Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Ф (803)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
ФЕЛЮГА
фелюга; ж. (іт., від араб., фулук - човен) невелике вітрильне судно на Середземному, Чорному та Каспійському морях. Сучасну Ф. використовують в …
ФЕМІДА
(гр.) 1. У давньогрецькій міфології богиня правосуддя. 2. перен. Правосуддя.
ФЕМІНІЗАЦІЯ
фемінізація; ж. (фр., від лат., жінка, самка) розвиток у особин чоловічої статі жіночих вторинних статевих ознак (напр., високого, "жіночого" …
ФЕМІНІЗМ
фемінізм; ч. (фр., від лат., жінка) політичний рух за зрівняння жінок у правах із чоловіками.
ФЕМІНІСТКА
феміністка; ж. (фр.) прибічниця фемінізму.
ФЕН
фен; ч. (1) (нім., від лат., теплий західний вітер) сухий теплий вітер, що дме з гір у долини. (2) (англ., від лат., віялка) пристрій для …
ФЕНIЇ
(англ., від давньоірландського назва давніх мешканців Ірландії) ірландські дрібнобуржуазні революціонери 50 - 60-х рр. 19 ст.
ФЕНІКС
фенікс; ч. (гр., букв. - багряний) 1. У міфології давніх народів (фінікійців, єгиптян та ін.) чарівний птах, що, проживши кількасот років, спалював …
ФЕНІЛАЛАНІН
фенілаланін; ч. (фенол і аланін) одна з незамінних амінокислот. Виявлена в організмі людини, тварин і рослин у вільному стані та в складі більшості …
ФЕНІЛКЕТОНУРІЯ
(феніл(алант), кетони і ...урія) спадкове захворювання, яке призводить до розвитку недоумства і пов'язане з порушенням обміну фенілаланіну в …
ФЕНАКІТ
фенакіт; ч. (гр., шахрай) мінерал класу силікатів, прозорий, білого кольору. Руда берилію.
ФЕНАЦЕТИН
фенацетин; ч. (гр., свічу і лат., оцет) мед. лікарський препарат. Болезаспокійливий та жарознижувальний засіб.
ФЕНОБАРБІТАЛ
фенобарбітал; ч. (гр., свічу і барбітал) мед. лікарський препарат, снотворний, заспокійливий та протисудорожний засіб.
ФЕНОГЕНЕТИКА
феногенетика; ж. (гр., з'являюся і генетика) напрям досліджень у генетиці, пов'язаний з вивченням прояву дії генотипу в онтогенезі. Термін …
ФЕНОЛИ
(гр., освітлюю і ...ол) органічні сполуки, похідні бензолу, що утворюються внаслідок заміни атома водню у бензольному ядрі гідроксилом; до них …
ФЕНОЛОГІЯ
фенологія; ж. (гр., з'являюсь і ...логія) наука про сезонні явища в неживій і живій природі.
ФЕНОЛФТАЛЕЇН
фенолфталеїн; ч. (фенол і (на)фталін) органічна сполука, безбарвні кристали. Нейтральні й кислі розчини Ф. безбарвні, лужні - малинового …
ФЕНОМЕН
феномен; ч. (гр., те, що з'являється) 1. Рідкісне, незвичайне, виняткове явище. 2. філос. Явище, єдине в своєму роді, взяте в його цілісності, в …
ФЕНОМЕНАЛІЗМ
феноменалізм; ч. (гр., філос.) вчення, за яким можливе пізнання лише явищ, феноменів, що існують у свідомості, а не в сутності речей об'єктивної …
ФЕНОМЕНАЛЬНИЙ
феноменальний 1. Той, що стосується феномена. 2. Небувалий, винятковий, рідкісний.
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ
феноменологія; ж. (феномен і ...логія, філос.) 1. Ідеалістичне вчення Гегеля про феномени свідомості й форми розвитку духу. 2. …
ФЕНОПЛАСТИ
(фено(ли) і пласт(мас)и) пластичні матеріали на основі феноло-формальдегідних смол. Застосовують для виготовлення пресованих виробів, шаруватих …
ФЕНОТИП
фенотип; ч. (гр., з'являюсь і тип) сукупність ознак і властивостей організму, що склалися в процесі його індивідуального розвитку. Визначається …
ФЕНХЕЛЬ
фенхель; ч. (нім., від лат., кріп) рід дво- або багаторічних трав'янистих рослин родини зонтичних. Поширені переважно в Середземномор'ї, в Криму, …
ФЕОД
феод; ч. (лат., від франкського худоба як майно) в Західній Європі за феодалізму земля, а іноді посада або прибутки, пожалувані сеньйором своєму …
ФЕОДАЛ
феодал; ч. (лат., від феод) представник пануючого класу в феодальному суспільстві, державець спадкового земельного володіння - феоду, сеньйор, …
ФЕОДАЛІЗМ
феодалізм; ч. (лат.) суспільно-економічний лад, що змінив рабовласництво й передував капіталізмові, основою якого була власність феодала на засоби …
ФЕОДАТАРІЙ
(лат.) те саме, що й ленник, васал.
