Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я Ь

Слова на лiтеру Р (829)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
РЕЛІГІЇ ПЕРВІСНІ
найстаріші релігійні вірування доісторичних народів, реконструйовані на підставі археологічних матеріалів чи посередньо на підставі релігійних …
РЕЛІГІЙНІ ВІЙНИ
війни в XVI i XVII ст. у багатьох європ. країнах (особливо в Німеччині, Франції, Нідерландах і Англії), викликані релігійним конфліктом між …
РЕЛІГІЯ
суспільно-культурне явище, суть якого окреслює ставлення людини до сфери сакрального (святості); р. складається з вірувань (міфи, догмати), культу …
РЕЛІКВІЇ
останки св. чи пов'язані з ним предмети, що становлять предмет культу в християнських Церквах; релігійне вшанування стосується не р., а святих осіб.
РЕЛІКТ
рослинний або тваринний вид, що теп. рідко трапляється і є пережитком давніх геологічних епох; ск., рододендрон східнокарпатський - р. третинного …
РЕЛАКСАЦІЯ
процес самочинного повернення системи із стану нерівноваги у стан рівноваги, напр., вирівнювання температур.
РЕЛЕ
система, яка стрибкоподібно реагує на зміну певної фізич. величини (електричного струму, світлового потоку, тиску рідини).
РЕЛЬЄФ
опукле скульптурне зображення на площині (у камені, металі, дереві), призначене винятково для оглядання спереду; за ступенем опуклості скульптури …
РЕЛЬЄФ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ
сукупність форм поверхні Землі, що утворилися в результаті геологічних процесів; дослідженням р. п. З. займається геоморфологія.
РЕЛЯТИВІЗМ
філософський погляд, згідно з яким цінності мають відносний характер; теоретико-пізнавальний р. проголошував відносність істини (суб'єктивізм); …
РЕЛЯЦІЯ
1. в логіці стосунок, що виникає між предметами, поняттями, величинами і т.п.; зазвичай, позначається символом xRy (х є в стосунку R до y); 2. …
РЕМ
в рим. міфології брат-близнюк Ромула.
РЕМІЗОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
1877-1957, рос. письменник; із 1921 в Берліні та Парижі; творчість базується на мотивах фольклору, а також давньоруської та новітньої літератури; …
РЕМАРК
(Remarque) Еріх Марія (псевдонім Е. Пауля Ремарка), 1898-1970, нім. письменник; із 1931 в еміграції (Швейцарія, США); відомі у післявоєнні роки …
РЕМБО
(Rimbaud) Жан-Артур, 1854-91, франц. поет; знаменитий представник символізму; у віршах бунтував проти світу міщанських цінностей (П'яний корабель), …
РЕМБРАНДТ
(псевдонім Рембрандта Гарменса фан Рейна), 1606-69, голландський маляр, рисувальник і графік; один із найвизначніших творців у історії мистецтва, …
РЕМЕЗ
співочий птах, родич королька, заселяє зарості Пд. та Центр. Європи, а також Малої Азії; довж. 11 см; майстерно будує гніздо у вигляді підвішеної …
РЕМЕСЛА МИСТЕЦЬКІ
царина красних мистецтв, що охоплює витворення декоративних чи ужиткових речей.
РЕМЕСЛО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
1907-83, укр. селекціонер-рослинник, член АН СРСР, творець всесвітньо відомих сортів пшениці миронівська та гібриду пшениці й жита тритікале.
РЕМИҐАННЯ
у жуйних тварин - повторне старанне пережовування з метою подрібнення багатого на целюлозу рослинного корму; корм із рубця повертається в ротову …
РЕМОНТ ДНК
процеси, які відбуваються у клітинах і ведуть до усунення пошкоджень ДНК, спричинених помилками в реплікації ДНК чи мутагенами.
