу, сяю) одиниця яскравості. С. - яскравість поверхні, сила світла, 1 см2 якої в перпендикулярному напрямі до цієї поверхні …
СТИЛЬБЕН
стильбен; ч. (гр., блищу, сяю) органічна сполука, ароматичний вуглеводень. Застосовують кристали С. у сцинтиляційних лічильниках як люмінофор для …
СТИМУЛ
стимул; ч. (лат., букв. - загострена палиця, якою підганяли тварин) 1. Причина, що спонукає до дії. 2. Зацікавленість у здійсненні …
СТИМУЛЮВАТИ
стимулювати (лат., збуджую, заохочую) 1. Створювати, давати стимул або бути стимулом до чого-небудь, прискорювати. 2. Посилювати, поліпшувати …
СТИМУЛЯТОРИ
(лат., збуджую, заохочую) речовини, здатні прискорювати або підсилювати певні процеси в організмі (напр., біогенні стимулятори, С. росту, які за …
СТИМУЛЯЦІЯ
стимуляція; ж. (лат.) активізація яких-небудь процесів, дій явищ або чиєї-небудь діяльності, життєздатності і т. ін.
СТИПЕНДІЯ
стипендія; ж. (лат., платня) регулярна грошова допомога, яку надають тим, хто навчається в учбових закладах, а також особам, що перебувають в …

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.