Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Д (1147)

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
ДЕТОНАЦІЯ
детонація; ж. (фр., постріл, вибух) 1. Вибух. 2. муз. Неправильне підвищення або зниження тону. 3. Поширення з надзвуковою швидкістю хімічного …
ДЕТОНОМЕТР
детонометр; ч. (детон(ація) і ...метр) прилад, який показує, що в двигуні відбувається детонація.
ДЕТОНУВАННЯ
детонування; с. (фр., співати фальшиво) неточне, фальшиве виконання, відхилення від нормальної висоти звука, здебільшого у співі.
ДЕТРИТ
детрит; ч. (лат., стертий) 1. Продукт механічного руйнування на дрібні частини відмерлих організмів рослин і тварин, завислий у воді або осілий на …
ДЕФ
(азерб.) азербайджанський ударний музичний інструмент типу бубна.
ДЕФІБРАТОР
дефібратор; ч. (де... і лат., волокно) апарат у целюлозно-паперовому виробництві для перетворення деревини на волокнисту масу.
ДЕФІБРЕР
дефібрер; ч. (фр., від волокно) машина в целюлозно-паперовому виробництві для одержання деревинної маси стиранням деревини на обертовому камені.
ДЕФІБРИЛЯТОР
дефібрилятор; ч. (де... і лат., швидкі скорочення м'язових волокон) апарат, призначений для ліквідації порушення серцевої діяльності (фібриляції).
ДЕФІЛЕ
дефіле; с. (фр.) 1. Ущелина, вузький прохід у важкопрохідній місцевості. 2. Урочистий похід.
ДЕФІЛЮВАННЯ
дефілювання; с. (фр., проходити мимо один за одним) проходження урочистим маршем, рядами, колоною перед ким-небудь.
ДЕФІНІТИВ
дефінітив; ч. (лат., остаточний, визначальний) спосіб ведення бухгалтерського обліку, що полягає в копіюванні записів у бухгалтерських ордерах і …
ДЕФІНІЦІЯ
дефініція; ж. (лат., від визначаю) коротке визначення якогось поняття.
ДЕФІС
дефіс; ч. (нім., риска, від лат., розчленування) знак переносу, з'єднання складних слів та скорочення слова, напр., б-ка.
ДЕФІЦИТ
дефіцит; ч. (лат., не вистачає) 1. Перевищення видатків над доходами, пасиву балансу - над його активом. 2. Нестача матеріальних цінностей …
ДЕФІЦИТНИЙ
дефіцитний (лат.) 1. Наявний, але в недостатній кількості, або дорогий. 2. Збитковий.
ДЕФЕКАТ
дефекат; ч. (лат., видалений) відхід цукрового виробництва, що містить вапно.
ДЕФЕКАЦІЯ
дефекація; ж. (лат., від очищую) 1. Очищення від бруду. 2. Виведення шлаків з організму людини. 3. У цукровому виробництві - очищення сирого …
ДЕФЕКТ
дефект; ч. (лат., недолік) 1. Вада, недолік, хиба, ґандж. 2. Опис пошкоджень на кораблі, що складається після завершення плавання.
ДЕФЕКТИВНИЙ
дефективний (лат., недостатній, неповний) той, що має істотні фізичні чи психічні вади, ненормальний.
ДЕФЕКТНИЙ
дефектний (лат.) той, що має дефект.
ДЕФЕКТОЛОГІЯ
дефектологія; ж. (лат., недолік і ...логія) наука про розвиток, навчання і виховання дітей з різними фізичними й психічними вадами (глухота, …
ДЕФЕКТОСКОП
дефектоскоп; ч. (лат., недолік і ...скоп) прилад для виявлення дефектів матеріалів і виробів.
ДЕФЕКТОСКОПІЯ
дефектоскопія; ж. (лат., недолік і ...скопія) сукупність методів виявлення внутрішніх і прихованих дефектів матеріалів і виробів.
ДЕФЕНЗИВА
дефензива; ж. (1) (фр., від захищати, обороняти) заст. Назва оборонної тактики на війні. (2) (пол.) охоронний відділ і охоронна поліція в …
ДЕФЕРИЗАЦІЯ
(де... і лат., залізо) очищення води від солей заліза, щоб зробити її придатною для пиття й виробничих потреб.
