Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я Ь

Слова на лiтеру К (2214)

<< < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>
КОНСУЛЬСТВО
I орган зовнішніх зносин держави, що запроваджений на території ін. держави за її згоди для виконання консульських функцій. II у стародавньому …
КОНСУМЕНТИ
організми, переважно тварини, які не здатні утворювати органічних сполук з неорганічних, натомість використовують готові органічні речовини; в …
КОНСУМЕРИЗМ
діяльність, спрямована на захист інтересів споживачів (консументів); також представництво інтересів споживачів у процесі контролю за виробниками …
КОНСУМПЦІЯ
видатки (витрати) домашніх господарств на придбання майна й послуг; окрім заощаджень, частина доходів, якими господарство може розпоряджатися; …
КОНТ
(Comte) Оґюст, 1798-1857, франц. філософ, соціолог і політичний письменник; один із засновників позитивізму, запровадив поняття соціологія та …
КОНТАКТ
каталізатор у твердому стані; промислові процеси, що відбуваються за його участю, називають контактними.
КОНТАКТНІ ЛІНЗИ
лінзи, за допомогою яких коригують вади зору; накладаються безпосередньо на очне яблуко (під повіки).
КОНТЕЙНЕР
ємність багаторазового використання у вигляді щільної скрині уніфікованих габаритів, часто спеціалізована (напр., рефрижератор, цистерна); …
КОНТЕЙНЕРНЕ СУДНО
корабель, пристосований для перевезення контейнерів.
КОНТИНЕНТ
вел. материк площею понад декілька млн. км2, оточений океанами, морями або вел. зат.
КОНТР-
перша частина складних слів, що означає проти, напр., контратака.
КОНТРАБАС
найбільший за розмірами і низький за звучанням струнний смичковий музичний інструмент (хордофон); т.зв. транспонуючий інструмент (партія для к. …
КОНТРАПУНКТ
1. композиторська техніка, яка полягає в одночасному поєднанні мелодійних ліній на оркестрових засадах (поліфонія); у фузі - голос, докомпонований до …
КОНТРАСИГНАЦІЯ
конституційна вимога глави держави до прем'єра чи міністра підписати законодавчий акт і таким чином взяти на себе політичну відповідальність.
КОНТРАТЕНОР
чоловічий голос у діапазоні жіночого голосу, називають теж альтовим тенором, використовують, напр., у співі фальцетом; також співак з таким голосом; …
КОНТРДАНС
старовинний англ. парний танець, пари утворюють коло або стають напроти лінії, музичний темп 2/4 або 6/8; від XVII ст. із Нідерландів поширився на …
КОНТРИБУЦІЯ
1. грошова данина, нав'язана у мирному договорі переможеній стороні; 2. під час воєнних дій данина, яку накладає окупант на населення окупованої …
КОНТРКУЛЬТУРА
термін, запроваджений наприкінці 60-х XX ст., рух протесту в зх. країнах, скерований проти визнаних цінностей і усталеного стилю життя, мислення та …
КОНТРОЛЕР
електронна система, що уможливлює комп'ютеру керування периферійним пристроєм, напр., дисководом.
КОНТРРЕФОРМАЦІЯ
течія в Католицькій Церкві, зусиллями якої у XVI-XVII ст. була здійснена реформа церковного життя як реакція на реформацію; початком і програмною …
КОНТРФОРС
вертикальне укріплення зовнішньої стіни будівлі у формі виступаючої клином частини муру (часто ступінчастої і увінчаної башточкою); типове для …
КОНУС
фігура, яка утворюється обертанням прямокутного трикутника навколо одного з його катетів; об'єм V = (1/3)
КОНФЕДЕРАЦІЯ
I союз, що створюється для досягнення певних цілей, напр., змусити державну владу до поступок; у Польщі к. міст з'явилися у XIII ст., шляхетські к. …
КОНФЕДЕРАЦІЯ ПІВДНЯ
див. «Сконфедеровані Штати Америки»
КОНФЕСІЯ
віровизнання; християнське віровизнання; назва книги з коротким викладом істин віри; також назва розміщеної під вівтарем могили св., мученика за віру.
