Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Г (1388)

<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>
ГОБЕЛЬ
гобель; ч. (нім., рубанок, струг) інструмент для обрізування вручну книжкового блока.
ГОБОЙ
гобой; ч. (нім., від фр., високе дерево) дерев'яний духовий язичковий музичний інструмент; за висотою звука середній між флейтою і кларнетом.
ГОДЕЦІЯ
рід трав'янистих рослин родини онагрових. Поширені в Північній та Південній Америці. Деякі види, зокрема Г. гарну, вирощують як декоративні …
ГОДЖА
(тур.) духовний учитель мусульман.
ГОДОГРАФ
годограф; ч. (гр., шлях, напрям, рух і ...граф) крива, що являє собою геометричне місце кінців змінного за часом вектора, значення якого в різні …
ГОДОМЕТР
(гр., шлях і ...метр) прилад, яким вимірюють пройдений шлях.
ГОЛІАРД
(старофр., блазень) бродячий актор (збіглий ченець, мандрівний студент) 11 - 14 ст. в Німеччині, Франції, Англії, Північній Італії. Складав …
ГОЛАРКТИКА
(гр., весь і північний) одна з флористичних і зоогеографічних областей суходолу; займає більшу частину Північної півкулі.
ГОЛГОФА
голгофа; ж. (гр., від арамейського гулгулта, букв. - череп) 1. Місце страти злочинців поблизу Єрусалима, де, за євангельською легендою, було …
ГОЛО...
(гр., весь, повний) у складних словах означає "весь", "повний".
ГОЛОГАМІЯ
гологамія; ж. (голо... і ...гамія) найпростіший тип статевого процесу в одноклітинних рослинних організмів. Спостерігається у небагатьох зелених …
ГОЛОГЕНЕЗ
гологенез; ч. (голо... і ...генез) ідеалістична автогенетична теорія еволюції, згідно з якою кожний вид у межах свого ареалу поділяється на два …
ГОЛОГРАМА
голограма; ж. (голо... і ...грама) об'ємне зображення, одержане за методами голографії.
ГОЛОГРАФІЯ
голографія; ж. (голо... і ...графія) спосіб записування просторової структури світлової хвилі й одержання об'ємного зображення об'єкта.
ГОЛОКРИНОВІ ЗАЛОЗИ
(голо... і гр., виділяю) залози, в яких весь вміст функціонуючих клітин перетворюється на секрет (напр., сальні залози та сітчаста зона надниркових …
ГОЛОМЕТАБОЛІЯ
(голо... і гр., перетворення) тип післязародкового розвитку комах (жуків, сітчастокрилих, двокрилих), при якому з яйця виходить личинка, не схожа на …
ГОЛОТУРІЇ
(гр.) клас безхребетних тварин типу голкошкірих. Морські тварини, деяких Г. (трепангів) використовують у їжу.
ГОЛОФАНИ
(голо... і гр., світлий, яскравий) ковпаки освітлювальних приладів, виготовлені з прозорого скла.
ГОЛОЦЕН
голоцен; ч. (голо... і ...цен) сучасна епоха геологічної історії Землі, яка становить другий, верхній відрізок антропогену. Розпочався 10 - 12 тис. …
ГОЛЬДЕН
(нім., золотий) сорт солодких яблук жовто-гарячого кольору. Див. також: аніс, джонатан, ранет, розмарин, шафран, штрейфлінг
ГОЛЬМІЙ
гольмій; ч. хімічний елемент, символ Ho, ат. н. 67; рідкісноземельний метал, належить до лантаноїдів. Від латинізованої назви Стокгольма - Гольмія.
ГОМІЛЕТИКА
гомілетика; ж. (гр.) церковне казання, що пояснює біблійний текст. Див. також: апологетика, догматика, екзегетика
ГОМІНІДИ
(лат., від людина) родина ряду приматів, включає як викопних (пітекантропа, неандертальця та ін.), так і сучасних людей.
ГОМІНДАН
гоміндан; ч. (кит., букв. - національна партія) політична партія в Китаї. Заснував Сунь Ят-сен у 1912 р. З 1927 р. прийшла до влади. В 1949 р. …
ГОМЕО...
(гр., подібний, однаковий) у складних словах означає "подібний", "однаковий", "той самий".
