Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Д (1147)

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
ДИНАМІКА
динаміка; ж. (гр., сильний, від сила) 1. Розділ механіки, в якому вивчають рух тіл від діяння прикладених до них сил. 2. Хід розвитку, зміна …
ДИНАМІТ
динаміт; ч. (фр., гр., сила) вибухова речовина, яку застосовують у військовій і гірничій справі.
ДИНАМІЧНИЙ
динамічний (гр.,) 1. Здатний до руху, розвитку, видозміни. 2. Зв'язаний з проявом руху.
ДИНАМО...
(гр., сила) в складних словах за значенням відповідає поняттю "сила".
ДИНАМОГРАФ
динамограф; ч. (динамо... і ...граф) прилад для автоматичного записування вимірів величини сил.
ДИНАМОМАШИНА
(гр.) заст. назва електричного генератора постійного струму.
ДИНАМОМЕТАМОРФІЗМ
динамометаморфізм; ч. (динамо... і метаморфізм) перетворення гірських порід у надрах земної кори під впливом високого тиску, що виникає під час …
ДИНАМОМЕТР
динамометр; ч. (гр.) силомір, прилад для вимірювання величини сили.
ДИНАМОМЕТРІЯ
динамометрія; ж. (гр.) вимірювання величини сили за допомогою динамометра.
ДИНАР
динар; ч. (лат., денарій) 1. Старовинна золота монета країн мусульманського Сходу. 2. Розмінна монета Ірану, 1/100 іранського ріала. 3. Грошова …
ДИНАС
динас; ч. вогнетривка цегла, в складі якої не менше як 90% кремнезему. Від назви скелі Дінас у Великобританії.
ДИНАСТІЯ
династія; ж. (гр., влада, панування) 1. Кілька монархів з одного й того ж роду (сім'ї), які змінюють один одного на троні за правом …
ДИНАТРОН
динатрон; ч. (гр., сила і (еле)ктрон) електронна лампа, що підсилює сигнали завдяки динатронному ефекту - висиланню з анода вторинних електронів.
ДИНАТРОННИЙ ЕФЕКТ
(динатрон і ефект) випускання електронів з поверхні металів, напівпровідників і діелектриків при опромінюванні їх первинними електронами, т. зв. …
ДИНГІ
(англ.) невелика суднова або яхтова шлюпка.
ДИНГО
динго; ч. або ж. (англ., з австрал. мов) дикий австралійський собака.
ДИНОД
динод; ч. (ди... і анод) електрод, застосовують у фотоелектронних помножувачах та інших електровакуумних приладах для збільшення електронного …
ДИНОЗАВР
динозавр; ч. (гр., страшний, жахливий і ...завр) група велетенських плазунів мезозойської ери. Див. також: мезозой
ДИНОТЕРІЙ
динотерій; ч. (гр., страшний, жахливий і ...терій) рід вимерлих слоноподібних ссавців, що існували в середині кайнозою. Див. також: кайнозой
ДИПЕПТИДАЗА
(ди... і пептидаза) фермент, що каталізує гідролітичне розщеплення дипептидів на вільні амінокислоти. Див. також: амінокислоти, пептиди
ДИПЛІПІТО
(груз.) грузинський ударний інструмент, схожий на литаври. Див. також: литавра
ДИПЛОЇД
диплоїд; ч. (гр., подвійний і ...оїд) організм, клітини тіла якого мають два повні набори гомологічних хромосом. Див. …
ДИПЛОЇДНІСТЬ
(диплоїд) наявність у ядрі клітини (чи клітин цілого орг-му) повного набору гомологічних пар хромосом. Див. також: хромосоми
ДИПЛОДОК
(гр., подвійний і колода) рід велетенських викопних динозаврів з групи зауроподів. Існували за мезозою (юрський період). Див. …
ДИПЛОКОКИ
(гр., подвійний і коки) кулясті бактерії, що розмножуються поділом та розміщуються попарно.
ДИПЛОМ
диплом; ч. (фр., гр., лист, складений удвоє) 1. Офіційний документ про закінчення вищого чи середнього спеціального навчального закладу, про …
ДИПЛОМАНТ
дипломант; ч. у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах студент, який виконує дипломну роботу.
