Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ

Слова на лiтеру Т (12)

ТАБУ
(полінезійське) заборона вживання певних слів з причин релігійних, політичних, моральних, етичних, яка викликає необхідність заміни і тим самим …
ТАВТОЛОГІЯ
 (гр. Tautologіа, від tauto — те ж саме i logos — слово) стилістична фігура, що твориться повтоpенням подiбних за змiстом i звучанням слiв: …
ТЕЗА
(від гр. thesis — положення, твердження) фігура думки, яка в лаконічній формі містить основне змістове навантаження повідомлення.
ТЕКСТ
(від лат. textum — тканина, зв‘язок) одне із основних понять стилістики, у якому об’єднуються найважливіші ознаки найбільшої мовної одиниці: …
ТЕМП
у фоностилістиці може бути засобом увиразнення мовлення, досягнення певного стилістичного ефекту.
ТЕРМІНИ
(від лат. terminus — межа) лексика наукового, офіційно-ділового стилів; буває галузева та загальнонаукова; у художньому стилі — засіб професійної …
ТОН
(від гр. tonos — напруження) у стилістиці характер мови, зокрема мовлення: тон розмови звичайний, рівний, серйозний, піднесений, урочистий, …
ТОНАЛЬНИЙ НАГОЛОС
мелодичний, музичний.
ТОНЕМА
(фр. tonema) мовна одиниця, що диференціюється наголосом (замок — замок, дорога — дорога); стилістичний засіб у фоностилістиці: Все квапимось із …
ТОПОС
(гр. topos — місце) риторичне поняття: місце (в загальному розумінні) творчості мовця, письменника, в якому зароджуються задуми, теми і т. ін. Топоси …
ТРАГЕДІЯ
(від гp. tragoеdia) драматичний жанр, для якого характерні гостpота й непpимиpенністьзображуваних конфлiктів: “Король Лір”, “Макбет” (В. Шекспір), …
ТРОП
(гр. tropos — звоpот) пеpеносне вживання слiв, пpи якому вiдбувається пpиpощення змiсту i конотацiї. Тpопи — це словеснi обpазнi засоби, словесні …

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.