Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Т (883)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
ТАХОГРАФ
(гр., швидкість і ...граф) прилад, що фіксує зміну швидкості обертання деталей машин або механізмів у вигляді кривої лінії. Т. застосовують для …
ТАХОМЕТР
тахометр; ч. (гр., швидкість і ...метр) прилад, яким вимірюють кутову швидкість обертового тіла.
ТАЦЕТ
тацет; ч. (іт., букв. - чашечка) культурний вид нарциса. Налічує багато сортів.
ТАЦИТРОН
(лат., таємний, тихий і (елек)трон) різновид тиратрона.
ТАШИЗМ
ташизм; ч. (фр., пляма) формалістична течія в живописі 20 ст., різновид абстракціонізму.
ТВІН
твін; ч. (англ., кручена нитка) напіввовняна тканина з крученими нитками основи для жіночих літніх пальт.
ТВІНДЕК
твіндек; ч. (англ.) міжпалубний простір на торговому судні з двома або більше палубами. На Т. розташовані пасажирські або вантажні приміщення.
ТВІСТ
твіст; ч. (англ., букв. - закрут, поворот) 1. Парний танець американського походження. 2. Музика, пісня в ритмі цього танцю.
ТВІСТОР
(англ., від звивати, повертати, вигинати) запам'ятовувальний елемент - відрізок дроту з магнітною поверхнею, легке намагнічування якого …
ТВЕРДИЙ ШАНКЕР
перший видимий вияв захворювання на сифіліс
ТЕЇЗМ
теїзм; ч. (гр., бог) 1. Світогляд, в основі якого лежить розуміння бога як особи, що створила світ і втручається в його події, на відміну від …
ТЕЇН
теїн; ч. (фр., від кит. те-чай) те саме, що й кофеїн.
ТЕАТР
театр; ч. (фр., гр., місце для видовищ) 1. Вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою драматичної дії, виконуваної …
ТЕБАЇН
тебаїн; ч. органічна сполука, алкалоїд, міститься в опії. Т. - судорожна отрута. Застосовують як сировину у виробництві лікарських препаратів. Від …
ТЕЗЄЙ
(гр.) у давньогрецькій міфології один з найвидатніших героїв, що вчинив багато подвигів, зокрема вбив розбійника Прокруста, страховисько Мінотавра.
ТЕЗА
теза; ж. (гр., положення, твердження) 1. Положення, висловлене в книжці, доповіді, статті тощо, правдивість якого треба довести. 2. лог. Вихідне …
ТЕЗАВРАЦІЯ
тезаврація; ж. (гр., скарб) приватне нагромадження золота як скарбу. В широкому розумінні включає також нагромадження золота банками, скарбницями, …
ТЕЗАУРУС
тезаурус; ч. (гр., скарб) сукупність понять з певної галузі науки, нагромаджених людиною чи колективом. У вузькому розумінні - словник для пошуку …
ТЕЙЛЕРІОЗИ
група протозойних хвороб великої і дрібної рогатої худоби та північних оленів. Спричинюються одноклітинними організмами - тейлеріями. Переносниками є …
ТЕЙЛОРИЗМ
тейлоризм; ч. система організації праці, метою якої в одержання підприємцем найбільшого прибутку шляхом максимального підвищення інтенсивності праці …
ТЕЙСИНТАЙ
(яп.) доброволець-смертник у збройних силах Японії під час 2-ї світової війни 1939 - 45 рр., що керував торпедою кайтен.
ТЕЙЯРДИЗМ
напрям сучасної філософії, що його заснував французький теолог, палеонтолог П. Тейяр де Шарден. Концепція Т. - складна суміш наукових прогнозів, …
ТЕКА
тека; ж. (гр.) 1. Те саме, що папка, течка. 2. Те саме, що портфель.
