Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Т (883)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
ТРАМП
(англ., букв. - бродяга) вантажний пароплав, що перевозить вантажі в будь-якому напрямі.
ТРАМПЛІН
трамплін; ч. (фр., з іт., від ходуля) 1. Пристрій, споруда для підсилення польоту людини при виконанні різних спортивних стрибків. 2. Вузька …
ТРАНЕЦЬ
транець; ч. (англ., букв. - поперечина) плоский зріз корми у кораблів, яхт, шлюпок тощо.
ТРАНЗИСТОР
транзистор; ч. (англ., від переносити і опір) 1. Триелектродний електро-перетворювальний напівпровідниковий прилад (тріод). 2. Радіоприймач, …
ТРАНЗИТ
транзит; ч. (лат., проходження, перехід) 1. Перевезення вантажів або пасажирів з однієї держави до іншої або з одного населеного пункту до іншого …
ТРАНЗИТИВНІСТЬ
транзитивність; ж. (лат., перехідний) властивість величин, яка полягає в тому, що коли перша величина порівнянна з другою, а друга - з третьою, то …
ТРАНКВІЛІЗАТОР
транквілізатор; ч. (лат., заспокоюю) мед. лікарський препарат, який знімає нервове збудження і діє заспокійливо.
ТРАНС
транс; ч. (фр., страх) форма психічного розладу, що проявляється в затьмаренні свідомості та в автоматичному здійсненні різних вчинків, дій.
ТРАНС...
(лат.) префікс, що означає: "крізь", "через", "за", "пере", "по той бік".
ТРАНСАКЦІЯ
трансакція; ж. (лат., звершення) операція, угода (політична, юридична), що супроводиться взаємними поступками.
ТРАНСБОРДЕР
трансбордер; ч. (англ., переміщувач) пристрій, яким засоби рейкового транспорту переміщують з однієї колії на іншу, паралельну їй.
ТРАНСВЕРСАЛЬ
(фр., від лат., поперечний) січна або її відрізок; пряма, що перетинає сторони трикутника і їх продовження.
ТРАНСГРЕСІЯ
трансгресія; ж. (лат., перехід, пересування, від переходжу) наступання моря на суходіл внаслідок опускання земної кори або підняття рівня …
ТРАНСДУКЦІЯ
трансдукція; ж. (лат., переміщення, від переводжу, переміщую) перенесення фрагментів спадкового матеріалу від одного мікроорганізму (бактерії чи …
ТРАНСЕПТ
(англ., від лат., за і огорожа) поперечний неф або кілька нефів, що перетинають під прямим кутом головні поздовжні нефи будівлі.
ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНИЙ
трансконтинентальний (транс... і континентальний) той, що перегинає континент (напр., трансконтинентальний нафтопровід).
ТРАНСКРИПЦІЯ
транскрипція; ж. (лат., від переписую) 1. Передача за допомогою графічних знаків звуків якоїсь мови. 2. Передача елементів однієї мови за …
ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ
транслітерація; ж. (транс... і лат., буква) передача тексту, написаного одним алфавітом, буквами іншого алфавіту.
ТРАНСЛЯТОР
транслятор; ч. (лат., від переношу) 1. Проміжний пристрій для підсилення, перетворення й передавання електричних сигналів зв'язку, радіосигналів, …
ТРАНСЛЯЦІЯ
трансляція; ж. (лат., перенесення) 1. Передавання на далеку відстань програм по радіо або телебаченню безпосередньо з місця дії; пересилання. 2. …
ТРАНСМІСІЯ
трансмісія; ж. (лат., перехід, передача) 1. Механізм, за допомогою якого передають рух від двигуна до робочих машин. 2. Передавання хвороб …
ТРАНСМІТЕР
трансмітер; ч. (англ., від лат., пересилаю) апарат для автоматичного передавання електричних сигналів, записаних на перфорованій стрічці, отвори на …
ТРАНСОЗОНД
(транс... англ., океанічний і зонд) значного розміру поліетиленова повітряна куля з самописними приладами для горизонтального зондування атмосфери.
ТРАНСОКЕАНСЬКИЙ
трансокеанський (транс... і океан) той, що перетинає океан (напр., трансокеанська кабельна лінія зв'язку).
