Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру С (1254)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
СИНАЛАР
лікарський препарат. Застосовують при екземі, псоріазі, при свербіжі, алергічних станах шкіри й слизових оболонок тощо.
СИНАНТРОП
синантроп; ч. (лат., Китай і ...антроп) стародавня викопна людина. За типом близька до пітекантропа. Жив за антропогенового періоду кайнозою. …
СИНАПСИ
(гр., з'єднання, поєднання) мікроскопічні спеціалізовані утвори, через які передаються нервові збудження (імпульси).
СИНГАМІЯ
(гр., з'єднаний шлюбом) з'єднання чоловічої й жіночої статевих клітин (гамет) з утвовенням зиготи. Див. також: гамети, зигота
СИНГАРМОНІЗМ
сингармонізм; ч. (гр., разом і зв'язок, співзвучність) в деяких, переважно тюркських, мовах уподібнення (асиміляція) голосних звуків у слові …
СИНГЛ
(англ., один, єдиний) гра в теніс, коли кожна сторона представлена одним гравцем.
СИНГОНІЯ
(гр., споріднений) група видів симетрії, до якої належать кристали з одним або кількома подібними елементами симетрії.
СИНГУЛЯРНИЙ
сингулярний (лат.) окремий, одиничний, єдиний; С-а (або особлива) точка - точка на діаграмі стану речовини і діаграмі склад-властивість, що …
СИНДАКТИЛІЯ
синдактилія; ж. (гр., разом і палець) природжене повне або часткове зрощення між собою двох і більше сусідніх пальців рук або ніг.
СИНДЕСМІЯ
(гр., зв'язок, поєднання) рід двостулкових морських молюсків. Поширені в Атлантичному океані, Азовському й Чорному морях. Інша назва - абра.
СИНДЕСМОЗ
синдесмоз; ч. (гр., зв'язок, поєднання) з'єднання кісток між собою за допомогою зв'язок.
СИНДЕСМОЛОГІЯ
синдесмологія; ж. (гр., сухожилля і ...логія) розділ анатомії, що вивчає типи зчленування кісток і зв'язки скелета.
СИНДЕТИКОН
синдетикон; ч. (гр., зв'язок, узи) напіврідкий клей для паперу й картону.
СИНДИК
синдик; ч. (гр., захисник, заступник) 1. У Стародавній Греції захисник на суді; в Стародавньому Римі періоду Імперії представник якоїсь …
СИНДИКАЛІЗМ
синдикалізм; ч. (фр.) течія в робітничому русі. Синдикалісти вважають єдино можливим шляхом до соціалізму профспілковий рух і економічну боротьбу, …
СИНДИКАТ
синдикат; ч. (фр., гр., захисник) 1. Одна з форм монополії, метою якої є одержання надприбутку шляхом організації збуту продукції, …
СИНДРОМ
синдром; ч. (гр., той, що разом біжить) сполучення ознак, симптомів, характерних для якого-небудь захворювання.
СИНЕДРІОН
синедріон; ч. (гр., рада) 1. В Стародавній Іудеї 3-1 ст. до н. е. рада старійшин, що виконувала функції вищого державного, релігійного й судового …
СИНЕКДОХА
синекдоха; ж. (гр., від разом і переймання) один із засобів підсилення виразності художньої мови, для якого характерне вживання назви частини …
СИНЕКЛІЗА
синекліза; ж. (гр., разом і нахиляння) великий прогин земної кори в межах платформи.
СИНЕКОЛОГІЯ
синекологія; ж. (гр., разом і екологія) розділ екології, що вивчає життя угруповань різних видів організмів.
СИНЕКУРА
синекура; ж. (лат., без турбот) 1. За середньовіччя - доходна церковна посада, не пов'язана з певними обов'язками. 2. перен. Добре оплачувана …
СИНЕМАТОГРАФ
(фр., від гр., рух і пишу) застаріла назва кінематографа, кіно.
СИНЕРАМА
синерама; ж. (англ., , від рух і вид, видовище) одна з систем широкоекранного кіно.
СИНЕРГІДИ
(гр., діючий разом) дві клітини в зародковому мішку покритонасінних рослин, які становлять разом з яйцеклітиною яйцевий апарат.
СИНЕРГІЗМ
(гр., діючий разом) явище посилення дії одного каталізатора додаванням іншого.
