Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Т (883)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
ТЕЛЕКС
телекс; ч. (теле... і англ., обмін) 1. Абонентський телеграфний зв'язок, здійснюваний за допомогою телефонної мережі. 2. Апарат, призначений для …
ТЕЛЕМЕТР
телеметр; ч. (теле... і ...метр) далекомір, оптичний прилад для вимірювання віддалей. Застосовують у військовій справі, а також при кіно- і …
ТЕЛЕМЕТРІЯ
телеметрія; ж. (теле... і ...метрія) сукупність технічних засобів і методів вимірювання на віддалі різних фізичних, технічних та інших величин у …
ТЕЛЕМЕХАНІЗАЦІЯ
телемеханізація; ж. (теле... і механізація) оснащення технічних об'єктів засобами телемеханіки для керування об'єктами на віддалі та об'єднання їх …
ТЕЛЕМЕХАНІКА
телемеханіка; ж. (теле... і механіка) наука про вимірювання, регулювання й контроль параметрів будь-яких об'єктів, а також керування цими об'єктами …
ТЕЛЕНОМУС
теленомус; ч. (теле... і гр., місце проживання) рід перетинчастокрилих комах надродини хальцид. Поширені в Європі, Азії, Північній та Південній …
ТЕЛЕОБ'ЄКТИВ
телеоб'єктив; ч. (теле... і об'єктив) складний об'єктив до фотоапарата, який дає змогу мати зображення більшого розміру і з більших віддалей, ніж …
ТЕЛЕОЛОГІЯ
телеологія; ж. (гр., мета, кінець і ...логія) 1. Філософське ідеалістичне вчення, за яким розвиток є здійсненням наперед визначеної мети і все в …
ТЕЛЕПАТІЯ
телепатія; ж. (гр.) психологічне явище безпосереднього передавання на відстані думок, почуттів однієї людини іншій, однак достатніх наукових даних …
ТЕЛЕПЕРЕДАЧА
телепередача; ж. (гр.) 1. Передавання зображень за допомогою телебачення. 2. Те, що передається по телебаченню з телевізійного центру.
ТЕЛЕРАДІОЛА
(теле... і радіола) телевізор, радіоприймач та програвач, скомпоновані в одному апараті.
ТЕЛЕРЕКОРДИНГ
(теле... і англ., запис, реєстрація) 1. Телевізійне обладнання для записування телевізійних програм на кінострічку. 2. Запис телевізійної передачі.
ТЕЛЕРЕТРАНСЛЯТОР
(теле... і ретранслятор) ретранслятор для передавання телевізійних програм.
ТЕЛЕСАТЕЛІТ
(теле... і сателіт) штучний супутник Землі, призначений для ретрансляції телевізійних сигналів.
ТЕЛЕСИГНАЛ
телесигнал; ч. (теле... і сигнал) 1. Сигнал обумовленої структури, переданий каналами високочастотного зв'язку. 2. Телевізійний сигнал.
ТЕЛЕСКОП
телескоп; ч. (гр., далекоглядний) 1. астр. Оптичний прилад для спостереження за небесними світилами. 2. Акваріумна рибка з виряченими очима та …
ТЕЛЕСТЕРЕОСКОП
телестереоскоп; ч. (теле... і стереоскоп) оптичний прилад. Пейзаж через Т. виглядає рельєфніше, ніж через стереоскоп.
ТЕЛЕСТУДІЯ
телестудія; ж. (теле... і студія) спеціально обладнане й звукоізольоване приміщення, з якого передають телевізійну програми. Телетайп
ТЕЛЕТАЙПСЕТЕР
(телетайп і англ., пристрій для регулювання) пристрій до наборного рядковідливного автомата, що забезпечує передавання набору у вигляді перфорованої …
ТЕЛЕФІКАЦІЯ
телефікація; ж. (теле... і ...фікація) розвиток і розширення передавальної та приймальної мереж телебачення (телецентри, ретранслятори, телевізори).
ТЕЛЕФОН
телефон; ч. (гр.) 1. Вид електрозв'язку, що дає змогу передавати та приймати мовлення на великій відстані по дротах. 2. Апарат із сигнальним …
ТЕЛЕФОНІЗАЦІЯ
телефонізація; ж. (телефон) розвиток і розширення телефонної мережі внаслідок створення телефонних вузлів і ліній зв'язку.
ТЕЛЕФОНОГРАМА
телефонограма; ж. (телефон і ...грама) повідомлення, передане телефоном і записане на папері.
ТЕЛЕЦЕНТР
телецентр; ч. (теле... і центр) комплекс устаткування й споруд, призначених для підготовки та передавання програм телебачення.