ТЕКОМА
(від малайського) рід кущових рослин родини бігонієввх тропічного й субтропічного походження. В Україні (в Криму) культивують як декоративну рослину …
ТЕКСТ
текст; ч. (лат., тканина, зв'язок, побудова) 1. Відтворені на письмі або друком авторська праця, висловлювання, документи, пам'ятки тощо. 2. Слова …
ТЕКСТОВІНІТ
текстовініт; ч. (лат., тканина і вініл) вид штучної шкіри; являє собою бавовняну тканину, поверхня якої вкрита плівкою …
ТЕКСТОЛІТ
текстоліт; ч. (лат., тканина і ...літ) багатошаровий спресований пластичний матеріал. Являв собою бавовняну тканину, просочену штучними …
ТЕКСТОЛОГІЯ
текстологія; ж. (текст і ...логія) галузь філології, що займається історією і критикою текстів літературних пам'яток та історичних документів і …
ТЕКСТУАЛЬНИЙ
текстуальний буквальний, дослівний, ідентичний з текстом.
ТЕКСТУРА
текстура; ж. (лат., тканина, зв'язок, будова) 1. Відносне розташування, орієнтування та розподіл складових компонентів у гірській породі (напр., …
ТЕКТИТ
(гр., плавкий) невеликі оплавлені уламки скла метеоритного походження.
ТЕКТОГЕНЕЗ
(гр., будівельна справа і ...генез) сукупність процесів розвитку верхніх шарів Землі під впливом тектонічних рухів.
ТЕКТОНІКА
тектоніка; ж. (гр., будівельна справа, від майструю, будую) 1. геол. Будова земної кори, процеси, які відбуваються в земній корі. 2. Галузь …
ТЕКТОНІЧНИЙ
тектонічний (тектоніка) пов'язаний з структурою й розвитком верхніх твердих оболонок Землі; Т-і рухи - переміщення земної кори й підкорових мас …
ТЕКТОР
тектор; ч. (лат., штукатурка) те саме, що й торкрет.
ТЕЛІТОКІЯ
(гр., жіночий і потомство) явище, що спостерігається у деяких комах при партеногенезі, коли в потомстві з'являються тільки самки.
ТЕЛЕ...
(гр., далеко) у складних словах означає здійснюваний на відстані, той, що діє на далеку відстань, телевізійний.
ТЕЛЕАВТОМАТИКА
телеавтоматика; ж. (теле... й автоматика) галузь автоматики, що охоплює теорію й принципи побудови систем керування із застосуванням методів і …
ТЕЛЕАНТЕНА
телеантена; ж. (теле.. і антена) антена телевізора.
ТЕЛЕБІНОКЛЬ
телебінокль; ч. (теле... та бінокль) спеціальний бінокль, що дає можливість ясно бачити дуже віддалені предмети.
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
телебачення; с. (гр.) 1. Передавання зображень на відстань за допомогою засобів електро- або радіозв'язку; телевізія. 2. Галузь радіотехніки, що …
ТЕЛЕВІЗОР
телевізор; ч. (теле... і лат., той, хто бачить) радіотехнічний пристрій для приймання телевізійних передач (зображення і його звукового супроводу).
ТЕЛЕГОНІЯ
(теле... і ...гонія) вплив чоловічих статевих елементів на організм жіночої особини. Проявляється в появі у її нащадків одержаних від іншого …
ТЕЛЕГРАМА
телеграма; ж. (теле... і ...грама) 1. Повідомлення, передане телеграфом. 2. Аркуш або бланк з текстом такого повідомлення.
ТЕЛЕГРАФ
телеграф; ч. (теле... і ...граф) 1. Апарат, що забезпечує передавання й приймання на віддалі (по проводах або радіо, оптичними засобами) різних …
ТЕЛЕГРАФІЯ
телеграфія; ж. (теле... і ...графія) галузь зв'язку, що займається швидким передаванням (і прийманням) телеграфних повідомлень на великі віддалі.
ТЕЛЕЕКРАН
телеекран; ч. (теле... й екран) частина телевізора, на якій відтворюється прийняте зображення.
ТЕЛЕЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ
(теле... і електрокардіограф) прилад для ранньої діагностики коронарної (вінцевої) недостатності серця.
ТЕЛЕКАМЕРА
телекамера; ж. (теле... і камера) частина телевізійного обладнання, що приймає і передає зображення.
ТЕЛЕКОМПЛЕКС
(теле... і комплекс) комплекс телевізійних студій, приміщень для апаратури тощо.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.