Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру С (1254)

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>
СТРИХНІН
стрихнін; ч. (гр., блювотний горішок) мед. лікарський препарат, алкалоїд. Застосовують при зниженні обміну речовин, гіпотонічній хворобі, …
СТРОБІЛІС
(гр., соснова або ялинова шишка) спороносний колосок (пагін) у багатьох вищих рослин (плауновидних, хвощів, насінних рослин).
СТРОБІЛА
(гр., соснова або ялинова шишка) 1. Тіло стьожкових червів, що складається з члеників. 2. Стадія розвитку сцифомедуз, за якої відбувається …
СТРОБІЛЯЦІЯ
процес утворення стробіли.
СТРОБОСКОП
стробоскоп; ч. (гр., кружляння і ...скоп) демонстраційний і контрольно-вимірювальний прилад для одержання безперервного руху зображень, а також для …
СТРОБОСКОПІЧНИЙ ЕФЕКТ
(стробоскоп і ефект) позірне злиття швидко змінюваних зображень окремих фаз руху об'єкта у зображення його безперервного руху (напр., при …
СТРОМА
строма; ж. (гр., підстилка) 1. Сполучнотканинна основа органів та тканинних утворів в організмі людини та тварин. 2. Сплетення гіф у грибів, на …
СТРОНЦІАНІТ
стронціаніт; ч. мінерал класу карбонатів, безбарвний або жовтуватих, зеленуватих та сіруватих відтінків; використовують у цукровій, хімічній …
СТРОНЦІЙ
стронцій; ч. (гр.) хімічний елемент, символ Sr, ат. н. 38; сріблясто-білий метал, ковкий і пластичний. Сполуки С. застосовують для виготовлення …
СТРОП
строп; ч. (англ.) 1. Канат, трос для підвішування гондоли до дирижабля, аеростата, для утримання людини або вантажу на парашуті. 2. Найпростіший …
СТРОПИ
(англ., ремінь) 1. Пристрій у вигляді кільця або петлі з дроту чи з тросу для підіймання вантажів при завантажуванні або розвантажуванні судна та …
СТРОФІКА
строфіка; ж. (гр.) 1. Розділ поетики, що вивчає закони поєднання віршованих рядків у строфи, їх будову, класифікацію, історію виникнення, еволюцію, …
СТРОФА
строфа; ж. (гр., поворот, зміна) 1. Повторюване у вірші поєднання кількох віршових рядків, зв'язаних між собою певною системою рим та інтонацією. …
СТРОФАНТ
строфант; ч. (гр., сповивач і квітка) 1. Тропічна витка рослина барвінкових. 2. Настойка з насіння цієї рослини, яку вживають як лікувальний засіб …
СТРУБЦИНА
струбцина; ж. (нім., від гвинт і лещата) затискальний пристрій у вигляді п-подібної скоби з гвинтом на одній з її сторін.
СТРУКТУРА
структура; ж. (лат., побудова, розміщення, від будую, зводжу) 1. Взаєморозміщення та взаємозв'язок складових частин цілого; будова. 2. Устрій, …
СТРУКТУРАЛІЗМ
структуралізм; ч. (лат.) 1. Конкретно наукова методологія, що головним завданням висуває дослідження структур об'єктів. 2. Ряд напрямів у …
СТРУМА
струма; ж. (лат., залозова пухлина) пухлиноподібне доброякісне збільшення щитовидної залози. Інші назви - зоб, воло.
СТУДІЯ
студія; ж. (іт., від лат., ретельно вивчаю) 1. Майстерня живописця або скульптора. 2. Школа, що готує художників. 3. Колектив творчих і технічних …
СТУПОР
ступор; ч. (лат., заціпеніння) стан нечутливості, отупіння, нерухомості. Спостерігається при деяких психічних захворюваннях (напр., …
СТЮАРД
стюард; ч. (англ.) 1. Буфетник, офіціант на пасажирському морському судні, на літаку. 2. В Англії - управитель великого господарства.
СТЮАРДЕСА
стюардеса; ж. (англ.) бортпровідниця на літаках.
