Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Т (883)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
ТЕНТ
тент; ч. (гол.,англ.) навіс для захисту від сонця, інколи від дощу.
ТЕОБРОМІН
теобромін; ч. (лат., чай і бром) мед. лікарський препарат, алкалоїд. Застосовують як судинорозширювальний і сечогінний засіб при спазмах судин …
ТЕОГОНІЯ
теогонія; ж. (гр., від бог і народження, походження) сукупність міфів про походження і родовід богів, притаманна політеїстичним релігіям. Див. …
ТЕОДИЦЕЯ
теодицея; ж. (фр., гр., бог і справедливість) "боговиправдання"; релігійно-філософське вчення, яке ставить собі за мету усунути суперечність між …
ТЕОДОЛІТ
теодоліт; ч. (гр., розглядаю і довгий) геодезичний прилад для вимірювання на місцевості вертикальних і горизонтальних кутів.
ТЕОКРАТІЯ
теократія; ж. (гр., бог і ...кратія) форма державного правління, за якої політична влада в країні належить духівництву (напр., держава Ватікан).
ТЕОЛОГІЯ
теологія; ж. (гр., від бог і слово) те саме, що богослов'я, богослів'я; теоретичний виклад, тлумачення й виправдання певних релігійних поглядів.
ТЕОРІЯ
теорія; ж. (гр., розгляд, дослідження) 1. Логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, яке грунтується на глибокому проникненні в суть …
ТЕОРЕМА
теорема; ж. (гр., від розглядаю) 1. мат. Твердження, правильність якого встановлюється доведенням. 2. Висновок, який можна зробити з основних …
ТЕОРЕТИЗУВАТИ
теоретизувати 1. Створювати теорію, міркувати над теоретичними питаннями. 2. Міркувати загально, у відриві від практики.
ТЕОРЕТИЧНИЙ
теоретичний (гр.) 1. Властивий теорії, той, що стосується теорії. 2. Добутий шляхом логічних операцій або математичних розрахунків.
ТЕОСОФІЯ
теософія; ж. (гр., бог і ...софія) 1. Містичне богопізнання. На відміну від теології, Т. будується не на певних засадах віровчення (догматах), а на …
ТЕОФІЛІН
теофілін; ч. (лат., чай і гр., листок) мед. лікарський препарат; алкалоїд. Застосовують як судинорозширювальний (при коронарній недостатності) та …
ТЕОФЕДРИН
теофедрин; ч. (лат., чай та ефедрин) мед. лікарський препарат. Застосовують при бронхіальній астмі.
ТЕР'ЄРИ
(англ., від фр., нора) група порід домашніх собак. Найбільше практичне значення мають фокстер'єри, яких використовують для полювання в норах, та …
ТЕРІОДОНТИ
(гр., звір і ...одонт) підряд викопния плазунів, відомих з відкладів пермського (палеозой) і тріасового (мезозой) періодів. Інша назва - звірозубі.
ТЕРІОЛОГІЯ
теріологія; ж. (гр., звір і ...логія) те саме, що й мамаліологія.
ТЕРА
японський буддійський храм.
ТЕРАКОТА
теракота; ж. (іт., від земля і випалена) 1. Випалена кольорова високоякісна гончарна глина. 2. Неглазурований керамічний виріб з такої глини.
ТЕРАМАРИ
(іт., букв. - гірка земля) укріплені поселення бронзового віку в Північній Італії , що будувалися на палях.
ТЕРАПІЯ
таласотерапія; ж. (гр., лікування) 1. Лікування внутрішніх хвороб лікарськими засобами або фізичними методами (без хірургічного втручання). 2. …
ТЕРАРІЙ
терарій; ч. (лат., земля) приміщення для утримування дрібних наземних хребетних тварин.
ТЕРАСА
тераса; ж. (фр., від лат., земля) 1. Горизонтальний або трохи похилий майданчик у формі уступу вздовж схилу річкової долини, морського берега, …
ТЕРАТОГЕНЕЗ
(гр., потвора, виродок і ...генез) виникнення виродливостей у тварин і людини. Виродливості в наслідком порушення зародкового розвитку організму; …
ТЕРАТОЛОГІЯ
тератологія; ж. (гр., потвора, виродок і ...логія) розділ медицини, зоології і ботаніки, що вивчає виродливості (вроджені відхилення від нормальної …
ТЕРАТОМА
тератома; ж. (гр., потвора, виродок і ...ома) пухлинний утвір у людини чи у тварини; виникає внаслідок порушення зародкового розвитку організму. З …
ТЕРАФЛЕКС
скло, яке пропускає світло, затримуючи теплову частину електромагнітного проміння.
