Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Е (849)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
ЕНАНТЕМА
енантема; ж. (гр., в, на і висип) мед. висип на слизових оболонках рота, носа, внутрішніх органів (напр., кишок), спостерігається при деяких …
ЕНВІРОНІКА
(англ., фр., оточення) комплекс науково-технічних знань про вплив навколишнього середовища на людину, створювані нею споруди й машини, вивчення …
ЕНГАРМОНІЗМ
енгармонізм; ч. (гр.) зрівнювання й ототожнювання звуків, що мають однакову висоту, але різні назви (до-дієз - ре-бемоль).
ЕНДАРТЕРІЇТ
(ендо... і артеріїт) запалення внутрішньої оболонки артерії. Е. облітеруючий - захворювання людини з ураженням нервової і судинної систем; …
ЕНДЕМ
ендем; ч. (гр., місцевий, тубільний) місцевий, тубільний; рослина або тварина, поширена лише в певній місцевості.
ЕНДЕМІЗМ
(гр., місцевий, тубільний) пристосовування окремих видів організмів до певного, порівняно обмеженого, географічного району.
ЕНДЕМІК
ендемік; ч. (гр., місцевий, тубільний) рослина або тварина, поширена лише в певній місцевості; ендем.
ЕНДЕМІЧНИЙ
ендемічний (гр., місцевий) місцевий, властивий даній місцевості або поширений у ній (напр., Е-на хвороба).
ЕНДЕМІЯ
ендемія; ж. (гр., в і народ, країна, область) постійне існування та періодичне поширення деяких інфекційних хвороб у певній місцевості (пор. …
ЕНДО...
(гр., всередині) префікс, що означає знаходження всередині чогось.
ЕНДОГАМІЯ
ендогамія; ж. (ендо... і ...гамія) за первіснообщинного ладу звичай, за яким дозволялися шлюби лише між особами однієї суспільної …
ЕНДОГЕННИЙ
ендогенний (ендо... і ...генний) зумовлений внутрішніми причинами; Е-ні процеси- процеси, що відбуваються всередині Землі (розпад радіоактивних …
ЕНДОДЕРМА
ендодерма; ж. (ендо... і ...дерма) внутрішній шар клітин первинної кори в стеблах і коренях вищих рослин.
ЕНДОЕКОГЕНЕЗ
(ендо... і екогенез) перетворення фітоценозу під впливом зміни середовища самим фітоценозом.
ЕНДОКІНЕМАТОГРАФІЯ
(ендо... і кінематографія) кінематографування порожнин тіла людини й тварин, яке застосовують з метою діагностування.
ЕНДОКАРД
ендокард; ч. (гр.) внутрішня серцева оболонка; утворює клапани серця; ендокардій.
ЕНДОКАРДІЙ
ендокардій; ч. (ендо... і гр., серце) внутрішня серцева оболонка; утворює клапани серця.
ЕНДОКАРДИТ
ендокардит; ч. запалення ендокарда. Здебільшого поєднується з запаленням міокарда; найчастіше виникає на грунті ревматизму, сепсису тощо. Див. …
ЕНДОКАРПІЙ
(ендо... і гр., плід) внутрішня частина оплодня у рослин (напр., "кісточка" у плодах вишні, сливи тощо). Інша назва - середоплодень.
ЕНДОКРИННИЙ
ендокринний (ендо... і гр., відділяю) пов'язаний із залозами внутрішньої секреції; Е-ні залози - залози тварин і людини, що не мають вивідних …
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
ендокринологія; ж. (ендо..., гр., відділяю і ...логія) наука, що вивчає будову й функцію ендокринних залоз, продукти їхньої життєдіяльності - …
ЕНДОКРИНОПАТІЯ
(ендо..., гр., відділяю і ...патія) загальна назва хвороб, спричинюваних порушенням діяльності залоз внутрішньої секреції.
ЕНДОМІТОЗ
ендомітоз; ч. (ендо... і мітоз) різновидність мітозу, при якій відбувається кратне збільшення кількості хромосом у ядрах клітин рослинних та …
ЕНДОМЕТРИТ
ендометрит; ч. (ендо... і метрит) запалення слизової оболонки матки.