ДИПЛОМАТ
дипломат; ч. (фр., гр., лист, документ) 1. Службова особа, що займається дипломатією. 2. перен. Особа, яка вміло, тонко, тактовно діє в стосунках …
ДИПЛОМАТІЯ
дипломатія; ж. (фр., гр., лист, документ) 1. Офіційна діяльність глав держав, урядів та спеціальних органів зовнішніх зносин щодо здійснення …
ДИПЛОМАТИКА
дипломатика; ж. (фр., гр., лист, документ) допоміжна історична дисципліна, що вивчає походження, форму і зміст офіційних і приватних актових джерел.
ДИПЛОМАТИЧНИЙ
дипломатичний 1. той, що стосується дипломатії, властивий дипломатові; - дипломатичний акт - дипломатичний імунітет - дипломатичний корпус - …
ДИПЛОМАТИЧНИЙ ІМУНІТЕТ
сукупність прав і привілеїв, якими користуються іноземні дипломатичні представники в тій державі, де вони акредитовані
ДИПЛОМАТИЧНИЙ АГЕНТ
особа, уповноважена для зносин і переговорів з іноземним урядом.
ДИПЛОМАТИЧНИЙ АКТ
письмовий текст, який вручається або надсилається органами зовнішніх зносин однієї держави органам зовнішніх зносин іншої держави
ДИПЛОМАТИЧНИЙ КОРПУС
сукупність закордонних дипломатичних представництв, акредитованих у даній країні
ДИПЛОМАТИЧНИЙ КУР'ЄР
співробітник відомства закордонних справ, якому доручається перевезення дипломатичної пошти
ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ
сукупність загальноприйнятих у міжнародних відносинах правил, що визначають порядок здійснення різноманітних дипломатичних актів, форми зносин між …
ДИПЛОМАТИЧНИЙ РАНГ
особливі звання, присвоювані співробітникам дипломатичних представництв і відомств закордонних справ
ДИПЛОПІЯ
(гр., подвійний і зір) розлад зору, виражається в двоїнні видимих предметів.
ДИПЛОСПОНДИЛІЯ
(гр., подвійний і хребець) розвиток у нижчих хребетних тварин двох анатомічних елементів хребців - передніх і задніх дуг або тіл.
ДИПЛОСТЕМОНІЯ
(гр., подвійний і основа тканини) найпоширеніший тип будови квітки, що характеризується наявністю двох кіл тичинок.
ДИПЛОТ
(гол.) звичайний лот (гиря з мотузкою), який раніше застосовували для вимірювання глибини до 200 м.
ДИПОДІЯ
(гр., букв. - двоногість) ритмічна єдність у ямбі чи хореї, яка утворюється поєднанням двох стоп, на одну з яких падає сильніший ритмічний наголос, …
ДИПОЛЬ
диполь; ч. (ди... і гр., полюс) двополюсник. Розрізняють Д. електричний і магнітний. В радіотехніці - антена у вигляді двох симетрично розташованих …
ДИПОЛЬНИЙ МОМЕНТ
(диполь і момент) величина, що характеризує електричні властивості системи заряджених частинок (Д. м. електричний) або магнітні властивості речовини …
ДИПРАЗИН
(ди... і гр., зелений) мед. лікарський препарат; протиалергічний засіб, посилює також діяння наркотичних і знеболювальних препаратів. Інша назва - …
ДИПСОМАНІЯ
дипсоманія; ж. (гр., спрага і ...манія) нездоланний потяг до алкоголю, періодичний алкогольний запій. Див. також: алкоголізм
ДИПТАНК
(англ., глибока цистерна) цистерна для водяного баласту чи рідкого палива на транспортному судні.
ДИПТЕРИ
(ди... і ...птер) ряд комах, в яких розвинена лише середня пара крил (напр., мухи, комарі). Інша назва - двокрилі.
ДИПТЕРОЛОГІЯ
(диптери і ...логія) розділ ентомології, що вивчає комах ряду двокрилих (диптер).

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.