ГОМЕОМОРФІЗМ
гомеоморфізм; ч. (гомео... і ...морфізм) взаємно однозначне неперервне відображення одного топологічного простору в інший, для якого обернене …
ГОМЕОМОРФІЯ
гомеоморфія; ж. (гомео... і ...морфія) значна схожість, іноді майже повна подібність представників двох або більше груп органічного світу (видів, …
ГОМЕОПАТІЯ
гомеопатія; ж. (гр.) метод лікування хвороб, в основу якого покладено застосування мінімальних доз тих ліків, які у значних дозах викликають у …
ГОМЕОПОЛЯРНИЙ ЗВ'ЯЗОК
(гомео... і гр., вісь, оберт) хімічний зв'язок, утворений електронною парою, спільною для сполучуваних атомів.
ГОМЕОСТАЗ
гомеостаз; ч. (гомео... і ...стаз) відносна сталість фізико-хімічних та біологічних властивостей внутрішнього середовища організму людини й тварин …
ГОМЕОСТАТ
гомеостат; ч. (гомео... і ...стат) самоорганізована кібернетична система, яка моделює здатність живих організмів підтримувати деякі величини …
ГОМЕРИЧНИЙ
гомеричний (гр.) величезний за розміром, силою, потужністю. - гомеричний сміх
ГОМЕРИЧНИЙ СМІХ
нестримний гучний сміх (як сміх богів в "Ілліаді" Гомера).
ГОМО...
(гр., рівний, однаковий) у складних словах означає "рівність", "однорідність", "єдність".
ГОМОАЛЕЛІЗМ
(гомо... і алелізм) існування гена в двох або більше формах (алелях), що являють собою видозміни його однакових ділянок. Такі алелі називають …
ГОМОГАМІЯ
гомогамія; ж. (гомо... і ...гамія) 1. Одночасне достигання приймочки і пиляків у двостатевої квітки, завдяки чому можливе самозапилення. 2. заст. …
ГОМОГАМЕТНІСТЬ
(гомо... і гамети) генетична рівноцінність гамет жіночої або чоловічої статі за типом статевої хромосоми, яку має кожна гамета даної статі …
ГОМОГЕНІЗАТОР
гомогенізатор; ч. (гр., однорідний) апарат для одержання однорідних, дрібнодисперсних сумішей, а також емульсій високої дисперсності.
ГОМОГЕНІЗАЦІЯ
гомогенізація; ж. (гр., однорідний) надання однорідної структури металам, сплавам, сполукам, розчинам або емульсіям способом механічного, хімічного …
ГОМОГЕНАТ
(гр., однорідний) суспензія подрібненої тканини тварини чи рослини в розчині.
ГОМОГЕННИЙ
гомогенний (гр., однорідний) той, що виявляє однакові властивості.
ГОМОДИНАМІЯ
(гомо... і гр., сила, властивість, значення) схожість органів або їхніх частин, розміщених послідовно по поздовжній осі тіла тварин. Інша назва - …
ГОМОЗ
гомоз; ч. (фр., від лат., гр., камедь) хвороба деяких рослин (здебільшого кісточкових плодових), що супроводиться виділенням камеді із стебел, а …
ГОМОЗИГОТНІСТЬ
гомозиготність; ж. (гомо... і зигота) стан спадкового апарата організму, при якому його гомологічні хромосоми ідентичні за якістю алєлів та …
ГОМОЙОЛОГІЯ
гомойологія; ж. (гр., подібний і співвідношення, значення, число) морфологічна чи фізіологічна схожість органів чи ознак у тварин віддалених …
ГОМОЙОСМОТИЧНИЙ
(гр., подібний і поштовх, тиск) той, що має сталий тиск. Г-і тварини - водяні тварини, здатні зберігати приблизно однаковий осмотичний тиск крові й …
ГОМОЙОТЕРМНИЙ
(гр., подібний, однаковий і ...термний) той, що має сталу температуру; Г-і тварини - тварини, що мають певну сталу температуру тіла, яка майже не …
ГОМОЛОГІЧНИЙ
гомологічний (гр.,) відповідний; Г-і органи - органи, що розвиваються з однакових за походженням зачатків, проте можуть мати різний вигляд й …
ГОМОЛОГІЯ
гомологія; ж. (гр., відповідність) подібність органів за планом будови та походженням у різних рослин і тварин. Органи, яким властива Г., називають …
ГОМОЛОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ
(гр., відповідність і пишу) проекції, що правильно передають відношення площ.

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.