Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Е (849)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
ЕЛІНВАР
елінвар; ч. (фр., незмінна пружність) сплав на основі нікелю, пружність якого при зміні температури майже однакова. Застосовують для виготовлення …
ЕЛІНГ
елінг; ч. (гол.) 1. Прибережна споруда для будівництва або ремонту суден. 2. Споруда для будування, стоянки й ремонту дирижаблів. 3. Приміщення …
ЕЛІОНІКА
еліоніка; ж. (ел(ектрон) та іон) розділ електроніки, що вивчає явища, пов'язані з взаємодією електронних та іонних пучків з речовиною і …
ЕЛІПС
еліпс; ч. (гр., нестача, недолік) плоска овальна крива, що є геометричним місцем точок, сума віддалей яких від двох заданих точок (фокусів Е.) є …
ЕЛІПСИС
еліпсис; ч. (гр., опущення) 1. лінгв. Пропуск у реченні слова чи словосполучення, зрозумілого з контексту, для вираження енергійності, …
ЕЛІПСОЇД
еліпсоїд; ч. (еліпс і ...оїд) замкнена овальна еліпсоподібна поверхня з трьома взаємно перпендикулярними площинами симетрії. Якщо обертати еліпс …
ЕЛІПСОГРАФ
еліпсограф; ч. (гр. еліпс і ...граф) інструмент для креслення еліпса.
ЕЛІПТИЧНИЙ
еліптичний 1. Пов'язаний з обчисленнями, які стосуються еліпса. 2. Той, що має форму еліпса. 3. Оснований на пропусканні в реченні слів, які легко …
ЕЛІТА
еліта; ж. (фр., краще, добірне, від лат., вибираю) 1. Найкращі екземпляри яких-небудь рослин, що їх відбирають для виведення нових сортів. 2. …
ЕЛАСТИК
еластик; ч. (лат., гнучкий, пружний, гр., жену, кую) м'який і пружний матеріал, що дуже деформується від незначного навантаження.
ЕЛАСТИН
еластин; ч. (лат., гнучкий, пружний) білкова речовина, що входить до складу сухожилок і зв'язок та зумовлює пружність їхніх тканин.
ЕЛАСТИЧНИЙ
еластичний (лат.) 1. Пружний, гнучкий, розтяжний. 2. перен. Той, що легко пристосовується, змінюється.
ЕЛАСТОГРАФІЯ
(лат., гнучкий, пружний і ...графія) друкування з еластичних друкарських форм фарбами, які швидко висихають.
ЕЛАСТОМЕРИ
(лат., гнучкий, пружний і ...мер) високомолекулярні сполуки з високоеластичними властивостями в широкому діапазоні температур (напр., натуральний і …
ЕЛАСТОМЕТРІЯ
(лат., гнучкий, пружний і ...метрія) методи визначення еластичності (розтяжності) гуми.
ЕЛАТИВ
елатив; ч. (лат., піднесений догори) 1. Найвищий ступінь порівняння з безвідносним значенням. 2. Відмінок із значенням виходу в деяких мовах (т. …
ЕЛЕАТИ
(гр.) представники давньогрецької філософської школи 6 - 5 ст. до н. е., яка виникла в м. Елеї (звідси й назва). Е. вперше протиставили мислення …
ЕЛЕВАТО
(іт., букв. - високий) 1. муз. Піднесено. 2. Характер виконання музичного твору.
ЕЛЕВАТОР
елеватор; ч. (лат., піднімаючий) 1. Машина для безперервного переміщення вантажів у вертикальній або крутопохилій до горизонту площині. 2. …
ЕЛЕВАЦІЯ
елевація; ж. (фр., підвищення, від лат., підіймаю) великі й плавні стрибки танцюриста в класичному балеті, коли він немовби завмирає в повітрі.
ЕЛЕВОНИ
(лат., підіймаю) рухомі поверхні в задній частіші крила літака, якими користуються (одночасно як кермами висоти і як елеронами) для керування …
ЕЛЕГІЙНИЙ
елегійний властивий елегії; сумний.