СИНЕРГІСТИ
(гр., діючий разом) м'язи або групи м'язів, що діють спільно в одному й тому ж напрямі.
СИНЕРЕЗИС
синерезис; ч. (гр., збирання, з'єднання) виділення рідкої фази з дисперсної структури (напр., гелю), що супроводиться зменшенням об'єму структури.
СИНЕСТЕЗІЯ
синестезія; ж. (гр., одночасне відчуття) виникнення у людини відчуття не лише в чуттєвому органі, на який діє подразник, але й одночасно в іншому …
СИНИКЛІТ
(гр.) у Стародавній Греції та Римі - збори вищих сановників.
СИНКЛІНАЛЬ
синкліналь; ж. (гр., нахиляюсь) складка верств гірських порід, опуклістю повернута донизу; в ядрі її залягають молодші породи, на крилах - …
СИНКЛІТ
синкліт; ч. (гр., букв. - скликаний) 1. У Стародавній Греції збори вищих сановників. 2. перен. Збори, зборище.
СИНКОПА
синкопа; ж. (гр., букв. - обрубання, скорочення) 1. Ритмічна фігура, що дає відхилення від норми того чи іншого метра (перенесення музичного …
СИНКРЕТИЗМ
синкретизм; ч. (гр., об'єднання) 1. книжн. Нерозчленованість, злитість, характерні для початкового, нерозвинутого стану будь-якого явища. 2. …
СИНОВІЯ
синовія; ж. (гр., разом і лат., яйце, яєчна речовина) тягуча рідина в порожнині суглобів, яка змащує їх.
СИНОД
синод; ч. (гр., сход, збори) 1. Найвищий колегіальний орган Руської православної церкви. 2. У протестантській церкві - зібрання духовних і …
СИНОДИЧНИЙ
синодичний (гр., зближення, з'єднання) той, що стосується видимого на небі положення небесного тіла відносно Сонця; С. місяць - проміжок часу між …
СИНОЙКІЗМ
(гр., подружнє життя) у Стародавній Греції об'єднання раніше відокремлених родоплемінних общин, поселень або міст у єдине політичне ціле (поліс) у …
СИНОНІМ
синонім; ч. (гр., однойменний) 1. Слово, близьке або тотожне за значенням до іншого, але відмінне від нього за звучанням. 2. книжн. Тотожне …
СИНОНІМІКА
синоніміка; ж. (гр.) 1. Розділ лексикології, що вивчає синоніми. 2. Сукупність синонімів у певній мові. Інша назва - синоніміка.
СИНОНІМІЯ
синонімія; ж. (гр.) 1. Розділ лексикології, що вивчає синоніми. 2. Сукупність синонімів у певній мові.
СИНОПСИС
синопсис; ч. (гр., огляд) 1. Загальний огляд; зведення; збірник статей різних авторів з певного предмета, або зведення різних матеріалів з одного …
СИНОПТИКА
синоптика; ж. (гр., здатний все бачити) те саме, що й синоптична метеорологія.
СИНОПТИЧНИЙ
синоптичний (гр.) зведений; той, що дає огляд усіх частин складного цілого; С-а карта (карта погоди) географічна карта, на якій позначено …
СИНОПТОФОР
(гр., добре видимий і ...фор) прилад для лікування косоокості.
СИНОСТОЗ
(гр., разом і кістка) щільне зрощення двох кісток за допомогою кісткової тканини (напр., зрощення черепних кісток у дорослої людини).
СИНТАКСИС
синтаксис; ч. (гр., побудова, зв'язок, з'єднання) 1. Розділ граматики, який вивчає способи поєднання й розміщення слів у мові. 2. Будова речення і …
СИНТЕЗ
синтез; ч. (гр., з'єднання, складання) 1. Єднання, поєднання, сполучення. 2. Єдність, цілісність певних сполучених, пов'язаних між собою явищ, …
СИНТЕТИЧНИЙ
синтетичний (гр., поєднуючий) 1. Який грунтується на синтезі, на його застосуванні. 2. книжн. Який з'єднує окремі елементи, частини в єдине …
СИНТОЇЗМ
синтоїзм; ч. (яп., синто, букв. - шлях богів) релігія, що сформувалася в ранньофеодальній Японії на основі елементів шаманства, яке мало назву …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.