Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Д (1147)

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
ДИЗ'ЮНКЦІЯ
диз'юнкція; ж. (лат., від роз'єдную, розрізняю) 1. лінгв. Відмінність, протиставлення, різниця. 2. Логічна операція, що полягає в з'єднанні двох …
ДИЗ...
(гр., лат.) префікс, що означає утруднення, порушення, розлад, поділ, втрату, позбавлення; надає поняттю, до якого додається, негативного або …
ДИЗАЖІО
дизажіо; с. (іт.) відхилення біржового (ринкового) курсу грошових знаків та фондових цінностей у бік зниження від їхньої номінальної …
ДИЗАЙН
дизайн; ч. (англ., проектувати, креслити, задумати, а також проект, план, рисунок) вид діяльності, пов'язаний з проектуванням предметного світу. …
ДИЗАРТРІЯ
дизартрія; ж. (диз... і гр., розчленовую) розлад членороздільної мови. Спостерігається при деяких ураженнях нервової системи та при порушеннях з …
ДИЗАСОЦІАЦІЯ
дизасоціація; ж. (диз... і асоціація) психол. розпад асоціації на її складові елементи, процес, протилежний асоціації.
ДИЗЕЛЬ
дизель; ч. двигун внутрішнього згоряння, де впорскнуте паливо займається від високої температури повітря, стиснутого поршнем. Від прізвища …
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР
дизель-генератор; ч. електричний генератор, що його приводить у рух дизель.
ДИЗЕЛЬ-ЕЛЕКТРОХІД
дизель-електрохід; ч. судно, на якому енергію для електродвигунів, що рухають судно, виробляє суднова електростанція, генератори якої приводяться в …
ДИЗЕНТЕРІЯ
дизентерія; ж. (гр., розлад кишечника) 1. Гострозаразна інфекційна хвороба людини; запалення слизової оболонки товстого кишечника, яке …
ДИЗОСМІЯ
(диз... і гр., запах, нюх) порушення почуття нюху.
ДИЗУРІЯ
дизурія; ж. (гр., від сеча) порушення сечовипускання.
ДИКАЇН
(ди... і (ко)каін) мед. лікарський препарат, застосовують місцеве в хірургічній, очній та оториноларингологічній практиці як знеболювальний засіб.
ДИКАРІОН
(ди... і гр., ядро) пара зближених ядер в одній клітині. Утворюється на певній стадії розвитку у сумчастих і базидіальних грибів.
ДИКАСТЕРІЯ
(гр.) 1. Старогрецький суд присяжних. 2. Підлеглий єпископові духовний суд.
ДИКОЛОН
(гр., літ.) строфа з двох або чотирьох віршів різних розмірів.
ДИКСИЛЕНД
диксиленд; ч. (англ., букв. - країна Діксі (розмовне позначення Півдня США)) джазова музика, в якій звичайний акомпанемент підкреслюється …
ДИКТІОСОМИ
(гр., сітка і тіло) біол. один з структурних елементів клітини.
ДИКТАТ
диктат; ч. (нім., від лат., диктую, наказую) 1. юр. у міжнародному праві - нерівноправний договір, нав'язаний однією державою іншій. 2. …
ДИКТАТОР
диктатор; ч. (лат., від диктую, наказую) 1. У Стародавньому Римі - призначена сенатом особа з необмеженими повноваженнями. 2. Особа з необмеженою …
ДИКТАТУРА
диктатура; ж. (лат., необмежена влада) 1. Необмежена влада певного суб'єкта у державі, що спирається на силу. Д. пролетаріату - державна влада …
ДИКТОФОН
диктофон; ч. (лат., диктую і ...фон) прилад для записування і відтворювання усного мовлення.
ДИКТУВАТИ
диктувати (лат.) 1. Говорити, читати уголос, щоб слухач міг записати. 2. Примушувати, наказувати, ставити свої вимоги.
ДИКЦІЯ
дикція; ж. (лат., вимова) вимова, манера вимовляти слова, склади й звуки у розмові, співі й декламуванні. Виразність Д.- важлива сторона …
ДИЛІЖАНС
диліжанс; ч. (фр., від і лат., прудкий, жвавий) критий екіпаж, запряжений кіньми, для перевезення людей і багажу.