ДЕФЕТИЗМ
(фр., пораженство) невіра в успіх справи, передрікання поразки.
ДЕФЛАГРАЦІЯ
(лат., від згоряю) повільне (без вибуху) згоряння вибухової речовини в зарядній камері або якійсь заглибині при неправильному веденні підривних …
ДЕФЛЕГМАТОР
дефлегматор; ч. апарат для дефлегмації. Див. також: дефлегмація, флегма
ДЕФЛЕГМАЦІЯ
дефлегмація; ж. (де... і гр., мокрота, волога) часткова конденсація сумішей різної пари і газів з утворенням флегми, що дає можливість збагачувати …
ДЕФЛЕКТОР
дефлектор; ч. (лат., відхиляю, відвожу) 1. Пристрій, що ним змінюють напрям потоку рідини, газу тощо. 2. Витяжний пристрій на вентиляційній шахті …
ДЕФЛЯТОР
дефлятор; ч. (лат., фін.) індекс, що використовується для перерахування вартісних показників у цінах базового року.
ДЕФЛЯЦІЯ
дефляція; ж. (лат., від видуваю, здуваю) 1. Зменшення урядом маси паперових грошей та нерозмінних на золото банкнотів, випущених в обіг у період …
ДЕФОЛІАНТИ
(де... і латлист) хімічні сполуки, які спричинюють опадання листя з рослин. Одним з Д. є етилен; він утворюється в рослинах і спричинює природний …
ДЕФОЛІАЦІЯ
дефоліація; ж. (де... і лат., лист) штучне передзбиральне видалення листків у рослин для поліпшення механізованого збирання врожаю. Провадять за …
ДЕФОМЕТР
(дефо(рмація) і ...метр) прилад, яким визначають пластоеластичні властивості каучуку й гумових сумішей, стискуючи їхні зразки.
ДЕФОРМАЦІЯ
деформація; ж. (лат., від перекручую, спотворюю) 1. Зміна форми або розмірів тіла від прикладених сил або нагрівання. 2. Природне або штучне …
ДЕФОСФОРАЦІЯ
дефосфорація; ж. (де... і фосфор) видалення фосфору (звичайно окисленням) з розплавленого металу (чавуну, сталі) під час плавки.
ДЕФРАВДАНТ
(лат.) 1. Ошуканець. 2. Контрабандист, перемитник. 3. Злодій.
ДЕФРОСТАЦІЯ
(де... і англ., мороз) розморожування харчових продуктів.
ДЕФРОСТЕР
(англ.) 1. Камера в холодильнику, що має опалення й посилену циркуляцію повітря; служить для утеплювання деяких продуктів (яєць, фруктів тощо). 2. …
ДЕХКАНИ
(тадж.) назва селян у Середній Азії.
ДЕХЛОРУВАННЯ
дехлорування; с. (де... і хлор) 1. Відщеплення хлору від органічних сполук. 2. Очищення водопровідної води від хлору, що залишився в ній після …
ДЕЦЕМВІРИ
(лат., від десять і муж, людина) в Стародавньому Римі колегія з 10 чоловік, яку обирали для виконання спеціальних державних доручень.
ДЕЦЕНАЛІЇ
(лат.) староримські свята, запроваджені імператором Августом, які проводилися кожні десять років.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
децентралізація; ж. (де... і централізація) 1. Система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів …
ДЕЦЕНТРАЦІЯ
децентрація; ж. (де... і центр) 1. Невідповідність осей оптичних елементів катадіоптричної системи. 2. Причина такої невідповідності.
ДЕЦЕРЕБРАЦІЯ
децеребрація; ж. (де... і лат., мозок) у фізіології тварин - метод дослідження рефлекторної діяльності довгастого та спинного мозку при ізоляції їх …
ДЕЦЕРНЕНТ
(лат.) 1. Фахівець, референт. 2. Відповідальний за виконання певних справ.
ДЕЦИ...
(лат., десять) у складних словах відповідає поняттю "десята частина".
ДЕЦИБЕЛ
децибел; ч. (деци... та бел) логарифмічна одиниця відношень енергій, потужностей у радіотехніці, електротехніці, акустиці; 1 дб дорівнює 0,1 бела.

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.