ЕНДОПАРАЗИТИ
(гр., всередині і паразити) організми, що паразитують в органах і тканинах людини, тварин або рослин (напр., глисти). Інша назва - внутрішні …
ЕНДОПЛАЗМА
ендоплазма; ж. (ендо... і плазма) внутрішній шар цитоплазми тваринних і рослинних клітин, що містить різні зернисті включення й органоїди.
ЕНДОСКОПІЯ
ендоскопія; ж. (ендо... і скопія) метод дослідження (безпосереднього огляду) слизової оболонки порожнистих органів за допомогою приладу ендоскопа.
ЕНДОСМОС
ендосмос; ч. (ендо... і осмос) проникнення води й розчинених у ній речовин із зовнішнього середовища в клітину.
ЕНДОСПЕРМ
ендосперм; ч. (ендо... і гр., насіння) тканина в насінні рослин, у якій відкладаються запасні поживні речовини, що їх використовує зародок у …
ЕНДОТЕЛІЙ
ендотелій; ч. (ендо... і гр., сосок) клітини, що вистелюють внутрішню поверхню кровоносних і лімфатичних судин та ендокарда.
ЕНДОТЕРМІЧНИЙ
ендотермічний (ендо... і термічний) той, що вбирає тепло; Е-ні реакції - хімічні реакції, які відбуваються з вбиранням тепла (напр., розклад …
ЕНДОТОКСИН
ендотоксин; ч. (ендо... і токсин) отрута (токсин), що входить до складу цитоплазми бактерій і звільняється після руйнування бактеріальних клітин.
ЕНДОТРОФНИЙ
ендотрофний (ендо... і ...трофний) той, що живе всередині організму живителя (напр., ендотрофні паразити). Протилежне - екзотрофний.
ЕНДСИ
ендси; мн. (англ., букв. - кінці) обрізки дощок до 2,4 м завдовжки.
ЕНДШПІЛЬ
ендшпіль; ч. (нім., від кінець і гра) заключна стадія шахової партії.
ЕНЕОЛІТ
енеоліт; ч. (лат., мідний, бронзовий і ...літ) мідний, вік; перехідний період від неоліту до бронзового віку.
ЕНЕРВАЦІЯ
(лат.) виснаження нервів, знесилення нервової системи.
ЕНЕРГІЙНИЙ
енергійний (гр.) 1. Активний, життєдіяльний, сповнений сил. 2. Сильнодіючий.
ЕНЕРГІЯ
електроенергія; ж. (гр., діяльність) 1. Загальна міра всіх форм руху матерії. 2. перен. Наполегливість, рішучість у досягненні мети.
ЕНЕРГЕТИЗМ
енергетизм; ч. (лат.) течія у філософії, природознавстві кінця 19 - початку 20 ст., яка вважає першоосновою світу енергію.
ЕНЕРГЕТИКА
електроенергетика; ж. (гр., діючий, діяльний) галузь господарства, що вивчає й використовує природні енергетичні ресурси з метою вироблення, …
ЕНЗИМ
ензим; ч. (нім., гр., в, всередині і закваска) те саме, що й фермент.
ЕНЗИМОЛОГІЯ
(ензими і ...логія) те саме, що й ферментологія.
ЕНЗООТІЯ
ензоотія; ж. (гр., в, на і тварина) поширення інфекційної хвороби тварин на обмеженій території чи акваторії. Протилежне - панзоотія.
ЕНКАЛОЙ
різновид синтетичного волокна з поліамідів.
ЕНКАУСТИКА
енкаустика; ж. (гр., від випалюю) живопис восковими фарбами.
ЕНКЛІЗІЯ
(гр.) перенесення наголосу на попереднє слово.
ЕНКЛІТИКА
енклітика; ж. (гр., від відхиляю) ненаголошене слово, що стоїть після наголошеного, утворюючи з ним одне фонетичне ціле. Найчастіше частки, …
ЕНКЛІТИЧНИЙ
енклітичний (гр.) той, що не має власного наголосу.
ЕНКЛАВ
(фр., від лат., зачиняю на ключ) територія або частина території держави, повністю оточена територією іншої держави (напр., Республіка Сан-Маріно …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.