Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Ц (183)

1 2 3 4 > >>
...ЦЕН
(гр., новий) у складних словах відповідає поняттю "новий" міоцен
...ЦЕНОЗ
(гр., загальний) у складних словах відповідає поняттю "сукупність" біогеоценоз
...ЦЕФАЛ
(гр., голова) в складних словах вказує на зв'язок з поняттям "голова" брахіцефалія
...ЦЕФАЛІЯ
(гр., голова) в складних словах вказує на зв'язок з поняттям "голова" брахіцефалія
...ЦИД
(лат., вбиваю) у складних словах відповідає поняттю "знищення" геноцид
...ЦИДИ
(лат., вбиваю) у складних словах відповідає поняттю "знищувачі" інсектициди
...ЦИТИ
(гр., вмістище, оболонка, клітина) у складних словах відповідає поняттю "клітини" лейкоцити.
...ЦИТОЗ
(гр., вмістище, оболонка, клітина) у складних словах вказує на зв'язок з поняттям "клітина" лейкоцитоз.
ЦІАН
ціан; ч. (гр., синій) безбарвний газ з запахом гіркого мигдалю, складається з вуглецю й азоту; його похідні: ціаністо-воднева кислота (синильна …
ЦІАНАМІД
ціанамід; ч. (ціан і амід) хімічна сполука, похідна ціаністоводневої кислоти, безбарвна кристалічна речовина. Практично важливим є Ц. кальцію - …
ЦІАНКОБАЛАМІН
(ціан і кобаламін) нітамін В12, протианемічний вітамін. Міститься в печінці, нирках, менше - в м'ясі і молоці. Ц. застосовують для лікування …
ЦІАНОЗ
ціаноз; ч. (гр., синій) синювате забарвлення шкіри й слизових оболонок внаслідок зменшення в крові кількості кисню. Може виникати при деяких …
ЦІАНОМЕТР
ціанометр; ч. (гр., синій і ...метр) прилад для визначення кольору ясного неба.
ЦІАНОТИПІЯ
ціанотипія; ж. (ціан і ...типія) копіювання (креслеників, карт тощо) на світлочутливому папері, що містить похідні ціану.
ЦІАНУВАННЯ
ціанування; с. 1. Добування золота й срібла з руд розчиненням цих металів у слабких розчинах ціаністих солей калію, натрію тощо. 2. Дифузійне …
ЦІРЦЕЯ
(лат., з гр.) 1. У давньогрецькій міфології німфа-чарівниця. 2. перен. Жінка-чарівниця.
ЦАНГА
цанга; ж. (нім., букв. - кліщі) пристрій на металорізних верстатах, яким затискують матеріал або інструмент.
ЦАПФА
цапфа; ж. (нім.) частина валів та осей машин, якою вал (вісь) спирається на підшипник.
ЦЕЗІЙ
цезій; ч. (лат., блакитний, сіро-блакитний) хімічний елемент, символ Cs, ат. н. 55; м'який метал сріблястого кольору, належить до лужних …
ЦЕЗАР
цезар; ч. (лат.) в Стародавньому Римі з 2 ст. титул спадкоємця престолу. В 4 - 5 ст. титулом цезаря називали носія самодержавної влади взагалі. Від …
ЦЕЗАРИЗМ
цезаризм; ч. (лат.) одноосібна диктатура в поєднанні з формальним визнанням прав народу.
ЦЕЗУРА
цезура; ж. (лат., від відрубую) 1. Обов'язкова для даного віршованого розміру пауза в середині віршованого рядка. 2. Межа між частинами музичного …
ЦЕЙНЕРИТ
цейнерит; ч. штучний мінерал класу фосфатів, зеленуватого кольору. Радіоактивний. У природному стані відомий метацейнерит. Від прізвища німецького …
ЦЕЙТЛУПА
цейтлупа; ж. (нім., від час і лупа) високошвидкісний кінознімальний апарат. Застосовують для дослідження процесів, які відбуваються дуже швидко.
ЦЕЙТНОТ
цейтнот; ч. (нім., від час і потреба) 1. Нестача часу на обдумування ходів у шахових і шашкових партіях. 2. перен. Нестача часу.
ЦЕЙХГАУЗ
цейхгауз; ч. (нім.,) від зброя і будинок
ЦЕЛІБАТ
целібат; ч. (лат., від неодружений, самотній) обов'язкова безшлюбність, запроваджена для католицького духівництва та православного чернецтва.
