Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Д (1147)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ
деемульсація; ж. (де... і емульсія) руйнування емульсії.
ДЕЕСКАЛАЦІЯ
деескалація; ж. (де... і ескалація) звуження масштабів, зменшення, ослаблення чогось; припинення ескалації.
ДЕЗ...
(фр.) префікс зі значенням знищення, видалення, відсутності чи спотворення чогось.
ДЕЗАБІЛЬЄ
дезабільє; с. (фр., , букв. - роздягнений) 1. Ситуація, коли когось застали напіводягненим. 2. Легкий недбалий одяг.
ДЕЗАВУЮВАННЯ
дезавуювання; с. (фр., зрікатися, відмовлятися) 1. Заява з вираженням незгоди з діями довіреної особи чи позбавлення її цього права. 2. …
ДЕЗАКТИВАЦІЯ
дезактивація; ж. (дез... і активація) 1. Усунення радіоактивних речовин з поверхні місцевості, споруд, одягу, продовольства, води тощо з метою …
ДЕЗАМІНАЗИ
(дез... і аміни) ферменти, що каталізують гідролітичне відщеплення аміаку від органічних речовин.
ДЕЗАМІНУВАННЯ
(дез... і аміни) відщеплення або заміщення аміногрупи в органічних сполуках.
ДЕЗЕРТИР
дезертир; ч. (фр., від лат., втікач, зрадник) 1. Зрадник, утікач; той, хто залишає військо без дозволу. 2. перен. Особа, яка уникає певної роботи, …
ДЕЗИДЕРАТИ
(лат., бажане, жадане) 1. Побажання, вимоги. 2. Речі, книги, потрібні для поповнення колекції, бібліотеки.
ДЕЗИНСЕКЦІЯ
(дез... і лат., комаха) заходи боротьби з шкідливими комахами й кліщами - переносниками збудників хвороб людини й тварин (воші, блохи та ін.) та …
ДЕЗИНТЕГРАТОР
(дез... і лат., цілий) 1. Машина для подрібнення крихких матеріалів. 2. Апарат для очищення промислових газів від дрібних твердих або рідких …
ДЕЗИНТЕГРАЦІЯ
(дез... та інтеграція) розпад цілого на складові частини.
ДЕЗИНФЕКЦІЯ
(дез... та інфекція) заходи, спрямовані на знищення збудників інфекційних захворювань людини і тварин.
ДЕЗИНФОРМАЦІЯ
(фр.) поширення неправдивої інформації, відомостей і т. ін.
ДЕЗОДОРАТОР
дезодоратор; ч. (дез... і лат., запах) прилад для поглинання або заглушення неприємних запахів у приміщеннях.
ДЕЗОДОРАЦІЯ
дезодорація; ж. (дез... і лат, нюх, запах) заходи, спрямовані на усунення неприємних запахів у середовищі, що оточує людину.
ДЕЗОКСИДАЦІЯ
дезоксидація; ж. (дез... і оксидація) віднімання кисню, розкислення.
ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕЇНОВА КИСЛОТА
дезоксирибонуклеїнова кислота; сполучен. (лат., назва одного з моносахаридів і ядро) складна біоорганічна речовина; міститься переважно у …
ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ
дезорієнтація; ж. (дез... і орієнтація) 1. Введення в оману, позбавлення правильної орієнтації, 2. Втрата здатності орієнтуватися.
ДЕЗОРГАНІЗАТОР
дезорганізатор; ч. (фр.) особа, що порушує порядок, дисципліну, вносить дезорганізацію.
ДЕЗОРГАНІЗАЦІЯ
дезорганізація; ж. (фр., розлад) відсутність організованості, порушення громадського порядку, дисципліни, нормальної діяльності, розладнаність, …
ДЕЗУНІЯ
(лат.) розділ, роз'єднання.
ДЕЙ
іудей; ч. (тур.) 1. Почесне звання в яничарських військах, а також деяких областях Османської імперії. 2. Титул правителя Алжиру у 1672-1830 рр.