ТЕРБІЙ
тербій; ч. хімічний елемент, символ Tb, ат. н. 65: блискучий метал, належить до лантаноїдів. Застосовують у різних сплавах, люмінофорах, для …
ТЕРЕНКУР
теренкур; ч. (фр., місцевість і нім., лікування) лікування дозованим (щодо часу, довжини й кута підйому маршруту) ходінням. Зміцнює серцевий м'яз, …
ТЕРИКОН
терикон; ч. (фр., від відвал породи і конічний) конусоподібний насип з порожніх (без корисної копалини) порід біля шахти або рудника.
ТЕРИЛЕН
терилен; ч. (англ.) назва в Англії синтетичного волокна і тканини з нього, яке в Україні називають лавсаном.
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ
територіальний пов'язаний з певним простором, територією; Т-і води - смуга моря чи океану вздовж узбережжя, що перебуває під суверенітетом …
ТЕРИТОРІЯ
територія; ж. (лат., від земля) 1. Частина земної кулі (суходіл, води й повітряний простір над ними), що належить певній державі або входить до …
ТЕРМІДОР
термідор; ч. (фр., гр., тепло і дар) 1. Одинадцятий місяць (з 19 - 20 липня до 17 - 18 серпня) республіканського календаря, встановленого Конвентом …
ТЕРМІН
термін; ч. (1) (лат.) 1. Відтинок, проміжок часу, визначений, установлений для чого-небудь; строк, реченець. 2. Призначений, установлений момент, …
ТЕРМІНАЛЬНИЙ
термінальний (лат., від межа, край) кінцевий, конечний.
ТЕРМІНАТОР
термінатор; ч. (1) (лат., обмежую, визначаю) межа між освітленою Сонцем і темною частинами небесного тіла. (2) (лат., заст.) учень, що вчиться …
ТЕРМІНОЛОГІЯ
термінологія; ж. (термін і ...логія) 1. Розділ лексики, що охоплює терміни різних галузей знань. 2. Сукупність термінів якоїсь галузі науки, …
ТЕРМІСТОР
термістор; ч. (гр., тепло і активний опір) напівпровідниковий опір, що його величина залежить нелінійно від температури. Застосовують Т. як …
ТЕРМІТ
терміт; ч. (гр., жар, тепло) горюча порошкувата суміш алюмінію з окислом металу, що її застосовують при зварюванні, як запалювальну речовину тощо.
ТЕРМІТИ
(фр., від лат., шашіль) ряд комах з неповним перетворенням. Поширені переважно в тропіках і субтропіках. Основною їжею їх є деревина (дерев'яні …
ТЕРМІЧНІ СТАЛІ
(хімічних елементів) температура плавлення - кипіння, теплоємність, теплопровідність.
ТЕРМІЧНИЙ
термічний (гр., тепло) тепловий, той, що належить до тепла, температури; - термічний аналіз - термічний еквівалент роботи - термічні сталі
ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ
один з основних методів фізико-хімічного аналізу, за допомогою якого визначають температуру плавлення й кристалізації
ТЕРМІЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ РОБОТИ
кількість тепла в теплових одиницях, еквівалентна роботі в джоулях, кілограмометрах
ТЕРМИ
терми; мн. (лат., гр., тепло) 1. Давньоримські громадські лазні, до складу яких входили також спортивний зал, зал для зборів, приміщення для …
ТЕРМО...
(гр., жар, тепло) у складних словах відповідає поняттям "температура", "тепло".
ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ
термоізоляція; ж. (термо... та ізоляція) захист різних споруд і апаратури від втрат тепла. Інша назва - теплоізоляція.
ТЕРМОАНЕМОМЕТР
термоанемометр; ч. (термо... і анемометр) прилад для вимірювання швидкості вітру, дія якого грунтується на залежності тепловіддачі нагрітого тіла …
ТЕРМОАНТРАЦИТ
термоантрацит; ч. (термо... і антрацит) антрацит, підданий тепловій обробці. Застосовують як металургійне паливо та як напівфабрикат для …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.