ФЕРАЛІТИЗАЦІЯ
(лат., залізо і гр., камінь) процес глибокого вивітрювання гірських порід в умовах вологого тропічного й субтропічного клімату, що супроводиться …
ФЕРЗЬ
ферзь; ч. (перс., полководець) найсильніша фігура в шаховій грі, яку можна пересувати на будь-яке число клітин по прямій лінії або по діагоналі в …
ФЕРИТ
ферит; ч. (лат., залізо) 1. Структурна складова залізовуглецевих сплавів, твердий розчин вуглецю (соті та тисячні частки процента) в …
ФЕРМІЙ
фермій; ч. штучний радіоактивний хімічний елемент, символ Fm, ат, н. 100; належить до антиноідів. Від прізвища італійського фізика Е. Фермі.
ФЕРМА
ферма; ж. (1) (фр., від лат., орендна плата) 1. Приватне сільськогосподарське підприємство на власній або орендованій землі. 2. Виробничий …
ФЕРМАТА
фермата; ж. (іт., букв. - зупинка) знак у вигляді дуги з крапкою над нею, що означає подовження звука або паузи за розсудом виконавця.
ФЕРМЕНТ
фермент; ч. (лат., закваска) 1. біолог. Складна білкова речовина тваринних і рослинних організмів, що сприяє прискоренню хімічних процесів, які …
ФЕРМЕНТАЦІЯ
ферментація; ж. (лат., викликаю бродіння) процес розкладу органічних речовин, переважно вуглеводів під впливом ферментів. Див. також: фермент
ФЕРМЕНТОЛОГІЯ
ферментологія; ж. (ферменти і ...логія) розділ біохімії, який вивчає ферменти. Інша назва - ензимологія. Див. також: фермент
ФЕРМЕР
фермер; ч. (англ., від лат., орендар) орендар або власник землі, який веде на ній господарство головним чином за допомогою найманої праці.
ФЕРМУАР
фермуар; ч. (фр., від замикати, загороджувати) 1. Застібка-оздоба на дорогому намисіт. 2. спец. Долото для художнього різьблення, а також для …
ФЕРНАМБУК
фернамбук; ч. бразільське дерево родини бобових з твердою жовто-червоною деревиною, яка при висиханні стає темно-червоною (червоне дерево). …
ФЕРО...
(лат., залізо) в складних словах відповідає поняттям "залізо", "залізистий".
ФЕРОБОР
феробор; ч. (феро... й бор) сплав заліза з бором, що його застосовують для легування сталі й видалення з неї кисню.
ФЕРОВАНАДІЙ
ферованадій; ч. (феро... і ванадій) сплав заліза з ванадієм, що його застосовують у виробництві спеціальних сталей.
ФЕРОВОЛЬФРАМ
феровольфрам; ч. (феро... і вольфрам) сплав заліза з вольфрамом, який застосовують у виробництві інструментальних і деяких конструкційних сталей.
ФЕРОМАГНІТНИЙ
феромагнітний (феро... і магнітний) той, в чому сильно виражені магнітні властивості (феромагнетики).
ФЕРОМАГНЕТИЗМ
феромагнетизм; ч. (феро... і магнетизм) вчення про магнітні властивості феромагнітних тіл.
ФЕРОМАГНЕТИКИ
(феро... і магнетики) сильно магнітні речовини (залізо, нікель, кобальт і деякі сплави), здатні намагнічуватися навіть у слабких магнітних полях. …
ФЕРОМАРГАНЕЦЬ
феромарганець; ч. (феро... і марганець) сплав заліза з марганцем, що його застосовують для видалення з сталі кисню у виробництві сталей з високими …
ФЕРОМОЛІБДЕН
феромолібден; ч. (феро... і молібден) сплав заліза з молібденом, застосовуваний у виробництві інструментальних і нержавіючих сталей.
ФЕРОНІОБІЙ
фероніобій; ч. (феро... і ніобій) сплав заліза з ніобієм, що його застосовують у виробництві нержавіючих, жаротривких та інших сталей.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.