Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Д (1147)

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
ДИСКУРСИВНИЙ
дискурсивний (лат., від міркування, довід, аргумент) той, що здійснюється шляхом логічних міркувань, розсудковий, опосередкований.
ДИСКУСІЯ
дискусія; ж. (лат., від розглядаю, досліджую) 1. Публічне обговорення, обмірковування; дебати, висловлення різних думок з приводу певного …
ДИСЛАЛІЯ
(гр.) розлад мови, що виявляється у порушенні вимови звуків.
ДИСЛОКАЦІЯ
дислокація; ж. (дис... і лат., місце) 1. Розміщення (розквартирування) військових частин, з'єднань і установ збройних сил. 2. Порушення форми …
ДИСМЕМБРАЦІЯ
(лат.) розділ, розчленування.
ДИСМЕНОРЕЯ
дисменорея; ж. (дис..., гр., місяць і течу) розлади менструацій.
ДИСОЛЮЦІЯ
(лат., від руйную, розкладаю) розкладання, розчинення твердих тіл.
ДИСОНАНС
дисонанс; ч. (фр., від лат., різноголосий, різнозвучний) 1. муз. Немилозвучність, звучання двох і більше звуків, яке викликає почуття …
ДИСОЦІАЦІЯ
дисоціація; ж. (лат., від роз'єдную) 1. Розклад молекул на прості молекули, атомні групи або іони. 2. психол. Порушення зв'язності психічних …
ДИСПАНСЕР
диспансер; ч. (фр., від лат., розподіляю) спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, що здійснює диспансеризацію.
ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ
диспансеризація; ж. метод медичного обслуговування населення, який передбачає раннє виявлення захворілих, систематичний медичний нагляд за станом …
ДИСПАРАТНІСТЬ
(лат.) відсутність будь-яких спільних ознак між кількома поняттями.
ДИСПАРАТНИЙ
(лат., від дізраго - відокремлюю) несумісний.
ДИСПАСТ
(гр.) машина для підіймання важких речей.
ДИСПАЧ
(англ., швидкість) винагорода за дострокове навантаження або розвантаження судна. Протилежне - демередж.
ДИСПАША
(фр.) у морському праві розрахунок збитку при аварії, що припадає на вантажі, судно й фрахт відповідно до їхньої вартості й розподіляється між …
ДИСПЕНСАЦІЯ
(лат., від регулюю, розпоряджаюсь) 1. Приготування і видача ліків. 2. У католицькій церкві - прощення, підпушення гріхів. 3. Дозвіл відступити від …
ДИСПЕПСІЯ
диспепсія; ж. (дис... і гр., травлення) порушення перетравлювання їжі в кишечнику людини без виявлених органічних уражень його. Д. пов'язана з …
ДИСПЕРГУВАННЯ
диспергування; с. (лат., розсіюю, розсипаю) тонке подрібнення твердих або рідких тіл у навколишньому середовищі, внаслідок якого утворюються …
ДИСПЕРСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
середовище, в якому розміщені частинки подрібненої речовини. Дисперсійне середовище разом з цими частинками (дисперсною фазою) називають дисперсною …
ДИСПЕРСІЙНИЙ
дисперсійний той, що стосується дисперсії; - дисперсійний аналіз - дисперсійне середовище
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ
фізико-хімічні методи вивчення ступеня подрібнення речовини на частинки; статистичний метод виявлення факторів, які найістотніше впливають на …
ДИСПЕРСІЯ
дисперсія; ж. (лат., розсіяння) 1. Розсіяння. 2. Д. світла - розклад світла за допомогою призми на окремі кольорові промені; внаслідок цього …
ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ
(лат., розсіяний, розсипаний) фізико-хімічні системи, в яких одна з складових частин (дисперсна фаза) розподілена у вигляді дуже дрібних частинок у …
ДИСПЕРСНІСТЬ
дисперсність; ж. (лат., розсіяний, розсипаний) 1. Ступінь подрібнення речовини, 2. Величина, якою характеризують ступінь подрібнення - питома …
ДИСПЕТЧЕР
диспетчер; ч. (англ., від швидко виконувати) оперативний розпорядник, який забезпечує виконання виробничих графіків, координує за допомогою системи …
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ
диспетчеризація; ж. система організаційно-технічних заходів, що забезпечує централізований оперативний контроль і координацію управління виробничими …
ДИСПЛЕЙ
дисплей; ч. (англ., букв. - показ, демонстрування) пристрій для виведення інформації, який забезпечує візуальне представлення даних у зручній для …
ДИСПНОЕ
(гр.) задуха, задихання, задих, невпинне дихання. Див. також: апное, астма, асфіксія
ДИСПОЗИЦІЯ
диспозиція; ж. (лат., від розташовую, розміщую) 1. План, розташування бойових кораблів на рейді, базі, в морі. 2. Письмовий наказ командира з …
ДИСПОНЕНТ
диспонент; ч. (лат., той, що розміщує, розподіляє) 1. Фізична чи юридична особа, що володіє вільними коштами на рахунках комісіонерів чи …
ДИСПРОЗІЙ
диспрозій; ч. (гр., труднодоступний) хімічний елемент, символ Dy, ат.н. 66; рідкісноземельний метал, належить до лантаноїдів.
