Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру С (1254)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
СИЛАБІЗМ
силабізм; ч. (гр.) віршування, в основу якого покладено однакову кількість складів у віршованих рядках.
СИЛАБІЧНИЙ
силабічний (гр., від звукосполучення, склад) складовий; С-е віршування - система віршування, в основу якої покладено однакову кількість складів у …
СИЛАБО-ТОНІКА
силабо-тоніка; ж. (гр., склад і тонічний) система віршування, де чергуються наголошені й ненаголошені склади у віршових рядках. Інша назва - …
СИЛАБОТОНІЗМ
силаботонізм; ч. (гр.) віршування, в якому побудова вірша визначається кількістю складів і розташуванням наголосу.
СИЛЕНИ
(гр.) у римській міфології - людина із свити Бахуса з кінськими вухами, хвостом, копитами. Див. також: сатир
СИЛОГІЗМ
силогізм; ч. (гр., від міркую, роблю висновок) дедуктивний умовивід, у якому з двох суджень, що називаються засновками, одержують зумовлене ними …
СИЛОГІСТИКА
силогістика; ж. (гр., той, що робить висновок) 1. Розділ формальної логіки, що вивчає силогізми. 2. перен. Безпредметні, надто загальні судження, …
СИЛОКСИД
силоксид; ч. (лат., кремінь і гр., кислий) сорт кварцового скла. Застосовують переважно для виготовлення хімічного посуду.
СИЛОН
силон; ч. (чес.) чеська назва синтетичного волокна з полікапролактаму, яке в Україні називають капроном, а також тканина з такого волокна.
СИЛОС
силос; ч. (ісп., від гр., зерносховище) 1. Соковитий корм для сільськогосподарських тварин, законсервований з метою довгочасного зберігання. 2. …
СИЛУЕТ
силует; ч. (фр.) 1. Однобарвне контурне зображення кого-, чого-небудь, намальоване на однотонному фоні або вирізане, вишите і т. ін. Від прізвища …
СИЛУМІН
силумін; ч. (сил(іцій) і (ал)юмін(ій)) група легких кислотостійких, протикорозійних алюмінієвих сплавів з добавкою кремнію та ін. …
СИЛУР
силур; ч. третій період палеозойської ери геологічної історії Землі. Розпочався 440 млн. років тому, тривав ЗО млн. років. Відклади цього періоду …
СИЛЬВІН
сильвін; ч. мінерал класу хлоридів, прозорий, безбарвний; використовують для одержання калійних добрив, різних калійних препаратів. Від …
СИЛЬФ
сильф; ч. (фр.) у кельтській і германській міфології, у повір'ях багатьох європейських народів - один з видів ельфів - духів повітря.
СИЛЬФІДИ
(фр., від гр., міль) 1. У кельтській та германській міфології, у повір'ях багатьох європейських народів один з видів ельфів - духів повітря. 2. …
СИЛЬФИ
(фр., від гр., міль) 1. У кельтській та германській міфології, у повір'ях багатьох європейських народів один з видів ельфів - духів повітря. 2. …
СИЛЬФОН
сильфон; ч. (сильфи) трубка або камера з гофрованою (хвилеподібною) поверхнею, застосовувана в різних приладах і пристроях як чутливий елемент, що …
СИМБІОЗ
симбіоз; ч. (гр., співжиття) 1. Форма співжиття організмів різних видів, яка забезпечує їм взаємну вигоду. 2. перен. Вдале поєднання різнорідних …
СИМБІОНТИ
(гр., живу разом) організми, які перебувають у симбіозі.
СИМВОЛ
символ; ч. (гр., знак, прикмета, ознака) 1. Умовне позначення якогось предмета, поняття або явища; розпізнавчий знак. 2. Художній образ, який …
СИМВОЛІЗАЦІЯ
символізація; ж. (фр.) зображення, позначення чого-небудь за допомогою символів.
