Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Д (1147)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
ДЕМОНОЛОГІЯ
демонологія; ж. (демон і ...логія) в ряді релігій віровчення про злих духів (демонів), що виникло на основі первісної віри в духів.
ДЕМОНСТРАТИВНИЙ
демонстративний (лат., вказуючий, зображуючий) 1. Заснований на демонструванні, наочний. 2. Обманний, удаваний (Д. маневр). 3. Визивний (Д-а …
ДЕМОНСТРАЦІЯ
демонстрація; ж. (лат., від показую, пояснюю) 1. Мітинг, процесія, інші форми вираження суспільних настроїв. 2. Наочний метод навчання. 3. …
ДЕМОНТАЖ
демонтаж; ч. (фр., від розбирати) розбирання або зняття машин, пристроїв або споруд.
ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ
деморалізація; ж. (фр., від лат., без і моральний) 1. Моральний розклад, занепад, розбещеність. 2. Занепад дисципліни, настрою, втрата здатності …
ДЕМОС
демос; ч. (гр., народ) у Стародавній Греції народ - основна частина вільного повноправного населення, що протистояла аристократії (евпатридам).
ДЕМОСФЕН
(гр.) славетний грецький оратор (Демостен), що жив в Атенах у 4 ст., звідси демостенова красномовність - надзвичайний дар слова.
ДЕМОТИЧНЕ ПИСЬМО
(гр., народний, загальнодоступний) загальнодоступна скорописна форма письма давніх єгиптян. Виникло на основі ієратичного письма.
ДЕМПІНГ
демпінг; ч. (англ., букв. - скидання, від скидати) 1. Продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від витрат виробництва (собівартості …
ДЕМПФЕР
демпфер; ч. (нім., глушитель) пристрій для зменшення розмаху механічних коливань.
ДЕМПФУВАННЯ
(нім., глушити, гасити) гасіння коливань у динамічній системі внаслідок розсіювання енергії.
ДЕМУЛЬТИПЛІКАТОР
демультиплікатор; ч. (де... і лат., примножуючий, збільшуючий) механізм, що дає змогу збільшувати тягове зусилля автомобіля, підвищуючи передаточні …
ДЕМУНІЦИПАЛІЗАЦІЯ
демуніципалізація; ж. (де... і муніципалізація) скасування муніципалізації; повернення колишнім власникам вилученого у них майна; продаж …
ДЕМУРЕДЖ
(англ.) штрафна сума, сплачувана власником вантажу під час його завантаження чи розвантаження понад визначений угодою час.
ДЕМУТАЦІЯ
демутація; ж. (лат., від змінюю) відновлення природного рослинного покриву.
ДЕНІТРИФІКАЦІЯ
денітрифікація; ж. (де... і нітрифікація) відновлення мікроорганізмами нітратів (солей азотної кислоти) до вільного азоту. В грунті Д. призводить …
ДЕНАРІЙ
(лат., той, що складається з десяти) давньоримська срібна монета, від якої походять назви грошових одиниць ряду сучасних країн (Іраку, Алжиру та …
ДЕНАТУРАЛІЗАЦІЯ
денатуралізація; ж. (де... і натуралізація) 1. Один з видів втрати підданства громадянином тієї чи іншої держави. 2. Відновлення товарно-грошових …
ДЕНАТУРАЦІЯ
денатурація; ж. (де... і лат., природні якості, єство) 1. Позбавлення природних якостей. 2. Д. білків - зміна природних властивостей білків …
ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
денаціоналізація; ж. (лат.) 1. заст. Винародовлення; втрата народом, нацією своєї самобутності. 2. Вилучення майна з державної власності; …
ДЕНАЦИФІКАЦІЯ
денацифікація; ж. (де..., нацизм і ...фікація) система заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків панування нацизму в політичному, економічному й …
ДЕНДІ
денді; ч. (англ.) елегантно одягнений чоловік, франт, чепурун.
ДЕНДРАРІЙ
дендрарій; ч. (гр., дерево) частіша території ботанічного саду, парку, де вирощують деревні рослини.
