Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я Ь

Слова на лiтеру Д (997)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
ДИСАХАРИДИ
олігосахариди, молекули яких складаються з двох молекул моносахариду; див. «сахариди».
ДИСЕРТАЦІЯ
наукове дослідження, написане з метою одержання наукового ступеня, ск., кандидатська, д-рська робота; захист д. відбувається публічно.
ДИСИДЕНТИ
(лат. dissidens – незгідний) 1. в католицьких державах у середньовіччі особи, яких вважали відступниками від католицтва; з часів Реформації - …
ДИСИМІЛЯЦІЯ
фізіологічні та біохіміч. процеси в організмі, які призводять до розкладу органічних сполук (з виділенням енергії) та видалення з організму продуктів …
ДИСК
спортивний снаряд для метання на легкоатлетичних змаганнях; переможець визначається за найкращим результатом із 6 спроб.
ДИСК ЖОРСТКИЙ
магнітний диск, стаціонарно вмонтований у персональний комп'ютер як зовнішня пам'ять.
ДИСК МАГНІТНИЙ
носій інформації у вигляді диску (набору дисків), покритого магнітним матеріалом; використовується як зовнішня пам'ять комп'ютера.
ДИСК ОПТИЧНИЙ
носій інформації, виконаний на базі технології CD; використовується як зовнішня пам'ять комп'ютера; розрізняють д. о. типу CD-ROM, що містять …
ДИСКАВЕРІ
америк. космічний корабель багаторазового використання, в VII 1995 на 3 дні зістикувався з рос. орбітальною станцією Мир - перше за 20 років (від …
ДИСКЕТА
магнітний диск невеликих розмірів і ємності; використовується як підручний носій інформації.
ДИСКОБОЛ
атлет, що метає диск; стала тема у грец. мистецтві, в тому числі знаменита статуя з бронзи роботи Мирона (бл. 450 до н.е.), відома з мармурових рим. …
ДИСКОНТ
відрахування банком частини номінальної суми векселя, чека, цінних паперів у випадку їх викупу перед терміном виплати.
ДИСКОНТНА СТАВКА
величина процента, який отримує центральний (емісійний) банк за надані комерційним банкам кредити; один із засобів контролю за пропозицією грошей.
ДИСКРИМІНАНТ
для квадратного рівняння ax2 + bx + c = 0 д. є число D = b2 - 4ac; застосовується у формулі обчислення коренів квадратних рівнянь.
ДИСКРИМІНАЦІЯ
переслідування чи трактування як неповноцінних осіб або соціальних груп з огляду на їхню расову, етнічну, віросповідну, національну приналежність, а …
ДИСКУСІЯ ПАНЕЛЬНА
публічні дебати на визначену тему, які проводить група фахівців, котрі репрезентують різні точки зору.
ДИСЛОКАЦІЯ
1. розквартирування установ військових частин збройних сил; 2. порушення структури кристалів; 3. зміщення кісток у людини, тварин внаслідок …
ДИСОНАНС
у музиці - співзвуччя принаймні 2 звуків (д. гармонійний) або послідовність 2 звуків (д. мелодійний), яке справляє враження неузгодженості; …
ДИСОЦІАЦІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА
розпад молекул електроліту на іони внаслідок взаємодії з молекулами розчинника (напр., води); якщо розпадові підлягають всі молекули електроліту, …
ДИСОЦІАЦІЯ ТЕРМІЧНА
розпад молекул хіміч. сполук на елементи (менші молекули, атоми, радикали) під дією підвищених темп.
ДИСПЕРСІЯ СВІТЛА
розклад немонохромного світла, напр., сонячного, на складові кольори; д. с. у призмах або лінзах викликана різною швидкістю поширення у склі (а отже, …
ДИСПЕРСНА СИСТЕМА
неоднорідна фіз.-хіміч. система, яка складається з однорідної, т.зв. розпилюючої, або дисперсної фази (рідина, газ), та розпорошеної, або дисперсної …
ДИСПЕТЧЕРСЬКА
приміщення чи будинок, обладнаний для дистанційного керування, зокрема, залізничною станцією, електростанцією, автоматизованим цехом.
ДИСПРОЗІЙ
Dy, хіміч. елемент з атомним числом 66; м'який сріблястий метал; хіміч. активний; відкритий 1886 Буабодраном.
ДИСПРОПОРЦІОНУВАННЯ
хіміч. реакція, яка полягає в одночасному окисленні одних молекул та відновленні ін. молекул тієї самої сполуки.