ТЕЛОМЕРИЗАЦІЯ
(гр., кінець і (полі)меризація) хім. утворення полімерної сполуки, коли до кількох молекул ненасиченої сполуки приєднується одна молекула насиченої …
ТЕЛОФАЗА
(гр., кінець і фаза) остання (четверта) фаза непрямого поділу клітини (мітозу), при якій відбувається поділ цитоплазми з утворенням двох дочірніх …
ТЕЛУР
телур; ч. (лат., Земля) хімічний елемент, символ Те, ат. н. 52; сріблясто-сірий крихкий метал. Використовують як доравку до металів і сплавів, для …
ТЕЛУРІЙ
телурій; ч. (лат., Земля) прилад, який наочно зображує рух Землі навколо Сонця.
ТЕЛЬФЕР
тельфер; ч. (англ., гр., далеко і несу) машина для підіймання й горизонтального переміщення вантажів, тобто таль з електричним приводом. Інша …
ТЕМА
тема; ж. (гр., положення, основа) 1. Предмет судження або викладу. 2. Коло життєвих явищ, що їх висвітлено в літературному чи мистецькому …
ТЕМАТИКА
тематика; ж. (гр., тема) сукупність тем, їхня система.
ТЕМБР
тембр; ч. (фр., гр., барабан) характерне забарвлення звуку, за яким розрізняють звукові тони однакової висоти й завдяки якому звучання одного …
ТЕМБР-КОМУЗ
киргизький щипковий музичний інструмент, різновид варгана. Див. також: варган
ТЕМЛЯК
темляк; ч. (тюрк.) петля з тасьми з китицею на рукоятці (ефесі) холодної зброї для зручності користування нею.
ТЕМП
темп; ч. (іт., від лат., час) 1. Ступінь швидкості (руху, розвитку тощо). 2. Швидкість, з якою виконується музичний твір. 3. Швидкість мови, яка …
ТЕМПЕРА
темпера; ж. (іт.) 1. Фарби для живопису, в яких сполучною речовиною є натуральні або штучні емульсії. 2. Художні твори, виконані цими фарбами.
ТЕМПЕРАМЕНТ
темперамент; ч. (лат., узгодженість, устрій) 1. Сукупність психічних особливостей, з яких складається особистість людини і які виявляються в її …
ТЕМПЕРАТУРА
температура; ж. (лат., потрібна міра, правильне співвідношення) 1. Ступінь нагрівання чого-небудь, тепловий стан тіла, речовини. 2. Ступінь …
ТЕМПЕРАЦІЯ
темперація; ж. (лат., правильне співвідношення) муз. вирівнювання інтервальних співвідношень між ступенями звукової системи.
ТЕНІС
теніс; ч. (англ.) спортивна гра, що полягає в перекиданні ракеткою невеликого м'яча через низьку сітку, натягнуту поперек невеликого прямокутного …
ТЕНАКЛЬ
тенакль; ч. (нім., від лат., затискач) підставка для кріплення на друкарській касі сторінок рукопису.
ТЕНАРДИТ
тенардит; ч. мінерал класу сульфатів, прозорий, переважно безбарвний. Використовують при виготовленні скла, соди тощо. Від прізвища французького …
ТЕНДЕНЦІЙНИЙ
тенденційний 1. Той, що проводить певну тенденцію. 2. Той, що містить упереджену ідею.
ТЕНДЕНЦІЯ
тенденція; ж. (лат., від прагну, прямую) 1. Напрям розвитку чого-небудь. 2. Прагнення, намір, властиві кому-, чому-небудь 3. Провідна думка, ідея …
ТЕНДЕР
тендер; ч. (англ., від обслуговувати) 1. техн., заст. Причіпна частина паровоза, де містяться запаси води, мастила, палива тощо. 2. мор. Невелике …
ТЕНЗИМЕТРІЯ
тензиметрія; ж. (лат., напружений і ...метрія) сукупність методів вимірювання тиску насиченої пари.
ТЕНЗОМЕТР
тензометр; ч. (лат., напружений і ...метр) прилад для вимірювання деформацій, спричинених механічними напруженнями в деталях конструкцій, у зразках …
ТЕНЗОР
тензор; ч. (лат., напружений) узагальнення понять скаляра, вектора (напр., тензор напруження, тензор деформації). тензор задається набором з 3r …
ТЕНОР
тенор; ч. (іт., від лат., тримаю) муз. 1. В середньовічній багатоголосій музиці - основний голос контрапунктного твору, що веде мелодію. 2. …
ТЕНСІОМЕТР
(лат., натяг і ...метр) прилад, яким вимірюють поверхневий натяг рідини.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.