Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Ф (803)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
ФЛЕГМАТИЗАЦІЯ
флегматизація; ж. (флегма) додавання до ракетного палива речовин, які зменшують чутливість твердого палива до зовнішніх імпульсів або підвищують …
ФЛЕГМАТИК
флегматик; ч. (лат., гр., запальний) людина з сильним, врівноваженим, але інертним типом вищої нервової діяльності.
ФЛЕГМАТИЧНИЙ
флегматичний (гр.) 1. Який характеризується повільністю, спокоєм, урівноваженістю, слабким виявленням емоцій (про нервову організацію, …
ФЛЕГМОНА
флегмона; ж. (гр., запалення) гостре розлите гнійне запалення сполучної тканини. Виникає при потраплянні гнійних мікробів безпосередньо в тканину …
ФЛЕЙТА
флейта; ж. (нім., від прованс.) духовий музичний інструмент високого регістру у вигляді дерев'яної трубки з циліндричним або конічним каналом.
ФЛЕКСІЯ
флексія; ж. (лат., згинання, відхилення) спосіб утворення граматичних форм слів шляхом зміни їхніх закінчень або звуків основи; змінне при …
ФЛЕКСАТОН
(нім., від лат., вигин і гр., підвищення голосу) язичковий ударний музичний інструмент.
ФЛЕКСОР
флексор; ч. (лат., від вигинаю) м'яз, що згинає суглоб; згинач.
ФЛЕКСУРА
флексура; ж. (лат., вигин) 1. Крутий вигин верств гірських порід. 2. мед. Кривизна кишки.
ФЛЕКТИВНІСТЬ
флективність; ж. ознака мови, у якій форми слів творяться за допомогою флексій.
ФЛЕКТИВНИЙ
флективний той, що стосується флексії, утворює форми додаванням флексії, Ф-і мови - один з основних типів мов світу за морфологічною класифікацією; …
ФЛЕР
флер; ч. (нім., з голл., від лат., волохатий) 1. Тонка, прозора, звичайно шовкова тканина. 2. перен. Напівпрозорий покрив, серпанок.
ФЛЕРДОРАНЖ
флердоранж; ч. (фр., букв. - апельсиновий цвіт) білі квітки померанцевого дерева. В деяких країнах є однією з деталей весільного вбрання нареченої.
ФЛЕШ
флеш; ж. (фр., стріла) старовинне польове, рідше довгочасне укріплення з двох фасів, які утворювали тупий кут, звернений вершиною до ворога.
ФЛОБАФЕНИ
флобафени; мн. (гр., кора і забарвлення, колір) органічні речовини, які містяться в корі і в плодах рослин.
ФЛОГІСТОН
флогістон; ч. (гр., горючий) за уявленнями хіміків 18 ст., особлива невагома речовина - "вогняна матерія", що нібито міститься в усіх здатних …
ФЛОГОПІТ
флогопіт; ч. (гр., палаючий, вогненний) мінерал класу силікатів, жовтуватого, коричневого, зеленуватого кольору. Використовують як …
ФЛОЕМА
флоема; ж. (гр., кора, лико) сукупність рослинних тканин, по яких пересуваються органічні речовини від листків до коренів. Складається з провідних, …
ФЛОКЕНИ
(нім., букв. - пластівці) дефекти внутрішньої будови сталі у вигляді тонких звивистих тріщин.
ФЛОКС
флокс; ч. (гр., полум'я) рід одно- і багаторічних трав'янистих чи напівкущових рослин родини синюхових. Поширені в Північній Америці, один вид - у …
ФЛОКУЛИ
(лат., жмутик) світлі й темні утворення (плями), які спостерігаються на Сонці в монохроматичному світлі певної довжини хвилі, напр., у променях …
ФЛОМАСТЕР
фломастер; ч. (англ.) різновид ручки для малювання широкими соковитими лініями, що має стрижень з фетру або повсті, насичений тушшю або чорнилом.
ФЛОРА
Флора; ж. (лат.) 1. (Флора). У давньогрецькій міфології богиня квітів, весни, а також веселощів. 2. Історично складена сукупність видів рослин, що …
ФЛОРЕАЛЬ
флореаль; ч. (фр., від лат., багатий квітами) восьмий місяць (з 20 - 21 квітня по 19 - 20 травня) революційного республіканського календаря, що …
ФЛОРИДИН
флоридин; ч. глини з домішками окисів кальцію, магнію та лугів. Використовують для очищення нафтопродуктів та при гідрогенізації жирів. Від назви …
ФЛОРИЗМ
флоризм; ч. (лат., квітка) мистецтво комбінованого засушування рослин для створення картин.
