Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру С (1254)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
СЕКВОЙЯ
рід вічнозелених хвойних деревних рослин родини таксодієвих. Поширені в Північній Америці. В Україні вирощують у Криму. Від імені вождя Індіанського …
СЕКВОЙЯДЕНДРОН
(секвойя і ...дендрон) рід вічнозелених хвойних деревних рослин родин таксодієвих. Поширені в Північній Америці. В Україні вирощують у Криму. …
СЕКРЕТ
секрет; ч. (1) (фр., від лат., таємниця) 1. Таємниця. 2. Потайний пристрій у механізмі. 3. Передовий прихований військовий пост. (2) (лат., …
СЕКРЕТАР
секретар; ч. (фр., від лат., учасник таємних нарад) 1. Службовець, який відповідає за діловодство установи, організації тощо; діловод. 2. Особа, …
СЕКРЕТАРІАТ
секретаріат; ч. (фр.) відділ державної установи, громадської, наукової або іншої організації, який здійснює функції організаційно-розпорядчого …
СЕКРЕТЕР
секретер; ч. (фр.) 1. Гра, що полягає в угадуванні речення за початковими літерами слів. 2. Вид письмового бюро.
СЕКРЕТИН
секретин; ч. (лат., виділений) білкова речовина, що виробляється слизовою оболонкою дванадцятипалої кишки людини та ряду тварин. Посилює виділення …
СЕКРЕТОРНИЙ
секреторний (лат.) видільний; С-і клітини - клітини людини й тварин, що виробляють і виділяють особливі речовини - секрети.
СЕКРЕЦІЯ
секреція; ж. (лат., відокремлення) процес утворення й виділення залозами людини та більшості тварин специфічних продуктів - секретів та інкретів …
СЕКС
ч. (лат., стать) статевий потяг, статеві зносини.
СЕКСАГОНАЛЬНИЙ
сексагональний (лат., шість і гр., кут) шестикутний.
СЕКСОЛОГІЯ
сексологія; ж. (лат., стать і ...логія) наука про статеве розрізнення, статеве виховання й поведінку.
СЕКСОПАТОЛОГІЯ
сексопатологія; ж. (лат., стать і патологія) розділ медицини, який займається вивченням і лікуванням захворювань, пов'язаних з порушенням статевого …
СЕКСТА
секста; ж. (лат., шоста) 1. муз. Шостий ступінь діатонічної гами. 2. Інтервал між першим і шостим ступенями.
СЕКСТАКОРД
секстакорд; ч. (лат., шостий і акорд) музичний акорд, що складається з прими, її терції і сексти; перше обернення тризвуччя.
СЕКСТАНТ
секстант; ч. (лат., шоста частина) 1. Кутомірний прилад для астрономічних і геодезичних спостережень, який складається з дуги, що дорівнює одній …
СЕКСТЕТ
секстет; ч. (нім., від лат., шостий) 1. Музичний твір для шістьох інструментів або шістьох голосів із самостійною партією для кожного. 2. Ансамбль …
СЕКСТИЛЬЙОН
секстильйон; ч. (фр.) число, що в десятковій системі числення зображується одиницею з 21 нулем. В деяких країнах (Англія, ФРН, НДР) С. називають …
СЕКСТИНА
секстина; ж. (лат., шостий) 1. Віршована форма з шести строф по шість переважно неримованих віршів-рядків, яку запровадили в 12 ст. трубадури. 2. …
СЕКСУАЛЬНИЙ
сексуальний (лат., від стать) статевий, пов'язаний зі статевими зносинами.
СЕКТА
секта; ж. (лат., вчення, напрям, від наслідую) 1. Релігійна громада, що відокремилася від панівної церкви. 2. перен. Відокремлена група осіб, що …
СЕКТАНТСТВО
сектантство; с. 1. Загальна назва різних сект віруючих, які відособилися від пануючої церкви, по-своєму тлумачать традиційні релігійні догми, …
СЕКТОР
сектор; ч. (лат., букв. - розсікаючий) 1. спец. Частина круга, обмежена дугою і двома радіусами. 2. Ділянка, обмежена радіальними лініями; …
СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ
секуляризація; ж. (фр., від лат., тут - мирський, світський) 1. Перетворення церковної і монастирської власності на світську, державну. 2. …
СЕКУНДА
секунда; ж. (лат., друга, наступна) 1. Основна одиниця часу в усіх системах одиниць. 2. Одиниця плоского кута - 1/3600 градуса, або 1/60 …
СЕКУНДАКОРД
секундакорд; ч. (секунда і акорд) третє обернення септакорду.
