Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ


ПЕРІОД

(гр. periodos — кругообертання) стилістична фігура, що є ускладненим простим, а частіше багаточленним складним реченням (інколи низкою речень), яке характеризується повнотою і завершеністю змісту та інтонаційно-логічним поділом на дві частини: протазис — накопичення інформації і підвищення тону, пауза і аподозис — завершення думки й пониження тону: Чи тільки терни на шляху знайду, Чи стріну, може, де і квіт барвистий? Чи до мети я певної дійду, Чи без пори скінчу свій шлях тернистий, — Бажаю так скінчити я свій шлях, як починала: з співом на устах! (Леся Українка).

В iнших словниках: знайдено 21 збіг


/Словник синонімів Полюги/
ПЕРІОД (окреслений проміжок часу) етап, стадія, смуга, фаза.

/УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)/
ПЕРІОД одиниця часу в геологічній історії Землі; частина ери, поділяється на епохи; див. «геохронологія».
ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ЕЛЕМЕНТІВ таблиця співставлення усіх відомих хіміч. елементів, упорядкованих за зростанням атомного числа; свідчить про періодичну …
ПЕРІОДИКА друковані видання, які виходять у світ із окресленою періодичністю (газета, тижневик, щомісячник, щорічник).

/Орфографічний словник української мови/
ПЕРІОД пері
ПЕРІОДИЧНІСТЬ періоди
ПЕРІОДИЧНО періоди

/Українсько-російський словник/
ПЕРІОД период
ПЕРІОДИЧНІСТЬ периодичность
ПЕРІОДИЧНИЙ 1) периодический; периодичный (закономерно повторяющийся) періодичне видання — периодическое издание 2) мат.; лингв.; хим. …

/Словник синонімів Караванського/
ПЕРІОД стадія, фаза; (часу) проміжок, протяг, відтинок; (історії) етап, доба, ера; (мирний) час, часи; (життя) смуга; ФР. тривалість .
ПЕРІОДИЧНО пр., регулярно, систематично, раз-у-раз, раз-по-раз, раз за разом.

/Словник іншомовних слів/
ПЕРІОД період; ч. (гр., кружний шлях, обертання, чергування) 1. Проміжок часу, обмежений певними датами, подіями і т. ін. Час, коли …
ПЕРІОДОНТИТ (пері... і гр., зуб) запалення тканин, що вкривають корені зубів у людини й тварин.
ПЕРІОДИЧНИЙ періодичний (гр.) той, що з'являється, повторюється через певні проміжки часу, певні строки; періодичний дріб - десятковий …

/Словник бюджетної термінології/
ПЕРІОДИЧНА БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ звітність, що подається розпорядниками коштів за певні проміжки часу (місяць, квартал) у законодавчо встановлені терміни.

/Eкономічна енциклопедія/
ПЕРІОД рос. период термін здійснення економічного процесу, дії, плану, договору, Гарантії, сплати податків, виконання робіт …
ПЕРІОДИЧНА ЗВІТНІСТЬ рос. периодическая отчетность звітність, що подається статистичним або вищестоящим органам періодично, через заздалегідь …
ПЕРІОД БАЗИСНИЙ рос. период базисный відтинок часу, взятий у статистиці за основу при порівнюванні економічних явищ або процесів. Напр., при …

/СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології)/
ПЕРІОД ПАСХАЛЬНИЙ Те саме, що час пасхальний

/Музичні терміни/
ПЕРІОД (гр. periodos - проміжок часу) - найменша музична побудова, де викладено відносно закінчену музичну думку. П. звичайно …
Латинська транскрипцiя: [period]
→ ПЕРВАЗІЯ (від лат. pervasio — переконання, віра, заспокоєння) синтез інтелектуальних, моральних, емоційних складників (елементів, компонентів) мови, …
← ПЕЙОРИЗАЦІЯ (від лат. pejor — гірший) процес набування словом негативного значення: слон, дуб, тупий.загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.