ДИСТИЛЯЦІЯ
розділення сумішей рідин на компоненти; проста д. полягає у нагріванні рідини й випаровуванні найлеткішого складника, а потім - охолодженні й …
ДИСЦИПЛІНА
1. підпорядкування себе правилам, встановленому суворому порядку; 2. галузь знання, наука.
ДИТИНА
людина від моменту народження до юнацького віку, організм якої інтенсивно росте.
ДИТЯЧИЙ ФОНД ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ
спеціалізована установа ООН, створена 1946; мета: поліпшення стану здоров'я, харчування, умов існування дітей; надає допомогу дітям у найбідніших або …
ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ
обчислення похідних функції.
ДИФРАКЦІЯ СВІТЛА
відхилення напрямку світлових хвиль від прямолінійного поблизу країв непрозорих тіл або на малих щілинах.
ДИФТЕРІЯ
гостра інфекційна хвороба, переважно у дітей; утворення характерних плівок у місцях розвитку бактерій та виділення сильних токсинів; д. зіва - плівки …
ДИФУЗІОНІЗМ
орієнтація в науках про культуру, яка розвинулася на поч. XX cт., приписує культурній дифузії (проникнення творів культури з одних галузей в інші) …
ДИФУЗІЯ
явище вирівнювання концентрації складових у системі, викликане хаотичним тепловим рухом частинок (молекул, іонів, атомів); призводить, зокрема, до …
ДИХАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ
комплекс окислювально-відновних ензиматичних реакцій, що відбуваються в мітохондріях; осн. ланка клітинного дихання; в д. а. за допомогою атомів …
ДИХАННЯ
складний фізіологічний процес; полягає у поглинанні кисню і виділенні двоокису вуглецю; здійснює газообмін (у легенях, бронхах, поверхнею тіла), …
ДИХАННЯ РОСЛИН
процес поглинання кисню і виділення двоокису через міжклітинники; із вивільненням з органічних сполук енергії, необхідної для синтезу АТФ у …
ДИХОТОМІЯ
1. послідовний поділ цілого на дві частини; 2. розгалуження у рослин з поділом осі на дві нові гілки.
ДИЧИНА
дикі тварини, об'єкт полювання та мисливства.
ДИЧКИ
вирощені з насіння молоді дерева плодових та декоративних культур; використовують як підщепи.
ДИЧКО ЛЕСЯ
(Людмила) Василівна, нар. 1939, укр. композитор; з 1972 працює в Київському художньому інституті; балети Досвітні вогні, Катерина Білокур, ораторія …
ДИЯВОЛ
у християнстві відкинутий ангел, засуджений Богом за гординю й непослух на вічне прокляття і скинутий до пекла; вважається джерелом зла й гріха; …
ДИЯКОН
у перших християн помічник єпископа, що опікувався убогими і хворими; пізніше - духовна особа, що отримала свячення дияконату й готується до …
ДЛУҐОШ
(Dlugosz) Ян, 1415-80, пол. історик, краківський канонік, львівський номінат-архієпископ 1480; вихователь синів Казимира IV Яґеллончика; …
ДМИТРІЙ ДОНСЬКИЙ
1350-89, кн. московський з 1359, вел. кн. володимирський з 1362; продовжував політику об'єднання руських земель навколо Москви; 1380 переміг татар на …
ДМИТРЕНКО МАРІЯ
(псевдонім Богдани Світлик) 1918-1948, укр. письменниця; вояк УПА, загинула у бою з військами рад. органів безпеки біля с. Лихобора в Карпатах; …
ДМОВСЬКИЙ
(Dmowski) Роман, 1864-1939, пол. політик; співзасновник і лідер Національної демократії, політичний публіцист; чільний ідеолог пол. націоналізму, …
ДНІПРО
(давньогр. Борисфен - дослівно той, що тече з пн.; старослов’янська назва Славутич) найбільша р. України, тече також у Росії та Білорусі; третій за …
ДНІПРОВСЬКІ ПОРОГИ Й ЗАБОРИ
групи природних перепон (підводні й надводні скелі, камені, бовдури), які частково (забори, усього понад 30) або повністю (пороги: Кодацький, …
ДНІПРОВСЬКИЙ ІВАН
(псевдонім Івана Даниловича Шевченка) 1895-1934, укр. письменник, перекладач, один із засновників новітньої укр. літератури; член угруповань Гарт, …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.