СЕКУНДАНТ
секундант; ч. (лат., той, що допомагає) 1. Довірена особа дуелянта, що веде переговори про умови дуелі і стежить за додержанням їх. 2. …
СЕКУНДОМЕТРИСТ
секундометрист; ч. (секунда і гр., вимірюю) особа, яка облічує час за допомогою секундоміра на спортивних змаганнях і визначає результат змагань.
СЕКЦІЯ
секція; ж. (1) (лат.) 1. Одна з частин, ділянок, що складають яке-небудь ціле. 2. Відділ або підвідділ установи, організації, товариства і т. …
СЕЛІТРИ
(лат., сіль і луг) загальна назва азотнокислих солей калію, натрію, амонію, барію тощо. Застосовують у виробництві вибухових речовин, пороху, як …
СЕЛАГІНЕЛА
(лат., якась рослина) рід багаторічних трав'янистих рослин класу плауновидних. Поширені переважно в тропічних країнах. Деякі види культивують як …
СЕЛАДОН
селадон; ч. (фр., заст.) 1. Спочатку - вірний закоханий, пізніше - залицяльник. Від імені героя роману д'Юрфе "Астрея" (17 ст.). 2. Вид фарфорових …
СЕЛАХІТ
(гр.) підряд хижих хрящових риб ряду акулоподібних. Поширені в морях усього світу та в тропічних річках Південної Америки й Африки. Деякі види - …
СЕЛЕКТИВНІСТЬ
селективність; ж. (лат., вибраний, добірний) вибірковість, ступінь здатності до вибірковості, напр., здатність радіоприймача до вибірковості …
СЕЛЕКТОР
селектор; ч. (лат., сортувальник, від вибираю) прилад, призначений вибирати щось за певними ознаками (характеристиками). - селектор нейтронів - …
СЕЛЕКТОР НЕЙТРОНІВ
прилад, що виділяє нейтрони з певною енергією з пучка нейтронів різних енергій;
СЕЛЕКЦІЯ
селекція; ж. (лат., добір) 1. Виведення нових або поліпшення існуючих порід свійських тварин і рослин штучним відбором і схрещенням; добір. 2. …
СЕЛЕН
селен; ч. (гр., Місяць) хімічний елемент, символ Se, ат. н. 34; існує в кількох модифікаціях, з яких найстійкішим є т. зв. металевий селен, сірого …
СЕЛЕНІДИ
хім. сполуки селену з металами. Застосовують головним чином у техніці напівпровідників.
СЕЛЕНІТ
селеніт; ч. (гр., місячний камінь) мін. мінерал класу сульфатів, волокнистий різновид напівпрозорого гіпсу. Використовують як виробне каміння.
СЕЛЕНА
(гр.) у давньогрецькій міфології - богиня, уособлення Місяця.
СЕЛЕНОГРАФІЯ
селенографія; ж. (гр., Місяць і ...графія) розділ астрономії, в якому облічують, описують і вимірюють спостережувані на Місяці утворення.
СЕЛЕНОДЕЗІЯ
селенодезія; ж. (гр., Місяць і поділяю) розділ астрономії, що досліджує форму й розміри Місяця в цілому.
СЕЛЕНОЛОГІЯ
селенологія; ж. (гр., Місяць і ...логія) наука, що досліджує рельєф, будову й історію розвитку місячної поверхні.
СЕЛЕНОЦЕНТРИЧНИЙ
селеноцентричний (гр., Місяць і центр) навколомісяцевий (напр., селеноцентрична орбіта).
СЕЛЕРА
селера; ж. (іт., гр., петрушка) дворічна овочева городня рослина родини зонтичних, коріння і листя якої використовують як ароматичну приправу для …
СЕЛЬ
ч. (араб., сейль - бурхливий потік) короткочасні бурхливі паводки на гірських річках з дуже великим вмістом намулу та уламків гірських порід.
СЕЛЬВА
сельва; ж. (ісп., від лат., ліс) вологоекваторіальні ліси в Південній і Центральній Америці.
СЕЛЬВАСИ
сельваси; мн. (ісп., від лат., ліс) вологоекваторіальні ліси в Південній і Центральній Америці; сельва.
СЕЛЬСИН
сельсин; ч. (англ., від сам і гр., одночасний) самосинхронізувальна електрична машина для плавного передавання на віддаль кута повороту вала другої …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.