Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я


ДЕ...

(лат.) префікс, що означає: 1. віддалення, виділення, скасування, припинення, усунення чого-небудь; 2. рух донизу, зниження.

В iнших словниках: знайдено 65 збігiв


/Словник синонімів Полюги/
ДЕКОРАТИВНИЙ (який використовують для прикраси) орнаментальний.
ДЕМАГОГ (той, хто багато безпідставно обіцяє) фразер, ірон. (з нахилом до пишності) красномовець, зневажл. словоблуд.
ДЕМАГОГІЯ (претензійне базікання з облудними обіцянками) фразерство, риторика, зневажл. словоблуддя, словоблудство.

/УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)/
ДЕБАЛЬЦЕВЕ м. в Донецькій обл., 36 тис. мшк.; підприємства машинобудівної промисловості, будівельних матеріалів; залізничний вузол; …
ДЕБЛІН (Doblin) Альфред, 1878-1957, нім. письменник; один з основоположників нім. експресіонізму (роман Берлін, Александерплац); …
ДЕБРE (Debre) Мішeль, нар. 1912, франц. політик; ґолліст, 1958 брав участь у розробці конституції V Рeспубліки, 1959-62 прeм'єр, …

/Орфографічний словник української мови/
ДЕ де 1 прислівник незмінювана словникова одиниця вживається також як сполучне слово де 2 частка незмінювана словникова …
ДЕ-ДЕ де
ДЕ-ФАКТО де-фа

/Українсько-російський словник/
ДЕ нар. 1) где 2) (в каком направлении) куда 3) (из какого места) откуда 4) (при обознач. неопределённого места) разг. …
ДЕ-ДЕ I нар. 1) (с пространственным знач.) кое-где, разг. кой-где; (в некоторых местах) изредка, местами 2) (очень слабо) еле, …
ДЕ-ФАКТО нар. де-факто

/Словник синонімів Караванського/
ДЕ-ДЕ пр., зрідка, подекуди, коли-не-коли, то тут, то там, то там. то сям, ДЕ-НЕ-ДЕ; (чути) ледь-ледь, ледве-ледве.
ДЕБАТУВАТИ д! ОБГОВОРЮВАТИ.
ДЕБАТИ обговорення, суперечки, дискусії, полеміка, дебатування, дискутування, обмін думками; ЖМ. говорення.

/Стилістичні терміни/
ДЕМІНУТИВИ (від лат. deminutus — зменшений) виразні стилістичні засоби, поширені в усній і художній мові. Це назви суфіксальних утворень з …
ДЕТЕРІОРАТИВНИЙ (лат. deterior — гірший) принизливий, гірший.

/Крилаті вислови/
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА Політичний маніфест французької буржуазії, вироблений і прийнятий Установчими зборами (26 серпня 1789 р.) в умовах буржуазної …
ДЕРЖИМОРДА Прізвище дійової особи комедії М. В. Гоголя "Ревізор" (1836). Держиморда – жорстокий, обмежений, грубий поліцейський …

/Власні імена людей/
ДЕНИСІЯ жін. до Денис. Денися, Денисонька, Денисочка, Дениська.
ДЕНИСІЯ жін. до Денис. Денися, Денисонька, Денисочка, Дениська.

/Енциклопедія політичної думки/
ДЕКРЕТАЛІСТИ Цим іменем називають авторів середньовічних коментарів до законів-декреталій, тобто постанов папи римського стосовно спірних …
ДЕМОКРАТІЯ давній політичний термін, що означає врядування народу – в класичних Афінах, звідки походить це слово, правив демос. У сучасному …
ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ Розроблена Леніним доктрина демократичного централізму, яка пізніше стала догмою радянського комунізму, спирається на дві тези. …

/Словник мови Стуса/
ДЕКО -а, с., діал. Лист; тонкий, щільний шматок або шар якого-небудь матеріалу (паперу, заліза і т.ін.). Тож пий із кварти …
ДЕКОРУМ (< лат. decorum – гідність, пристойність), -у, ч. Зовнішня пристойність; обстановка, відповідна до рангу, посади, …
ДЕРЕВОРИТ -а, ч. Картини або малюнки, вирізані на дереві специфічною технікою, впоперек шарів. ...куди не скинеш оком — черга видінь, …

/Словник бюджетної термінології/
ДЕФІЦИТНЕ ФІНАНСУВАННЯ забезпечення видатків бюджету за рахунок державних позик, а за певних умов емісії грошей в умовах дефіциту бюджету.
ДЕКРЕМЕНТАЛЬНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ складання і виконання бюджетів (кошторисів) з деяким зменшенням бюджетних призначень порівняно з попереднім періодом.
ДЕПОЗИТНІ СУМИ кошти, що не належать бюджетній установі, надходять у тимчасове її розпорядження і з настанням відповідних умов перераховуються …

/Глосарій термінів Фондового ринку/
ДЕПОНЕНТ юридична або фізична особа, яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах.
ДЕПОЗИТАРІЙ 1. спеціалізований інститут для зберігання цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) та обліку прав власності на цінні …
ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, …

