Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Х (195)

< 1 2 3 4 >>
ХРОМ
ч. (гр., колір) 1. Хімічний елемент, символ Cr, ат. н. 24; твердий сірувато-білий метал. Застосовують для покриття (хромування) поверхні інших …
ХРОМІТ
хроміт; ч. 1. Мінерал класу окисів і гідроокисів, чорного кольору. Хромова руда. 2. Вогнетривкий матеріал з хромистого заліза; застосовують у …
ХРОМАТИ
солі хромової кислоти, кристалічні речовини жовтого кольору, сильні окислювачі. Застосовують переважно у текстильній і шкіряній промисловості.
ХРОМАТИЗМ
хроматизм; ч. (гр., забарвлюю) зміна діатонічного ступеня ладу на половину тону (позначається діезом або бемолем).
ХРОМАТИН
хроматин; ч. (гр., колір) речовина, що її містять ядра клітин організму людини, тварин і рослин. Під час мітозу концентрується в хромосомах. …
ХРОМАТИЧНА АБЕРАЦІЯ
фіз. вада зображення, яка походить від неоднакової заломлюваності світла різного кольору, через що зображення виходить нерізке й забарвлене.
ХРОМАТИЧНИЙ
хроматичний (гр.) 1. Кольоровий, забарвлений. 2. хроматична аберація - див.: Аберація. 3. Побудований на 12 півтонах темперованої музичної …
ХРОМАТО...
(гр., колір, фарба) у складних словах означає "колір", "забарвлення". Наприклад, хроматоскоп.
ХРОМАТОГРАФІЯ
хроматографія; ж. (хромато... і ...графія) метод розділення й аналізу сумішей речовин, який грунтується на різній сорбції складових частин …
ХРОМАТОМЕТРІЯ
хроматометрія; ж. (хромато... і ...метрія) метод кількісного аналізу, при якому основним реагентом є титрований розчин біохромату калію. Див. …
ХРОМАТОСКОП
хроматоскоп; ч. (хромато... і ...скоп) різновид нерухомого калейдоскопа із забарвленими камінцями й скельцями, прикріпленими до обертового валка.
ХРОМАТОФОРИ
(хромато... і ...фор) 1. У тварин і людини - клітини у шкірних покривах, що містять зернисті пігменти. 2. У рослин - забарвлені включення в …
ХРОМЕЛЬ
хромель; ч. (хром і (нік)ель) жаростійкий сплав хрому з нікелем, застосовуваний для виготовлення нагрівальних приладів, пірометрів тощо.
ХРОМО...
(гр., колір, фарба) у складних словах означає "колір", "забарвлення". Наприклад, хроматофори.
ХРОМОГЕНИ
(хромо... і ...ген) безбарвні речовини, що містяться в клітинах організму людини, тварин і рослин; набувають забарвлення при окисленні, є …
ХРОМОГЕННИЙ
хромогенний (хромо... і ...генний) той, що дає барвник або спричинює забарвлення; Х-і бактерії - бактерії, які утворюють у процесі росту на різних …
ХРОМОЛІТОГРАФІЯ
хромолітографія; ж. (хромо... і літографія) 1. Літографське відтворення зображень багаторазовим друкуванням різними фарбами з відповідної кількості …
ХРОМОПЛАСТИ
(хромо... і ...пласт) пластиди у рослин, забарвлені пігментами каротиноїдами в жовтий, оранжевий, червоний, іноді коричневий колір. Властиві …
ХРОМОСОМИ
(хромо... і гр., тіло) структурні елементи клітинного ядра організму рослин, тварин і людини. Є основними носіями одиниць спадковості - генів. X. …
ХРОМОСФЕРА
хромосфера; ж. (хромо... і сфера) шар атмосфери Сонця, що міститься над фотосферою.
ХРОМОТИПІЯ
хромотипія; ж. (хромі і гр. відбиток) спосіб багатокольорового типографського друку і відбиток отриманий таким способом. Див. …
ХРОМОТРОПИ
(хромо... і ...тропи) штучні органічні барвники; застосовують переважно в текстильній промисловості.