ЕЛЕГІЯ
елегія; ж. (гр.) 1. Один із жанрів лірики: вірш, у якому виражені настрої смутку, журби, роздуму, меланхолії. 2. Музичний твір задумливого, …
ЕЛЕГАНТНІСТЬ
елегантність; ж. (лат., вишуканий, витончений) вишуканий, витончений; вишуканість, витонченість, показність в одязі, манерах.
ЕЛЕКТИВНИЙ
елективний (фр., від лат., вибраний, добірний) вибраний, добірний, вибірний.
ЕЛЕКТОР
селектор; ч. (фр., від лат., обираю) виборець у Франції в період революції кінця 18 ст.
ЕЛЕКТРЕТ
електрет; ч. (англ.) діелектрик, доведений до воскового стану й затверділий в електричному полі, що здатний сам створювати електричне поле й після …
ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ
електризація; ж. 1. Надання тілу електрики, зарядження електрикою. 2. Лікування електрикою.
ЕЛЕКТРИКА
електрика; ж. (гр., янтар, бурштин) сукупність електричних зарядів, що їх мають частинки електрони (негативна Е.), позитрони, протони (позитивна …
ЕЛЕКТРИНО
електрино; с. (елек(трон) і (ней)трино) гіпотетична елементарна частинка з електричним зарядом, що дорівнює зарядові електрона, і нульовою масою …
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ
електрифікація; ж. (електри(ка) і ...фікація) широке впровадження в народне господарство та побут електричної енергії; єдиний у часі процес …
ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛИВАННЯ
періодичні зміни величин електричного заряду, струму, напруги, електричної й магнітної складових напруженостей електромагнітного поля
ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА
електричний розряд між електродами внаслідок підтримування високої температури і спричинюваною нею іонізацією міжелектродного простору.
ЕЛЕКТРИЧНИЙ
електричний пов'язаний з електрикою, властивий їй; - електричний заряд - електричний розряд - електричні коливання - електрична дуга
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ІМПУЛЬС
короткочасне (до мільярдних часток секунди) збільшення електричного струму або напруги.
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД
сукупність якоїсь кількості електронів, позитронів, протонів, іонів
ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД
а) зменшення електричного заряду на тілі внаслідок переходу його на інші тіла; б) проходження електричного заряду через гази або вакуум (електрична …
ЕЛЕКТРО...
(гр., янтар) у складних словах означає "електричний".
ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЯ
електроізоляція; ж. (електро... та ізоляція) 1. Відокремлення провідника матеріалами з дуже великим електричним опором. 2. Технічний Пристрій, шо …
ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА
електроавтоматика; ж. (електро... і автоматика) сукупність електричних пристроїв або систем керування технічними процесами, що діє без …
ЕЛЕКТРОАКУСТИКА
електроакустика; ж. (електро... і акустика) розділ прикладної акустики, де вивчається робота перетворювачів електричних сигналів на механічні …
ЕЛЕКТРОАНАЛІЗ
електроаналіз; ч. (електро... і аналіз) один з методів кількісного визначення або відокремлення металів, що грунтується на електролізі.
ЕЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗІЯ
(електро... і анальгезія) позбавлення больової чутливості організму за допомогою електрики.
ЕЛЕКТРОАРМАТУРА
електроарматура; ж. (електро... і арматура) сукупність пристроїв, якими закріплюють електричні лампи, підводять до них струм, захищають від …
ЕЛЕКТРОБУС
електробус; ч. (електро... і лат., для всіх) автобус, двигун якого живиться електричним струмом від акумуляторних батарей.
ЕЛЕКТРОГІТАРА
електрогітара; ж. гітара з електричним посилювачем звуку, використовується переважно в джазі, естрадному ансамблі.
ЕЛЕКТРОГАСТРОГРАФІЯ
електрогастрографія; ж. (електро..., гр., шлунок і ...графія) метод функціонального дослідження шлунка, заснований на реєстрації електричних …
ЕЛЕКТРОГРАФІЯ
електрографія; ж. (електро... і ...графія) сукупність електричних і магнітних способів друкування.
ЕЛЕКТРОД
електрод; ч. (електро... і гр., дорога, шлях) провідник електрики, яким підводять електричний струм до рідин і газів тощо, напр., полюси (анод. …
ЕЛЕКТРОДІАГНОСТИКА
електродіагностика; ж. (електро... і діагностика) метод дослідження функцій нервів і м'язів за допомогою електричного струму.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.