Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я Ь

Слова на лiтеру І (472)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
ІЛОТИ
у стародавній Спарті невільні селяни, нащадки завойованих мешканців Лаконії та Мессенії; приписані до землі спартіатів, обробляли її, сплачуючи …
ІЛЬ ДЖЕЗУ
святиня-резиденція єзуїтів у Римі, прототип барокових єзуїтських церков; споруджена 1568-84 за проектом Віньйоли, фасад - Дж. делла Порта.
ІЛЬ-ДЕ-ФРАНС
департамент й історична обл. у Франції, в центр. частині Паризького басейну; 12,2 тис. км2, 10,7 млн. мшк.; адміністративний центр Париж; найщільніше …
ІЛЬМЕНСЬКІ СЛОВ'ЯНИ
сх.-слов'янське плем'я, яке в 2-ій полов. I тис. жило в басейні оз. Ільмень і верхній течії р. Мологи; згодом становили ядро володінь Новгородської …
ІЛЬМЕНЬ
оз. у європ. частині Росії; змінна площа 730-2090 км2; гл. до 10 м; витікає р. Волхов; судноплавне, з'єднане з Волго-Балтійським водним шляхом. Через …
ІЛЬНИЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
нар. 1934, укр. історик літератури, поет, журналіст; доктор філології, професор Львівського унів.; упорядник антологій укр. поезії, збірки віршів …
ІЛЬФ ІЛЛЯ
(псевдонім Іллі Арнольдовича Файнзільберга) 1897-1937, рос. письменник, родом з України (Одеса); сатиричні романи, написані у співавторстві з Є. …
ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄЛИСЕЙОВИЧ
нар. 1909, укр. письменник, журналіст; писав укр. та рос. мовами; історико-біографічна повість про Т. Шевченка Петербурзька осінь; есе, нариси, …
ІЛЮЗІЇ ОПТИЧНІ
невідповідність зорового сприйняття реальним властивостям спостережуваних об'єктів (розмірів, форми, яскравості).
ІЛЮМІНАТОР
водонепроникне вікно в корпусі або надбудові судна; і. круглі, овальні, прямокутні, інколи із запобіжною покришкою.
ІМ'Я
у логіці вираз, який позначає у судженні суб'єкт чи іменну частину присудка і співозначає ознаку предмета, комплекс його рис.
ІМІТАЦІЯ
в поліфонічній (багатоголосій) музиці - повторення мелодично-ритмічної структури одного голосу в ін. докладно (канон) або довільно.
ІМАГО
доросла стадія індивідуального розвитку комах та деяких видів членистоногих; і. настає одразу ж після личинкової стадії (у комах з неповним …
ІМАЖИНІЗМ
поетичний напрямок у рос. літературі 1919-24 (формально до 1927), який вийшов із футуризму; пов'язаний з англ. і америк. імажизмом; вважав образ …
ІМАМ
в ісламі служитель, який чинить молитву в мечеті; почесний титул халіфа як духовного та релігійного керівника суспільства, у шиїтів передбачений …
ІМАМІЗМ
у шиїтському ісламі доктрина про божественне покликання імама, яке було передане нащадкам халіфа Алі та Фатіми, дочки Мугаммада; доктрина, визнана …
ІМАМІТИ
в ісламі визнають спадкоємну лінію 12 чергових імамів; вірять, що останній імам зник і залишається в укритті, щоб повернутися перед кінцем світу як …
ІМБИР
1. рід багаторічних рослин родини імбирних; бл. 85 видів, що дико ростуть у тропічній Азії, Пн. Австралії; суцвіття у вигляді колосу; м'ясисте …
ІМЕННИК
частина мови, яка об'єднує усі слова з предметним значенням, що мають категорії роду, числа та відмінка і виступають у реченні гол. чином в ролі …
ІМЕРІНА
африк. держава народу меріна (мерна), утворилася в XIV або XV ст. в центр. частині Мадаґаскару; від кінця XVIII ст. пануюча держава на острові (1818 …
ІМКА
(англ. YMCA, Young Men's Christian Association, Християнське товариство юнаків) міжнародна протестантська культурно-освітня організація, заснована …
ІММІГРАЦІЯ
наплив іноземного населення до певної країни з метою постійного чи тимчасового проживання; таких осіб називають іммігрантами.
ІММАТРИКУЛЯЦІЯ
1. у зх. унів. внесення до списку, зарахування студентів до вузу; 2. традиційна урочистість прийому нових студентів на перший рік навчання.
ІМПІЧМЕНТ
у англосаксонському праві процедура притягнення до конституційної відповідальності найвищих посадових осіб держави.