ХРОМОФОРИ
(хромо... і ...фор) групи атомів, які надають органічним сполукам різного кольору.
ХРОМОФОТ
(хромо... і фот(ографія)) спосіб копіювання напівтонових негативів на цинк або камінь із застосуванням спеціального копіювального апарата.
ХРОМОФОТОГРАФІЯ
хромофотографія; ж. (хромо... і фотографія) кольорова фотографія.
ХРОМОЦИСТОСКОПІЯ
хромоцистоскопія; ж. (хромо... і цистоскопія) метод функціонального дослідження нирок за допомогою барвника індигокарміну.
ХРОМПІК
хромпік; ч. двохромовокислий калій (біхромат калію); застосовують як окислювач у шкіряній і текстильній промисловості.
ХРОМУВАННЯ
хромування; с. 1. Покриття поверхні металу хромом для захисту від корозії. 2. Нарощування хрому на друкарські форми для підвищення їхньої …
ХРОНІКА
фотохроніка; ж. (гр., літопис, від час) 1. Запис подій у часовій послідовності. 2. Літературний твір, який містить у собі історію суспільних, …
ХРОНІКАЛЬНИЙ
хронікальний той, що містить хроніку чого-небудь або пов'язаний з нею.
ХРОНІЧНИЙ
хронічний (лат., гр., зв'язаний з часом) тривалий, затяжний, постійний.
ХРОНАКСІЯ
(гр., час і вартість, тут - тривалість) мінімальний час, за який електричний струм певної сили має діяти на живу тканину, щоб викликати фізіологічну …
ХРОНАКСИМЕТРІЯ
(хронаксія і ...метрія) визначення хронаксії за допомогою приладу - хронаксиметра, який дає змогу дозувати подразнення електричним струмом у різних …
ХРОНО...
(гр., час) у складних словах відповідає поняттю час.
ХРОНОГРАМА
хронограма; ж. (хроно... і ...грама) латинський вірш, у якому великі літери підібрані з римських цифр (Y, X, L) так, що утворюють рік тієї події, …
ХРОНОГРАФ
хронограф; ч. (гр., від час і пишу) 1. Пам'ятка писемності, зведений огляд всесвітньої історії. 2. Прилад для вимірювання коротких інтервалів часу …
ХРОНОГРАФІЯ
хронографія; ж. (гр.) 1. Послідовний у часі опис подій. 2. Історичний твір, де матеріал подано в календарній послідовності.
ХРОНОЛОГІЯ
хронологія; ж. (гр.) 1. Запис історичних подій в їх часовій послідовності; літописання. 2. Послідовність історичних подій за часом; хроніка.
ХРОНОМЕТР
хронометр; ч. (гр.) 1. Точний переносний годинник з балансиром, який застосовується в астрономії, геодезії, Мореплавстві тощо. 2. Кишеньковий …
ХРОНОМЕТРАЖ
хронометраж; ч. (фр., від гр., час вимірюю) один з головних засобів вивчення затрат часу на виконання елементів виробничих операцій.
ХРОНОСКОП
хроноскоп; ч. (хроно... і ...скоп) прилад (електричний годинник) для вимірювання дуже малих проміжків часу (до однієї тисячної частки секунди).
ХУНВЕЙБІНИ
(кит.) молодіжна організація, створена маоїстами в Китаї в 1966 р. з одурманених націоналізмом політично незрілих учнів старших класів, частково …
ХУНТА
хунта; ж. (ісп., букв. - об'єднання) 1. Назва громадсько-політичних організацій, об'єднань в іспаномовних країнах (Іспанія та більшість країн …
ХУРАЛ
хурал; ч. (монг.) у Монгольській Народній Республіці назва найвищого (Великий Народний Хурал) і місцевих органів влади.
ХУРМА
хурма; ж. (перс., фінік.) 1. Південне плодове дерево або чагарник родини ебенових. 2. Оранжево-червоні солодкі, з терпкуватим смаком плоди цього …

< 1 2 3 4 >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.