ТРАНСПАРАНТ
транспарант; ч. (фр., букв. - прозорий) 1. Прозора тканина (папір) з лозунгами або певним зображенням, натягнута на раму й освітлена ззаду. 2. …
ТРАНСПЛАНТАТ
трансплантат; ч. (лат., пересаджений) тканини та органи рослинних і тваринних організмів, а також людини, які використовують для пересаджування …
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ
трансплантація; ж. (лат., від пересаджую) 1. Пересаджування частини рослини на інше місце цієї ж рослини або на іншу рослину; прищеплення. 2. …
ТРАНСПОЗИЦІЯ
транспозиція; ж. (лат., переставляю) 1. Переміщення, перестановка. 2. Перенесення всіх звуків музичного твору на певний інтервал (вище або нижче), …
ТРАНСПОНУВАТИ
транспонувати (лат., спец.) 1. Перекладати музичний твір з однієї тональності на іншу. 2. Переносити що-небудь з одного жанру в інший, з однієї …
ТРАНСПОРТ
транспорт; ч. (лат., переношу, переміщую) 1. Галузь господарства, що різними видами засобів здійснює перевезення пасажирів, доставляння, …
ТРАНСПОРТАБЕЛЬНИЙ
транспортабельний (фр.) зручний для перевезення, придатний для транспортування.
ТРАНСПОРТЕР
транспортер; ч. (фр., від лат., переношу, переправляю) 1. тех. Пристрій, яким переміщують вантажі на невелику віддаль; - роликовий транспортер - …
ТРАНСПОРТИР
транспортир; ч. (лат., переношу) інструмент, за допомогою якого будують і вимірюють кути на креслениках.
ТРАНССПІРАЦІЯ
(транс... і лат., дихаю, видихаю) фізіологічний процес випаровування води живими рослинами.
ТРАНССУДАТ
транссудат; ч. (транс... і лат., потію) рідина, яка скупчується в тканинах і порожнинах організму людини та ряду тварин при недостатній діяльності …
ТРАНССУДАЦІЯ
транссудація; ж. (транс... і лат., потію) процес просочування рідинної частини крові крізь стінки кровоносних судин у тканини й порожнини тіла.
ТРАНСУРАНИ
(транс... і уран) штучно утворювані радіоактивні хімічні елементи, що розташовані в періодичній системі Менделєєва за ураном.
ТРАНСФЕР
трансфер; ч. (фр., від лат., переношу, переміщую) 1. Переказ іноземної валюти або передача золота з однієї країни в іншу. 2. Передавання іменних …
ТРАНСФЕРАЗИ
(лат., переношу) група ферментів, під впливом яких відбуваються реакції внутрішньомолекулярного й міжмолекулярного перенесення атомів або груп …
ТРАНСФЕРКАР
(англ., від лат., переміщую і англ., вагон, візок) саморозвантажний електромоторний або причіпний вагон, призначений для перевезення руди, вапняку й …
ТРАНСФЕРТ
трансферт; ч. (фр., від лат., переношу, переміщую) 1. Переказ іноземної валюти або передача золота з однієї країни в іншу. 2. Передавання іменних …
ТРАНСФЕРТНИЙ
трансфертний (трансферт) переказний.
ТРАНСФЛЮКСОР
(лат., протікаю, витікаю) заст. запам'ятовувальний елемент цифрових обчислювальних машин, що працює за принципом перерозподілу магнітних потоків.
ТРАНСФОРМІЗМ
трансформізм; ч. (лат., перетворений, змінний) уявлення про перетворення одних видів організмів на інші. Передувало еволюційному вченню. Т. не …
ТРАНСФОРМАТОР
трансформатор; ч. (лат., перетворюю, змінюю) 1. Перетворювач чого-небудь з одного виду, стану в інший. 2. Т. електричний - прилад, який збільшує …
ТРАНСФОРМАЦІЯ
трансформація; ж. (лат.) 1. Зміна, перетворення виду, форми, істотних властивостей і т. ін. чого-небудь. 2. фіз. Перетворення електричного струму …
ТРАНСФОРМУВАТИ
трансформувати (лат., перетворюю, змінюю) перетворювати, змінювати.
ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ
(трансфузія і ...логія) наука про переливання крові.
ТРАНСФУЗІЯ
трансфузія; ж. (лат., від переливаю) переливання (напр., переливання крові).
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІСТИ
(трансцендентальний) група американських філософів-ідеалістів і письменників, які в 1836 р. заснували "Трансцендентальний клуб". На противагу …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.