/Моделювання економіки/
ДЕМОГРАФІЧНІ МОДЕЛІ призначені для опису і прогнозування стану населення, його кількісних і структурних характеристик, процесів його репродукування й …
ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ теоретико-графова модель, використовувана в декомпозиційному аналізі щодо можливості досягнення деякої складної цілі. Цей аналіз …
ДЕСКРИПТИВНА МОДЕЛЬ має на меті формалізований опис об’єкта, процесу, явища і відповідає на питання «як побудований об’єкт», «як відбувається перебіг …

/Eкономічна енциклопедія/
ДЕ... рос. де... (лат de...) — префікс, що означає: 1. Усунення чогось, скасування, припинення (напр., дестабілізація — припинення …
ДЕ-ФАКТО рос. де-факто (латин. de facto букв. — насправді) — 1. Фактичне здійснення, "наділі". 2. У міжнародних відносинах — одна з …
ДЕ-ЮРЕ рос. де-юре (латин. de jure, букв. -за правом, у межах права) — 1. Те, що здійснене згідно з законом, формально (напр., …

/Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України/
ДЕМПІНГ продаж товарів за цінами, нижчими від контрактних на міжнародних товарних ринках, за умови, що низький рівень ціни не …
ДЕМПІНГОВА МАРЖА сума, на яку нормальна вартість перевищує експортну ціну. "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", …
ДЕПОНЕНТ юридична чи фізична особа, яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних …

/СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології)/
ДЕІСІС див. деісус
ДЕІСУС і деісіс 1. Образ Ісуса Христа як Царя Слави та Божої Матері й Івана Хрестителя, що стоять обабіч нього в молитовних позах, який …
ДЕІСУСНИЙ ЯРУС див. ярус деісусний

/Архітектура і монументальне мистецтво/
ДЕАМБУЛАТОРІЙ (фр. < лат. — ходити кругом) 1. Обхід навколо хору у вівтарній частині католицького собору. 2. Наскрізний прохід до …
ДЕБАРКАДЕР (фр. — висаджувати) 1. Вантажний зі складами або пасажирський з кімнатами відпочинку приплав для річкових суден. 2. Навіс …
ДЕДАЛ (грец. — вмілий) Найдавніша архаїчна статуя у Греції, де зберігалась форма стовпа, низ якого почав оброблятися у вигляді ніг, …

/Музичні терміни/
ДЕБЮТ (фр. debut - початок) - перший прилюдний виступ артиста -співака, інструменталіста, танцюриста та ін. на сцені взагалі або в …
ДЕЧИК-ПОНДУР = дечик-пондар інгушський та чеченський струнно - щипковий інструмент з корпусом, шийкою та головкою із дерева, подібний до …
ДЕКА (нім. Decke - покришка) - частина корпусу струнних музичних інструментів, призначена для створення резонансу (посилення …

/Словник іншомовних соціокультурних термінів/
ДЕФІЛЕ (від фр. defile - проходити) вид шоу, учасники якого дефілюють (урочисто проходять) по подіуму
ДЕЛІКВЕНТ (від лат. devinquens - що здійснює порушення) правопорушник, людина з відхиленнями від загальноприйнятої соціальної норми …
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА (від лат. deviatio - відхилення) поведінка, яка не відповідає нормам даного суспільства (алкоголізм, наркоманія, кримінал тощо)

/Літературне слововживання/
ДЕ...         Префікс, що означає віддалення, виділення, скасування, припинення, усунення чогось, рух донизу, зниження: деаерація, …
ДЕБЕНТУРА         Митне свідоцтво на повернення мита.
ДЕБЕТ , ДЕБІТ         ДЕБЕТ – ДЕБІТ         Дебет, -у. Ліва сторона бухгалтерських рахунків, куди заносяться всі одержувані цінності, а також …

/Неправильно — правильно. Волощак/
ДЕДЕКТИВ Детектив
ДЕНЬ ТАЇВ БАГАТО НЕСПОДІВАНОК День таїв у собі багато несподіванок
ДЕПОРТАЦІЯ НА СИБІР Депортація в Сибір, до Сибіру

/Словник англіцизмів/
ДЕДВЕЙТ «повна вантажопідйомність судна» - dead-weight < англ. dead-weight «тягар».
ДЕФРОСТЕР «автомобільний пристрій проти обмерзання вітрового скла» - амер. defroster [1927] < англ. defrost «розтоплювати». На …
ДЕК «палуба на пасажирському судні» - deck < ст.голл. dec «дах, накриття».

/Словник-антисуржик/
ДЕБОШИР , ДЕБОШИРСТВО бешкетник, бешкет
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ день у день
Латинська транскрипцiя: [de]
→ ДЕЇЗМ деїзм; ч. (англ., від лат., бог) релігійно-філософське вчення, згідно з яким першопричиною світу є Бог, який водночас не може втручатися в явища …
← ДЕ-ЮРЕ де-юре (лат., букв. - за правом) 1. Формально, згідно із законом. 2. юр. у міжнародному праві - офіційне визнання держави чи уряду, що зумовлює …загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.