ДИЛАТАЦІЯ
(лат., від розширюю, розтягую) розширення, розтягнення.
ДИЛАТОГРАФ
дилатограф; ч. (лат., розширюю і ...граф) прилад для автоматичного записування зміни об'єму якогось тіла.
ДИЛАТОМЕТР
дилатометр; ч. (лат., розширюю і ...метр) прилад для визначення зміни об'єму (рідин) або лінійних розмірів (твердих тіл) від нагрівання.
ДИЛАТОМЕТРІЯ
дилатометрія; ж. (лат., розширюю і ...метрія) сукупність методів вимірювання теплового розширення тіл.
ДИЛЕМА
дилема; ж. (гр., повійний засновок) 1. Судження, в якому предметові приписується дві суперечні одна одній ознаки, які виключають можливість …
ДИЛЕР
дилер; ч. (гр.) фізична чи юридична особа, що здійснює перепродаж товарів, цінних паперів і валют. Див. …
ДИЛЕТАНТ
дилетант; ч. (іт., від лат., усолоджую, тішу) аматор; людина, яка займається певною діяльністю у сфері науки, літератури, мистецтва, маючи обмежені …
ДИЛЕТАНТИЗМ
дилетантизм; ч. (іт.) аматорство, відсутність глибоких знань при веденні діяльності; поверхове, без належної підготовки заняття якоюсь галуззю …
ДИЛОГІЯ
дилогія; ж. (гр.) 1. Двозначність. 2. Два незалежні твори, пов'язані між собою задумом, сюжетом, персонажами. 3. Двоактна драма у давньогрецькому …
ДИЛЬСИ
(англ.) дошки певних розмірів, призначені для експорту.
ДИЛЮВАТИ
(нім.) будувати щось з великих грубих брусів (дилів).
ДИМІНУЕНДО
димінуендо (іт., букв. - зменшуючи) муз. поступове ослаблення звука.
ДИМІСІЯ
(лат.) відставка, відрядження на пенсію. Див. також: пенсія
ДИМЕДРОЛ
димедрол; ч. лікарський препарат; протиалергічний засіб, діє також як снотворне.
ДИМЕТИЛКЕТОН
те саме, що й ацетон. Див. також: ацетон
ДИМЕТР
(гр.) вірш з двох стоп.
ДИМОРФІЗМ
диморфізм; ч. (ди... і ...морфізм) 1. Наявність однієї і тієї самої речовини у двох різноманітних кристалічних формах (напр., вапняковий шпат і …
ДИМОРФАНТ
(гр., двоформний) вид деревних рослин родини аралієвих. Поширений в Центральній та Південно-Східній Азії. Має цінну деревину ("білий горіх").
ДИНІТРОБЕНЗОЛ
динітробензол; ч. (ди... і нітробензол) органічна сполука; тверда кристалічна речовина; застосовують для виготовлення вибухівки тощо.
ДИНІТРОНАФТАЛІН
(ди..., лат., азот і нафталін) органічна сполука; застосовують у виробництві деяких барвників і вибухових речовин.
ДИНІТРОТОЛУОЛ
динітротолуол; ч. (ди... і нітротолуол) органічна сполука, використовувана під час виготовлення вибухових речовин.
ДИНІТРОХЛОРБЕНЗОЛ
(ди..., лат., азот і хлорбензол) органічна сполука, жовта кристалічна речовина, отруйна. Застосовують у виробництві барвників.
ДИНА
дина; ж. (гр., сила) одиниця сили в СГС системі одиниць, тобто сила, яка масі 1 г надає прискорення 1 см/сек2.
ДИНАМІЗМ
динамізм; ч. (гр., сила) 1. Погляд на світ, як на такий, що розвивається, змінюється, перебував в русі. 2. Ідеалістичне вчення, що розглядає силу, …
ДИНАМІК
динамік; ч. (гр., сильний) електродинамічний репродуктор.

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.