ДЕЙДВУД
дейдвуд; ч. (англ., букв. - сухостійна деревина) підводний край корми, що лежить між ахтерштевнем і кілем. У Д. проходить труба, через яку гребний …
ДЕЙКА
ідейка; ж. (англ., букв. - перегородка, стіна з каменю) пластоподібне магматичне тіло (інтрузія), обмежене більш-менш паралельними площинами.
ДЕЙМ
(англ.) північноамериканська срібна монета.
ДЕЙНЕКА
дейнека; ч. (гр.) 1. Дрючок, кий. 2. Озброєна киями козацька юрба.
ДЕЙТЕРІЙ
дейтерій; ч. (гр., другий) важкий ізотоп водню (водень-2). Застосовують в атомній енергетиці і під час наукових досліджень.
ДЕЙТЕРОН
ядро атома важкого водню - дейтерію. Складається з одного протона й одного нейтрона; дейтон, дейтрон.
ДЕЙТОН
ядро атома важкого водню - дейтерію. Складається з одного протона й одного нейтрона.
ДЕЙТРОН
дейтрон; ч. ядро атома важкого водню - дейтерію. Складається з одного протона й одного нейтрона.
ДЕК
дек; ч. (англ.) палуба на пасижирських суднах.
ДЕКА
дека; ж. (нім., букв. - покрив, кришка) 1. Частина корпусу струнних музичних інструментів. 2. тех. Деталь молотарки; між Д. і барабаном …
ДЕКА...
(гр., десять) у складних словах означає десять, у десять раз більше.
ДЕКАГОН
(гр.) десятикутник.
ДЕКАДА
декада; ж. (гр., десяток) 1. Період часу тривалістю десять днів. 2. Група з будь-яких десяти одиниць. 3. Десятиденний проміжок часу, присвячений …
ДЕКАДАНС
декаданс; ч. (фр., занепадницький, занепад) узагальнена назва явищ у літературі, культурі. Д. як конкретний історичний факт постав у 2-й половині …
ДЕКАДЕНТСТВО
декадентство; с. (фр., занепадницький, занепад) мист. узагальнена назва явищ у літературі, культурі. Д. як конкретний історичний факт постав у 2-й …
ДЕКАЕДР
декаедр; ч. (дека... і ...едр) тіло, обмежене десятьма площинами.
ДЕКАЛІН
декалін; ч. (дека... і (нафта)лін) хім. органічна сполука, безбарвна пахуча рідина. Застосовують як розчинник багатьох органічних сполук і …
ДЕКАЛЬКОМАНІЯ
декалькоманія; ж. (фр.) спосіб перебиття фарбових зображень на папір та інші матеріали за допомогою клеєвого грунту.
ДЕКАЛЬКУВАТИ
декалькувати (фр.) копіювати малюнки за допомогою світлопрозорого паперу чи полотна.
ДЕКАЛЬЦИНАЦІЯ
декальцинація; ж. (де... і лат, вапно) звільнення тканин від вапняних солей.
ДЕКАМЕВІТ
декамевіт; ч. мед. препарат, що включає комплекс вітамінів, амінокислоти й мінеральні речовини. Нормалізує змінені при старінні процеси обміну …
ДЕКАН
декан; ч. (лат., букв. - десятник, від десять) 1. У вищому навчальному закладі - керівник факультету. 2. В католицькій та англіканській церкві - …
ДЕКАНАТ
деканат; ч. (лат.) адміністративне-навчальне управління факультету.
ДЕКАНТАТОР
апарат (відстійник, згущувач) для декантації. Див. також: декантація
ДЕКАНТАЦІЯ
декантація; ж. (фр., від зливати, зціджувати) хім. зливання рідини з осаду після відстоювання або центрифугування. Див. також: центрифуга
ДЕКАПІРУВАННЯ
(фр., очищати метали) виведення плівки окислів на поверхні металу травленням її слабким розчином кислоти. Застосовують при гальваностегії.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.