Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Г (1388)

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
ГЕГЕМОНІЯ
гегемонія; ж. (гр., провід, керівництво) керівництво, керівна роль якого-небудь класу, держави щодо інших класів або держав (напр., гегемонія …
ГЕДЖРА
(араб.) втеча Мохоммеда з Мекхи в Медіну 15 липня 622 р., що знаменувало початок мусульманської ери.
ГЕДИСМА
(гр.) приправа, яку додають у ліки для смаку і запаху.
ГЕДИСТИ
політична течія у французькому робітничому русі в кінці 19 - на початку 20 ст., очолювана Ж. Гедом. Відіграли велику роль у пропаганді марксизму і …
ГЕДОНІЗМ
гедонізм; ч. (гр., насолода) філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, метою життя. Протилежне - аскетизм.
ГЕДОНІЯ
гедонія; ж. (гр., насолода) відчуття піднесення, приємне самопочуття.
ГЕЗЕНК
гезенк; ч. (нім.) підземна гірнича виробка, в якій немає безпосереднього виходу на поверхню; служить для підіймання й спускання вантажів, для …
ГЕЗИ
(гол., від фр., жебраки) в роки Нідерландської буржуазної революції 16 ст. прізвисько членів Союзу дворян, які боролися проти іспанської тиранії; …
ГЕЙД
(англ.) англійська міра землі, що дорівнює 47,9 га.
ГЕЙДЕЖ
(англ.) податок на землю в Англії.
ГЕЙДЕЛЬБЕРЗЬКА ЛЮДИНА
одна з форм викопної людини, яка жила на території Європи в ранньому плейстоцені. Від назви м. Гейдельберга (тепер ФРН), поблизу якого в 1907 р. …
ГЕЙНАЛ
(англ.) релігійна пісня, яку грають сурмачі на сході і заході сонця.
ГЕЙСЛЕРОВІ ТРУБКИ
скляні трубки з впаяними електродами, наповнені розрідженим газом. Застосовують для дослідження спектрів газів, для ілюмінації. Від прізвища …
ГЕЙТОНОГАМІЯ
(гр., сусід і ...гамія) запилення квітки пилком іншої квітки тієї самої рослини. Інша назва - сусіднє запилення.
ГЕЙХЕРА
рід багаторічних трав'янистих рослин родини ломикаменевих. Окремі види широко культивують як декоративні.
ГЕКІСТОТЕРМИ
(гр., найменший і ...терм) рослини холодного клімату.
ГЕКА
(гр.) турецька міра ваги, дорівнює 230,94 кг. Див. також: стон, центнер
ГЕКАТА
Геката; ж. (гр.) у давньогрецькій міфології богиня місяця й ночі, чарівниця, що панує над демонами й лякає людей привидами.
ГЕКАТОМБА
гекатомба; ж. (гр., від сто і бик) 1. У давніх греків - жертва на 100 биків. 2. перен. Урочистості торжества із принесенням жертв. 3. Побиття, …
ГЕКАТОНХЕЙРИ
(гр.) у грецькій міфології - сторукі і п'ятдесятиголові велетні-потвори (Бріарей, Котт, Гієс), яких олімпійські боги закликали на допомогу, щоб …
ГЕКЕЛЬФОН
духовий музичний інструмент, баритоновий гобой. Від прізвища німецького майстра-винахідника В. Геккеля.
ГЕКЗАМЕТР
гекзаметр; ч. (гр., шестистопний) віршовий розмір в античній поезії, шестистопний дактиль з постійною цезурою.
ГЕКОНОВІ
геконові; мн. (малайського) родина ящірок.
ГЕКСА...
(гр., шість) у складних словах означає "шести...".
ГЕКСАГОН
гексагон; ч. (гр., шестикутний) шестикутник.