ІМПЕРІАЛІЗМ
1. прагнення держав до великодержавного статусу, до розширення впливу на райони, які їм не належать; 2. історична епоха, яка характеризується …
ІМПЕРІЙ
у стародавньому Римі сукупність повноважень найвищих урядовців, згодом імператора.
ІМПЕРІЯ
м. в Пн.-Зх. Італії, в обл. Ліґурія, над Ліґурійським м.; 41 тис. мшк.; відомий центр відпочинку і туризму, морський курорт на Іт. Рив'єрі.
ІМПЕРІЯ
1. монархічна, здебільшого вел. держава, глава якої носить титул імператора; назва походить від Рим. імперії (Imperium Romanum); 2. назва вел. …
ІМПЕРАТОР
у стародавньому Римі титул, який надавали головнокомандувачу після переможної війни; в період імперії один із титулів правителя Риму.
ІМПЛІКАЦІЯ
в логіці судження, яке складається з 2 суджень (засновку і висновку), з'єднаних сполучником якщо. ., то; і. хибна, коли засновок правильний, а …
ІМПЛАНТАЦІЯ
укорінення зародка (бластоцисти) ссавців у слизовій оболонці матки; також початковий етап після прищеплення тканин і органів.
ІМПОРТ
привіз товарів, послуг, капіталу з-за кордону.
ІМПОТЕНЦІЯ
нездатність чоловіка до статевих стосунків через недостатню ерекцію пеніса або її відсутність; найчастіше різновид сексуальних неврозів.
ІМПРЕСІОНІЗМ
I тенденція в літературі й музиці, пов'язана з малярським і.; виникла наприкінці XIX - поч. ХХ ст., полягала у суб'єктивізації образу, прагненні …
ІМПРЕСАРІО
організатор концертів, видовищ, виступів акторів, спортсменів, мистецьких або спортивних гуртів.
ІМПУЛЬС
векторна фізич. величина, що характеризує рух тіла; кожне рухоме тіло має і., рівний добуткові його маси і швидкості; зміна і. тіла (системи тіл) - …
ІМПУЛЬС НЕРВОВИЙ
короткочасний активний стан, який передається через нервову (нейрон) або м'язову клітину; за допомогою серій і. н. відбувається обмін інформацією в …
ІМУНІТЕТ
I 1 привілей, наданий монархом феодальному володареві, на підставі якого населення підвладних земель повністю або частково звільнялося від сплати …
ІМУННА РЕАКЦІЯ
реакція лімфоцитів і їхніх продуктоутворень (імуноглобулін, інтерлейкін) на появу в організмі власних або чужих антигенів; антиген або сприймається …
ІМУННА СИСТЕМА ОРГАНІЗМУ
виконує в організмі захисну (протидія інфекційним факторам), контрольну (за власними тканинами) і гомеостатичну (взаємодія з ін. системами) функції; …
ІМУНОГЛОБУЛІНИ
білки сироватки крові, що мають активність антитіл; утворюються як відповідь на інфекційні антигени, алергени; беруть участь в утворенні імунітету; …
ІМУНОЛОГІЯ
наука про захисні властивості організму (імунітет); займається вивченням клітинних і гормональних захисних механізмів організму перед інфекційними …
ІМУНОПАТОЛОГІЯ
розділ імунології, який вивчає процеси, що виникли через ушкодження клітин організму внаслідок імунологічних реакцій.
ІМУНОТЕРАПІЯ
розділ практичної імунології, який займається практичним лікуванням інфекційних та ін. хворих за допомогою вакцин, сироваток, анатоксинів і …
ІМУНОТОЛЕРАНТНІСТЬ
форма реакції імунної системи на появу антигена - його акцептація (і. щодо власних тканин і органів).
ІН БЛАНКО
вираз, що стосується незаповнених (лише з підписом експонента) векселів, чеків, формулярів.
ІН ВІВО
вивчення життєвих процесів безпосередньо на живому організмі, ск., метаболічних змін тварин і рослин за допомогою ізотопних показників.
ІН ВІТРО
вивчення процесів життя, що відбуваються в штучних умовах, ск., розвиток зародка поза організмом матері, вирощування тканинної культури.
ІН СТАТУ НАСЦЕНДІ
в хімії так називають хіміч. частинки, ск. атоми, в момент їх виникнення, в реактивному середовищі вони відзначаються дуже вел. хіміч. активністю.
ІН'ЄКЦІЯ
введення ліків (або діагностичних препаратів) в організм за допомогою шприца; і. бувають підшкірні, внутрішньошкірні, внутрішньом'язові, …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.