ЦЕЛІТ
целіт; ч. важкозаймистий препарат целюлози. 3 Ц. виготовляють кіноплівки і пластмаси.
ЦЕЛЕСТИН
целестин; ч. (лат., небесний) мінерал класу сульфатів, блакитного кольору з скляним блиском. Використовують у харчовій та хімічній промисловості.
ЦЕЛОЇДИН
целоїдин; ч. (цел(юлоза) і гр., вид, вигляд) чиста нітроцелюлоза, виготовлювана з колодію; іде на вироблення фотографічного паперу. Див. …
ЦЕЛОБІОЗА
целобіоза; ж. (целю(лоза) і гр., життя) органічна сполука, вуглевод з групи дисахаридів; основна структурна одиниця целюлози. Міститься в соці …
ЦЕЛОН
целон; ч. пластичний матеріал на основі ацетилцелюлози, стійкий щодо діяння тепла й світла. Застосовують для виготовлення кіноплівок, лаків, скла …
ЦЕЛОСТАТ
целостат; ч. (лат., небо і ...стат) допоміжний астрономічний пристрій - система з двох плоских дзеркал, з яких одне нерухоме, а друге рухається за …
ЦЕЛОТЕКС
(целю(лоза) і лат., плетений) один із замінників шкіри.
ЦЕЛОФАН
целофан; ч. (целю(лоза) і гр., ясний, світлий) прозора гнучка плівка з віскози. Застосовують як пакувальний матеріал, у поліграфії тощо.
ЦЕЛУЛОЇД
целулоїд; ч. (целюл(оза) і ...оїд) пластичний вогненебезпечний матеріал на основі нітроцелюлози. Застосовують переважно для виготовлення небиткого …
ЦЕЛУРОЗАВР
(гр., порожній і ящір) хижий динозавр, скелет якого складався з тонкостінних порожнистих кісток. Див. …
ЦЕЛЮЛАЗА
фермент, що гідролізує целюлозу. Міститься в плісеневих грибах, деяких бактеріях тощо. Велику кількість Ц. виділяють бактерії, що живуть у шлунку …
ЦЕЛЮЛОЗА
целюлоза; ж. (лат., комірка) високомолекулярний вуглевод; головна складова частина оболонок рослинних клітин. Інша назва - клітковина.
ЦЕЛЮЛЯРНИЙ
целюлярний (лат., клітина) клітинний; той, що складається з клітин.
ЦЕМЕНТ
цемент; ч. (нім., від лат., щебінь, битий камінь) 1. Мінеральна порошкоподібна речовина, з якої при замішуванні з водою утворюється однорідна маса, …
ЦЕМЕНТАЦІЯ
цементація; ж. 1. Скріплення або покривання цементом. 2. Насичення вуглецем поверхневого шару сталевих виробів, щоб підвищити їхні механічні …
ЦЕМЕНТИТ
цементит; ч. (цемент) хімічна сполука заліза з вуглецем (карбід заліза), структурна складова частина сталей і чавунів, що надає їм твердості й …
ЦЕНЗ
ценз; ч. (лат., від роблю перепис, опис) 1. У Стародавньому Римі - періодичний перепис майна громадян для відповідного розподілу їх на податкові …
ЦЕНЗИТАРІЙ
(лат.) середньовічний селянин, який сплачував натуральний або грошовий оброк, чинш.
ЦЕНОГЕНЕЗИ
(гр., новий і ...генез) пристосовні ознаки зародка або личинки до специфічних умов існування. Ц. є, напр., зябра і глоткові зуби у пуголовків, …
ЦЕНТ
цент; ч. (англ., гол., від лат., сто) розмінна монета Канади, 1/100 канадського долара; Голландії, 1/100 голландського гуфрдена; Ліберії, 1/100 …
ЦЕНТАВР
центавр; ч. (гр.) 1. У давньогрецькій міфології химерна істотаз кінським тулубом і людською головою та грудьми. 2. астр. Сузір'я Південної півкулі …
ЦЕНТАЛ
(англ., від лат., сто) одиниця ваги в англійській системі мір, що дорівнює 100 фунтам (англійським) 45,3592 кг.
ЦЕНТИ...
(лат., сто) те саме, що й санти...

1 2 3 4 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.