ГЕКСАГОНАЛЬНИЙ
гексагональний (гексагон) шестикутний; Г-а система - у кристалографії - система, що характеризується постійною присутністю однієї шестірної або …
ГЕКСАЕДР
гексаедр; ч. (гекса... і ...едр) замкнений шестигранник з гранями у вигляді квадратів; куб.
ГЕКСАЕДРИТ
залізний метеорит, у структурі якого переважають кристали шестигранної форми, гексаедри.
ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМІН
(гекса..., метилен, гр., чотири і аміни) мед. лікарський препарат з групи антисептичних речовин. Інша назва - уротропін.
ГЕКСАМЕТР
(гр., шестистопний) віршовий розмір в античній поезії, шестистопний дактиль з постійною цезурою; гекзаметр.
ГЕКСАПЛОЇД
(гекса..., гр., простий і ...оїд) клітина або особина, що має шість повних наборів хромосом.
ГЕКСАХЛОРАН
гексахлоран; ч. (гекса... і хлор) хім. органічна сполука, білі кристали; один з найефективніших отрутохімікатів. Застосовують для боротьби з …
ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ
(гекса... і хлорбензол) отрутохімікат, який застосовують для протруювання насіння сільськогосподарських культур проти збудників багатьох хвороб.
ГЕКСАХЛОРБУТАДІЄН
(гекса..., хлор та бутадієн) отрутохімікат, який застосовують для боротьби з філоксерою у грунті.
ГЕКСАХЛОРЕТАН
(гекса..., хлор і етан) хімічний препарат, який застосовують у медицині для лікування гельмінтозів, а також в хімічній промисловості - для …
ГЕКСАХОРД
(гекса... і ...хорд) 1. Шестиступеневий музичний звукоряд. 2. Музичний інструмент на шість струн.
ГЕКСЕНАЛ
(гр., шість) мед. лікарський препарат. Наркотик. Застосовують для внутрішньовенного наркозу, іноді для заспокоєння рухового збудження та як …
ГЕКСИТИ
(гр., шість) шестиатомні спирти, безбарвні кристалічні речовини, солодкі на смак. Містяться в рослинах, плодах і водоростях. Деякі гексити …
ГЕКСОГЕН
гексоген; ч. (гекса... і лат., кисень) вибухова речовина, безбарвний кристалічний порошок. Застосовують у капсулях-детонаторах.
ГЕКСОД
гексод; ч. (гекса... і (електр)од) електронна лампа з шістьма електродами (анод, катод і 4 сітки). Застосовують у радіотехніці для перетворення …
ГЕКСОЗАМІНИ
(гексози і аміни) похідні простих сахарів. Належать до аміносахарів.
ГЕКСОЗАНИ
(гексози) полісахариди, молекули яких побудовані з великої кількості гексозних залишків. До гексозанів належать крохмаль, глікоген тощо.
ГЕКСОЗИ
(гекса... і (глюк)оза) вуглеводи групи моносахаридів, містять 6 атомів вуглецю (напр., глюкоза, фруктоза). Є в організмі людини, тварин і рослин у …
ГЕКСОЗОФОСФАТИ
(гексози і фосфати) складні ефіри, утворені з гексоз і залишків фосфорної кислоти; проміжні продукти вуглеводного обміну у тварин, людини й …
ГЕКСОКІНАЗА
(гекса... і кінази) фермент групи кіназ. Міститься в тваринних тканинах, у бульбах картоплі.
ГЕКСОНІЙ
(гр., шість) мед. лікарський препарат; застосовують для лікування судинних спазмів, при гіпертонічній та виразковій хворобах.
ГЕКТАР
гектар; ч. (гр.) одиниця земельної площі, яка становить 100 ар (10 000 м2).
ГЕКТО...
(гр., сто) у складних словах означає "сто", "в сто раз".
ГЕКТОВАТ
гектоват; ч. (гекто... і ват) одиниця потужності, що становить 100 вт.
ГЕКТОГРАМ
гектограм; ч. (гекто... і грам) одиниця маси або ваги, що становить 100 г.

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.