ДЕНДРИТИ
(гр., дерево) 1. Деревоподібні агрегати кристалів. У вигляді Д. кристалізуються золото, срібло, мідь, тощо; Д. льоду є сніжинки. 2. Кристали …
ДЕНДРИТИЧНИЙ
(гр.) деревовидний, той, що галузиться, як дерево.
ДЕНДРИТНИЙ
дендритний (гр.) деревовидний, той, що галузиться, як дерево.
ДЕНДРО...
(гр., дерево) у складних словах означає "дерево".
ДЕНДРОЇДНИЙ
дендроїдний (дендро... і ...оїд) те саме, що й дендритичний.
ДЕНДРОЛОГІЯ
дендрологія; ж. (дендро... і ...логія) розділ ботаніки, який вивчає деревні рослини.
ДЕНДРОМЕТРІЯ
дендрометрія; ж. (гр.) деревовимірювання; матеріальна оцінка лісу; визначення запасу й приросту деревини в лісах, об'єму лісоматеріалів, що їх …
ДЕНДРОПАРК
дендропарк; ч. (дендро... і парк) великий парк, у якому вирощують деревні й кущові рослини. В Україні Д. є здебільшого науково-дослідними …
ДЕНДРОХРОНОЛОГІЯ
дендрохронологія; ж. (дендро... і хроно... і ...логія) метод визначення віку дерев'яних будівель по кількості і характеру кілець деревини.
ДЕНЕҐАЦІЯ
(лат.) відмовлення, заперечення сноєї вини на суді.
ДЕНЗОМЕТР
(лат., густий, щільний і ...метр) апарат для визначення повітропроникності паперу.
ДЕНОБІЛІТАЦІЯ
(лат.) позбавлення дворянства, шляхетства.
ДЕНОМІНАЦІЯ
деномінація; ж. (лат., найменування, позначення, від називаю) зміна номінальної вартості грошових знаків з обміном за певним співвідношенням старих …
ДЕНОНСАЦІЯ
денонсація; ж. (фр., повідомляти, розривати) в міжнародному праві відмовлення однієї з сторін міжнародного договору від виконання його, що …
ДЕНОНСУВАННЯ
денонсування; с. (фр., юр.) у міжнародному праві - відмовлення однієї зі сторін від виконання міжнародного договору, що призводить до припинення …
ДЕНОТАТ
денотат; ч. (лат., позначений, визначений) об'єкт; те, що можна назвати певним іменем.
ДЕНСИМЕТР
денсиметр; ч. (лат., густий, щільний і ...метр) ареометр сталої ваги, проградуйований в одиницях густини, або ареометр для вимірювання концентрації …
ДЕНСИМЕТРІЯ
денсиметрія; ж. (лат., щільний, густий і ...метрія) сукупність методів вимірювання відносної густини рідин і твердих тіл.
ДЕНСИТОМЕТР
денситометр; ч. (лат., густина, щільність і ...метр) прилад для визначення ступеня (густоти) почорніння світлочутливих фотоматеріалів (плівок, …
ДЕНСИТОМЕТРІЯ
денситометрія; ж. (лат., густина, щільність і ...метрія) вимірювання поглинання й розсіювання світла проявленими фотографічними шарами.
ДЕНТАЛЬНИЙ
дентальний (лат., від зуб) зубний; - дентальний звук Див. …
ДЕНТАЛЬНИЙ ЗВУК
зубний приголосний (напр., д, т, з, с).
ДЕНТАҐРА
(лат.) зубний біль.
ДЕНТИКУЛИ
(лат., зубець) декоративні прямокутні виступи на карнизі в іонічній і корінфській архітектурі.
ДЕНТИН
дентин; ч. (лат., зуб) міцна кісткоподібна тканина, що становить основну масу зуба людини й тварин.
ДЕНУДАЦІЯ
денудація; ж. (лат., від оголюю, розкриваю) сукупність процесів руйнування гірських порід водою, вітром, льодовиками тощо і перенесення продуктів …
ДЕНУНЦІАТОР
(лат., повідомлювач) іст. донощик, виказник, кляузник.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.