ДИСПРОПОРЦІЯ
диспропорція; ж. (гр.) несумісність, невідповідність частин чого-небудь, відсутність пропорційності.
ДИСПУТ
диспут; ч. (лат., досліджую, сперечаюсь) 1. Прилюдні дебати на громадську політичну чи наукову тему. 2. Прилюдний захист дисертації на здобуття …
ДИСТАЛЬНИЙ
дистальний (лат., відстою) найвіддаленіший від середньої площини тіла (про частину органа, ділянку тіла людини чи тварини).
ДИСТАНЦІЯ
дистанція; ж. (лат., відстань) 1. Віддаль між чим-небудь у просторі або часі. 2. Віддаль між військовими підрозділами, окремими …
ДИСТЕН
(ди... і гр., сила, міць) мінерал класу силікатів, переважно блакитного, синього кольорів. Використовують як вогнетрив, для одержання …
ДИСТИЛЮВАТИ
дистилювати (лат., стікаю краплинами) провадити дистиляцію.
ДИСТИЛЯТ
дистилят; ч. (лат., зціджений) продукт дистиляції; те саме, що й дестилят.
ДИСТИЛЯТОР
дистилятор; ч. (лат., стікаю краплинами) прилад для перегонки рідин.
ДИСТИЛЯЦІЯ
дистиляція; ж. (лат., стікання краплинами) розділення сумішей рідин на компоненти частковим випаровуванням і наступною конденсацією утвореної пари.
ДИСТИМІЯ
(гр.) пригнічений, сумний настрій. Див. також: абулія, апатія, депресія, прострація, сопор, ступор, флегма
ДИСТИХ
дистих; ч. (гр.) літ. двовірш, двостишшя; у давньогрецькій і давньоримській поезії - строфа з гекзаметра і пентаметра.
ДИСТОРЗІЯ
(лат., від вивертаю, викривлюю) 1. Ушкодження зв'язок суглоба. Інша назва - розтягання. 2. Викривлення прямих ліній, відображених простою лінзою.
ДИСТРИБ'ЮТОР
дистриб'ютор; ч. (лат.) різновид агента, що здійснює збут товарів (переважно чужоземного виробництва) у межах свого регіону. Див. …
ДИСТРИБУТИВНИЙ
дистрибутивний (лат., від розділяю, розподіляю) розподільний; - дистрибутивний закон - дистрибутивний аналіз
ДИСТРИБУТИВНИЙ АНАЛІЗ
метод лінгвістичного дослідження, за яким класифікацію мовних одиниць і вивчення їхніх властивостей провадять на основі поділу їх у мовному потоці, …
ДИСТРИБУТИВНИЙ ЗАКОН
властивість множення і додавання та віднімання, що виражається тотожністю (а±Ь)с=ас±Ьс;
ДИСТРИБУЦІЯ
дистрибуція; ж. (лат., розчленування, розподіл) 1.Розподіл, розділ, роздавання. 2. Сума всіх оточень, у яких трапляється певна мовна одиниця, бо …
ДИСТРИКТ
дистрикт; ч. (англ., від лат., витягнутий) у деякях державах (напр., у США, Великобританії) назва нижчої адміністративної одиниці судового або …

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.