ФЛОРИМІЦИН
(гр., зелений, жовтуватий і ...міцин) мед. лікарський препарат, антибіотик. Протитуберкульозний засіб.
ФЛОРИН
флорин (іт., з лат.) 1. Старовинна флорентійська, а згодом і інших держав, золота й срібна монета. 2. Колишня англійська монета у два шилінги. 3. …
ФЛОРИСТИКА
флористика; ж. розділ ботаніки, предметом якого є вивчення та систематичний опис усіх видів рослин, що ростуть у певній країні, області, районі і …
ФЛОРИСТИЧНИЙ
флористичний той, що стосується флористики; Ф-е районування земної кулі - один з методів поділу рослинного покриву суші на природні одиниці. Див. …
ФЛОРОГЛЮЦИН
флороглюцин; ч. (гр., зелений, жовтуватий і солодкий) органічна сполука, трьохатомний фенол, безбарвні або жовтуваті кристали. Ф. - чутливий …
ФЛОРТИМБЕРС
(англ., від підлога, настил і колода, балка) нижня частина шпангоута на дерев'яному судні.
ФЛОТ
флот; ч. (фр.) 1. Сукупність суден однакового призначення (напр., військово-морський флот, промисловий флот, торговельний флот). 2. Повітряний Ф. …
ФЛОТАЦІЯ
флотація; ж. (англ., букв. - плавання) відокремлення корисних копалин від порожніх порід, що грунтується на спливанні частинок корисної копалини на …
ФЛОТИЛІЯ
флотилія; ж. (фр.) 1. З'єднання військових суден, оперативне об'єднання сил військово-морського або річкового флоту. 2. Тактичне з'єднання …
ФЛУЄР
(рум.) духовий музичний інструмент типу флейти, поширений у Молдавії та балканських країнах. Див. також: флейта
ФЛУКТУАЦІЯ
флуктуація; ж. (лат., хвилювання, безперервний рух, від хвилююсь, тремчу) 1. Випадкове відхилення якоїсь величини від її середнього значення. 2. …
ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ
флуоресценція; ж. (лат., потік та суфікс, що означає слабку дію) короткочасне свічення деяких речовин після припинення освітлювання їх, один з …
ФЛУОРОГРАФІЯ
флуорографія; ж. (флуор(есценція) і ...графія) фотографування зображення з екранів, що флуоресціюють. Застосовують у медицині як метод …
ФЛУОРОМЕТР
флуорометр; ч. (флуор(есценція) і ...метр) 1. Прилад для вимірювання тривалості флуоресценції. 2. Пристрій для визначення інтенсивності …
ФЛУОРОСКОП
флуороскоп; ч. (флуор(есценція) і ...скоп) найпростіший прилад для спостереження люмінесценції. Застосовують для люмінесцентного аналізу в різних …
ФЛЮЇД
флюїд; ч. (лат., текучий) 1. Рідина або газоподібна речовина, що виділяється з магматичного джерела. 2. Уявна невагома рідина, якою до 18 ст. …
ФЛЮВІОГЛЯЦІАЛЬНИЙ
флювіогляціальний (лат., течія, річка і льодовий) зумовлений дією талих льодовикових вод; Ф-і відклади - глинисті та галечно-піщані відклади, …
ФЛЮГЕЛЬГОРН
(нім., від крило і ріг, ріжок) духовий музичний інструмент.
ФЛЮКТУЮЧИЙ
(лат., коливаюсь) хиткий, швидкоплинний, мінливий; Ф-а увага - у психології ковзна увага, що швидко переходить з об'єкта на об'єкт.
ФЛЮОРЕСЦЕНЦІЯ
флюоресценція; ж. (лат., потік та суфікс, що означає слабку дію) короткочасне свічення деяких речовин після припинення освітлювання їх, один з …
ФЛЮОРИТ
флюорит; ч. (лат., потік, течія) мінерал класу фторидів, жовтий, фіолетовий, зелений, іноді безбарвний, прозорий. Використовують в оптиці, …
ФЛЮОРОГРАФІЯ
флюорографія; ж. (флуор(есценція) і ...графія) фотографування зображення з екранів, що флуоресціюють. Застосовують у медицині як метод …
ФЛЮОРОЗ
флюороз; ч. (лат., фтор) хронічне захворювання людини, спричинюване тривалим діянням на організм сполук фтору. Спостерігається у місцевостях з …
ФЛЮОРОСКОП
флюороскоп; ч. (флуор(есценція) і ...скоп) найпростіший прилад для спостереження люмінесценції. Застосовують для люмінесцентного аналізу в різних …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.