СУ
су; с. (фр.) 1. Старовинна французька грошова й лічильна одиниця. Французька монета в 5 сантимів. 2. Розмінна монета Демократичної Республіки …
СУЇНГ
(англ., букв. - коливання, розмах, ритм) джазовий стиль, характерною особливістю якого є сольна імпровізація, складний акомпанемент, великий склад …
СУБ'ЄКТ
суб'єкт; ч. (лат., підкладене) 1. філос. Істота, здатна до пізнання навколишнього світу, об'єктивної дійсності й до цілеспрямованої діяльності. 2. …
СУБ'ЄКТИВІЗМ
суб'єктивізм; ч. (лат., підметовий) 1. Напрям у філософії, який заперечує існування об'єктивної реальності як джерела відчуттів і твердить, що …
СУБ'ЄКТИВНІСТЬ
суб'єктивність; ж. 1. Індивідуальна особливість у поглядах на речі. 2. Оригінальність, властива якій-небудь людині. 3. Відсутність об'єктивності; …
СУБ'ЄКТИВНИЙ
суб'єктивний (лат.) 1. Той, що стосується суб'єкта, людини. 2. Властивий лише даному суб'єкту; особистий, індивідуальний. 3. Протилежний …
СУБ'ЄКТИВНИЙ ІДЕАЛІЗМ
філософський напрям, представники якого заперечують існування об'єктивного світу, основою всіх явищ природи й суспільства вважають людську свідомість …
СУБ...
(лат.) префікс, що означає розміщення під чимсь чи біля чогось, підпорядкованість.
СУБАКВАЛЬНИЙ
субаквальний (суб... і лат., вода) підводний; С-а ванна - лікувальна процедура, що полягає у промиванні кишечника водою під час прийняття теплої …
СУБАЛТЕРН
субалтерн; ч. (суб... і лат., інший) підлеглий, несамостійний; С.- офіцер - у російській дореволюційній армії молодший офіцер у роті, ескадроні.
СУБАЛЬТЕРНАЦІЯ
(суб... і лат., чергування, зміна) підпорядкованість.
СУБАНТАРКТИЧНИЙ
субантарктичний (суб... і антарктичний) підантарктичний; - субантарктичний пояс - субантарктичний клімат
СУБАНТАРКТИЧНИЙ КЛІМАТ
клімат; властивий субантарктичному поясові. Холодний, з сильними вітрами, туманами.
СУБАНТАРКТИЧНИЙ ПОЯС
географічний пояс Південної півкулі, що охоплює частини Тихого, Атлантичного й Індійського океанів між 58°- 60° і 65°- 67° пд. ш.
СУБАРКТИЧНИЙ
субарктичний (суб... і арктичний) підарктичннй; - субарктичний пояс - субарктичний клімат
СУБАРКТИЧНИЙ КЛІМАТ
клімат, властивий субарктичному поясові. Холодний, кількість опадів більша від випаровування, поширені багаторічномерзлі грунти.
СУБАРКТИЧНИЙ ПОЯС
географічний пояс Північної півкулі між 60 - 65° і 67 - 73° пн. ш.
СУБАТОМНІ ЧАСТИНКИ
частинки, з яких складається атом.
СУБАТОМНИЙ
субатомний (суб... і атом) дрібніший за атом; - субатомні частинки
СУБВЕНЦІЯ
субвенція; ж. (лат., приходжу на допомогу) форма фінансової допомоги держави окремим галузям господарства, банкам, підприємствам у періоди …
СУБДОМІНАНТА
субдомінанта; ж. (суб... і домінанта) муз. четвертий ступінь мажору або мінору; акорд, побудований на цьому та на II і VI ступенях.
СУБЕРИН
суберин; ч. (лат., корок) органічна речовина, що відкладається в оболонках рослинних клітин при зкорковінні їх. Просякнені С. оболонки клітин …
СУБКОНТИНЕНТ
субконтинент; ч. (суб... і континент) географічно чітко обмежена частина континенту.
СУБКОРТИКАЛЬНИЙ
(суб... і лат., кора) анат. підкірковий; той, що розташований нижче від кори головного мозку.
СУБЛІМАТ
сублімат; ч. (лат., піднятий, піднесений) 1. хім. Продукт сублімації. 2. геолог. Мінеральні утворення, які відкладаються в місцях виходу …
СУБЛІМАЦІЯ
сублімація; ж. (лат., від підіймаю, підношу) 1. Перехід речовини з кристалічного стану безпосередньо в пару, минаючи рідку фазу; узгін. 2. Перехід …
СУБЛІТОРАЛЬ
сублітораль; ж. (суб... і літораль) прибережна частина дна океанів і морів, розташована нижче від літоралі.
СУБМІКРОННИЙ
субмікронний (суб... і мікрон) пов'язаний з частками, розмір яких менший за мікрон.

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.