РЕМОНТАНТИ
рослини з властивостями повторного або безперервного цвітіння протягом одного вегетаційного періоду (напр., городні троянди, т.зв. ремонтантки); …
РЕН
(Wren) баронет Крістофер, 1632-1723, англ. архітектор, математик, астроном; представник англ. бароко; план перебудови Лондона після пожежі 1666; …
РЕНІ
м. у Одеській обл., райцентр, на р. Дунай; 25 тис. мшк.; підприємства рибної, харчової промисловості; морський та річковий порт; через Р. проходить …
РЕНІ ҐВІДО
(Reni Guido) 1575-1642, італ. маляр доби раннього бароко; картини та фрески на релігійні, міфологічні (Аврора в Палаццо Роспільйозі в Римі), …
РЕНІЙ
хіміч. елемент із атомним числом 75; сріблясто-сірий, дуже тугоплавкий метал; хіміч. стійкий, в хіміч. реакції вступає тільки при дуже високих темп. …
РЕНІН
див. «сичужний фермент»
РЕНДЗИНА
літогенічні ґрунти, що утворилися з вивітрених масивних вапнякових скель (вапняки, доломіти, мергель, гіпс).
РЕНЕСАНС
період у розвитку європ. культури, що тривав у Італії з кінця XIII до поч. XVI ст., у Зх. та Центр. Європі - з XV до кінця XVI ст.; характерний …
РЕНЕСАНСНА НАТУРФІЛОСОФІЯ
філософський напрямок у XV - середині XVII ст. (гол. чином в Італії), проголошував концепцію Всесвіту, яка спиралася на принцип однорідності …
РЕНЕСАНСНИЙ ПАРК
форма парку і напрямок у парковому мистецтві, сформований в Італії в XV та XVI ст. у тісному зв'язку з архітектурою, званий також італ. парком; …
РЕНКЛОДИ
група сортів слив (також тип плоду); плоди вел., круглі, з солодким зеленкуватим м'якушем, рожевою або фіолетовою шкуринкою.
РЕНН
м. на пн. зх. Франції, адміністративний центр департаменту Бретань; міська агломерація 245 тис. мшк; автомобільна промисловість (Ситроен), …
РЕНТА
1. дохід із власного капіталу; 2. р. економічна - усяка довготермінова виплата, отримана за використання засобу чи фактора виробництва, що перевищує …
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
досягнення переваги прибутків над витратами; співвідношення прибутків до витрат.
РЕНТГЕНІВСЬКІ ДЖЕРЕЛА
астрономічні об'єкти, які емітують значну частину випромінювання в рентгенівському діапазоні, напр., ядра активних галактик; спостерігаються з-поза …
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
речовини, що використовуються в рентгенодіагностиці; дають змогу на рентгенівському екрані оцінити стан досліджуваного органа.
РЕНТГЕНОЛОГІЯ
наука, що вивчає походження та властивості рентгенівських променів, їх застосування з дослідницькою (в біології, медицині), діагностичною та …
РЕНТГЕНОТЕРАПІЯ
див. «кюрітерапія»
РЕНТҐЕН
(Rontgen) Вільгельм Конрад, 1845-1923, нім. фізик; досліджував п'єзо- і піроелектричні властивості кристалів, вимірював магнітне поле рухомих …
РЕНУАР
I (Renoir) Оґюст, 1841-1919, франц. маляр, скульптор; один із найвидатніших представників імпресіонізму; жанрові композиції (Мулен де ла Ґалет), …
РЕОМЮР
(Reaumur) Рене Антуан де, 1683-1757, франц. фізик і природодослідник; досліджував властивості металів; запровадив температурну шкалу Р. (теп. не …
РЕП
течія у рок-музиці; виникла в кінці 70-х XX ст., запровадила замість співу дуже ритмізовану, швидку мелодекламацію на тлі відповідно підібраної або …
РЕПАРТИЦІЯ
розподіл матеріальних благ безпосередньо державою; застосовується у випадках їх недостатності, викликаної війною або ін. причинами.
РЕПАТРІАЦІЯ
повернення громадян певної країни (бранці, інтерновані цивільні особи, в'язні концентраційних таборів, депортовані, евакуйовані) додому.
РЕПЕР
металевий знак; позначає точку земної поверхні, висота якої над рівнем моря визначається нівелюванням.
РЕПЛІКА
повторення твору мистецтва, виконане тим самим автором (авторська копія).
РЕПЛІКАЦІЯ ДНК
синтез нових ланцюгів ДНК на матриці старих, який відбувається у живих клітинах при їх поділі; синтезу передує розкручування подвійної спіралі ДНК і …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.