СИМВОЛІЗМ
символізм; ч. (фр., від символ) напрям у літературі та мистецтві кінця 19 - початку 20 ст., що проголошував головним художнім прийомом символ як …
СИМВОЛІКА
символіка; ж. (гр., той, що передається знаком) 1. Вираження ідей, понять або почуттів за допомогою умовних знаків - символів. 2. Сукупність …
СИМЕНС
сименс; ч. одиниця електричної провідності в Міжнародній системі одиниць. 1 С. - електрична провідність провідника, опір якого 1 ом. Від прізвища …
СИМЕНТАЛ
симентал; ч. порода великої рогатої худоби м'ясо-молочної продуктивності, виведена у Швейцарії (в долині ріки Зіменталь). Див. …
СИМЕТРІЯ
симетрія; ж. (гр.) гармонія, розмірність; розміщення точок або частин предмета в просторі, коли одна половина є ніби дзеркальним відображенням …
СИМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ
функції кількох змінних, які не змінюються від перестановки цих змінних.
СИМЕТРИЧНА МАТРИЦЯ
квадратна матриця, у якій будь-які два елементи, розміщені симетрично щодо головної діагоналі, рівні між собою
СИМЕТРИЧНИЙ
симетричний (гр.) той, що має симетрію; - симетричний вібратор - симетрична матриця - симетричні функції
СИМЕТРИЧНИЙ ВІБРАТОР
приймально-передавальна антена у вигляді двох провідників однакової довжини, розгорнутих на 180°
СИММАХІЯ
(гр., від б'юся разом, допомагаю) у Стародавній Греції - військовий союз між рабовласницькими містами-державами.
СИМОНІЯ
симонія; ж. купівля-продаж церковних посад або духовного сану в католицькій та інших церквах, поширена за доби феодалізму в Західній Європі. Від …
СИМПАТІЯ
симпатія; ж. (гр., співчуття) 1. Почуття приязності, прихильності, доброзичливості до кого-, чого-небудь; уподоба, приязнь; протилежне - …
СИМПАТИЗУВАТИ
симпатизувати (гр.) відчувати симпатію, ставитися з симпатією.
СИМПАТИНИ
(гр., чутливий) речовини, що виділюються в організмі людини й тварин при подразненні закінчень більшості т. зв. постгангліонарних нервових волокон …
СИМПЛІФІКАЩЯ
(латпростий і ...фікація) спрощення.
СИМПЛЕКС
симплекс; ч. (лат., простий) 1. Спосіб телефонного чи телеграфного зв'язку, при якому даним каналом і в даний момент можна або передавати, або …
СИМПЛОКА
(гр., сплетіння, з'єднання) стилістична фігура, в якій дві частини фрази мають подібні початок і закінчення.
СИМПОЗІУМ
симпозіум; ч. (гр., бенкет) 1. У давніх греків та римлян бенкет з музикою, розвагами й бесідами. 2. Нарада фахівців однієї або кількох країн з …
СИМПТОМ
симптом; ч. (гр., збіг обставин, ознака) 1. Характерний вияв або ознака якого-небудь захворювання; прикмета. 2. перен. Зовнішня ознака …
СИМПТОМАТИКА
симптоматика; ж. (гр.) наука про симптоми; симптоматологія.
СИМПТОМАТИЧНИЙ
симптоматичний оснований на зовнішніх ознаках; той, що є симптомом; показовий; С-е лікування - лікування, спрямоване на усунення ознак (симптомів) …
СИМПТОМАТОЛОГІЯ
симптоматологія; ж. (гр., симптом і ...логія) наука про симптоми.
СИМУЛЮВАТИ
симулювати (лат.) 1. Удавати з себе хворого 2. Удаючи, обманюючи, створювати хибне уявлення про свій фізичний стан, свої почуття і т. ін.
СИМУЛЯЦІЯ
симуляція; ж. (лат., удавання) удаване вираження почуттів або певного фізичного стану (напр., захворювання) з метою ввести в оману. Симфіз
СИМФОНІЗМ
симфонізм; ч. симфонічне мистецтво, симфонічний стиль.
СИМФОНІЧНИЙ
симфонічний (гр., співзвучний) пов'язаний з симфонією; С. оркестр - оркестр із смичкових, духових і ударних інструментів.
СИМФОНІЯ
симфонія; ж. (гр., - співзвучність) 1. Жанр інструментальної музики; великий музичний твір для оркестру з однієї або кількох частин, що …
СИНXРОНІЗАТОР
1. Пристрій, який забезпечує синхронізацію частин машин і механізмів. 2. Пристрій для безшумного й безударного перемикання шестерень коробки передач …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.