КОНФЛІКТ СЕРОЛОГІЧНИЙ
порушення, що виникають у зв'язку з антигеновою чужорідністю, напр., утворення маткою захисних антитіл проти антигенів плоду внаслідок чужорідності у …
КОНФОРМІЗМ
стан чіткого підпорядкування нормам, взірцям, поглядам, пануючим у певній групі, свідоме утримання від виходу за ці межі.
КОНФУЦІАНСТВО
філософська й суспільно-етична доктрина, сформульована Конфуцієм; концентрує увагу на вдосконаленні особистості, суспільному житті людей та способах …
КОНФУЦІЙ
551-479 до н.е., китайський мислитель і філософ, засновник морально-етичної та соціально-політичної теорії конфуціанства; вплинув на розвиток …
КОНЦЕНТРАЦІЯ
I в економічній науці процес збільшення економічної потужності суб'єктів господарювання; відома у формі: к. капіталу, к. виробництва, к. сили світу …
КОНЦЕНТРИЧНІ КОЛА
кола, які мають спільний центр та радіуси різної довжини.
КОНЦЕРН
форма організації, яка об'єднує підприємства, що є окремими юридичними особами, але належать одному власникові; к. виникають внаслідок концентрації …
КОНЦЕРТ
1. циклічний (переважно в 3 частинах) музичний твір для сольного інструмента й оркестру (кончерто), напр., фортепіанний к., к. для скрипки., к. для 2 …
КОНЦЕСІЯ
адміністративний дозвіл на виробничу або торговельну діяльність упродовж визначеного часу й на окресленій території (здебільшого, коли йдеться про …
КОНЧЕРТО ҐРОССО
тип концерту, застосований А. Корреллі, для групи інструментів соло (званих концертино) і оркестру (званого тутті, концерто, ріп'єні), популярний в …
КОНЬОНКОВ СЕРГІЙ ТИМОФІЙОВИЧ
1874-1971, рос. скульптор; узагальнено-символічні, фольклорно-казкові образи (Ніке, Стрибог), портрети (Автопортрет) у дереві, мармурі.
КОНЬЯ
м. в Туреччині, на Анатолійському плоскогір'ї; міська агломерація 1 млн. мшк.; бавовняна, цементна промисловість; виробництво килимів; унів.; …
КОНЬЯК
алкогольний напій (бл. 45% міцності), одержуваний зі спирту, перегнаного з білого виноградного вина, та витриманий протягом кількох років у дубових …
КОНЮШИНА
багато- або однорічна трав'яниста рослина родини бобових, кормова рослина; бл. 300 видів поширені в помірному поясі Європи, Азії та Пн. Америки; як …
КОНЮШИНА ЧЕРВОНА
один із видів конюшини; одно- або дворічна кормова рослина з яскраво-червоними квітами.
КОНҐО
I (Заїр, у верхній течії Луалаба) р. в Конґо, довж. 4320 км (друга після Нілу); басейн 3691 тис. км2; випливає в горах Мітумба, впадає естуарієм до …
КОНҐО-КОРДОФАНСЬКІ МОВИ
найбільша на африканському континенті мовна сім'я (бл. 1000 мов); найчисельніша група носіїв та значна територія поширення.
КОНҐРЕС
2-палатний парламент США, складається з Палати Представників та Сенату; назва парламентів у низці країн Лат. Америки.
КООПЕРАЦІЯ
співпраця між особами чи підприємствами у процесі виробництва товарів і послуг; виникає внаслідок суспільного поділу праці.
КООРДИНАТИ
див. «система координат»
КООРДИНАТИ ПОЛЯРНІ
координати r,
КОПІРАЙТУ ЗНАК
(copyright nota) повідомлення про те, що твір перебуває під захистом авторського права - на кожному примірнику вміщається знак ©, інформація про …
КОПІЯ
докладне відтворення оригіналу твору мистецтва тією ж технікою, в тому ж матеріалі й масштабі ін. художником; к. повинні бути позначені.
КОПА
1. купа хліба в снопах; 2. одиниця лічби у сх. слов'ян, можливо, ще з давньоруських часів (60 снопів, яєць тощо); 3. одиниця грошової лічби у Вел. …
КОПАЧ ОЛЕКСАНДРА
нар. 1913 в Україні, на еміграції в Оттаві (Канада); доктор філософії Оттавського унів.; прозові твори для дітей та юнацтва на історичну тематику (На …

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.