Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я Ь

Слова на лiтеру Е (437)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
якісні й структурні зміни в національних економіках як наслідок економічного зростання; чинники, що впливають на е. р.: людський капітал, капітал …
ЕКОНОМЕТРІЯ
розділ економічної науки, який займається вимірюванням взаємозалежностей між різними економічними величинами.
ЕКОСИСТЕМА
функціонально цілісна частина природного середовища (напр., оз.), де відбуваються процеси обміну матерії поміж її живою (біоценоз) і неживою (біотоп) …
ЕКОТИПИ
форми тварин або рослин одного виду, що відрізняються між собою внаслідок пристосування до життя в різних середовищах; ск. різні е. того ж виду в …
ЕКРАН
I поверхня, на якій створюється зображення за допомогою, напр., кіно- або діапроектора (проекційний е.), або в процесі перетворення невидимих …
ЕКСА-
(Е) префікс одиниць вимірювання, що означає множник 1018; див. «одиниця вимірювання».
ЕКСГУМАЦІЯ
вилучення похованих останків для судово-медичної експертизи або перенесення тіла з тимчасового на постійне місце поховання.
ЕКСКОМУНІКА
у Католицькій Церкві покарання виправного характеру, що позбавляє охрищеного прав у житті Церкви; е. не виключає з Церкви, бо прийняття до неї через …
ЕКСКРЕЦІЯ
див. «виділення»
ЕКСЛІБРИС
знак власника книжки з його прізвищем або назвою організації, звичайно у формі картки, приклеєної до внутрішньої сторони обкладинки, часто оздоблений …
ЕКСМІСІЯ
примусове виселення із займаного приміщення чи ґрунту на підставі законно умотивованого рішення уповноваженого органу.
ЕКСОД
масовий вихід, виїзд звідкись, масова еміграція.
ЕКСОН
америк. концерн нафтової промисловості, штаб-квартира у Нью-Йорку; виник із заснованого у 1863 нафтопереробного підприємства, котре 1882 увійшло до …
ЕКСПЕРИМЕНТ
метод вивчення, який полягає у викликанні визначеного явища (чи його зміну) в штучно створених (лабораторних) умовах з метою дослідження і з'ясування …
ЕКСПЕРТИЗА
фахове вивчення речових доказів чи фактів з метою з'ясування обставин і подання відповідних висновків (судова е., медична е., бухгалтерська е.).
ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА
різновид інтелектуальної бази даних, комп'ютерна консультаційна програма; допомагає у прийнятті рішень, заміняє експерта в певній галузі, ск. у …
ЕКСПОЗЕ
у практиці європ. парламентаризму програмна промова прем'єра, виголошувана зазвичай після створення нового уряду.
ЕКСПОНОМЕТР
оптично-електронний прилад для визначення правильної експозиції при фотографуванні (вимірює освітленість фотографованого об'єкта).
ЕКСПОРТ
продаж за кордон товарів, послуг, інтелектуальних продуктів.
ЕКСПРЕСІОНІЗМ
напрямок у літературі, малярстві, музиці, театрі та кіно у 1-ій третині ХХ ст., найпоширеніший в Німеччині та Австрії після I Світової війни; …
ЕКСПРЕСІЯ
особлива виразність, підкреслена яскравість художнього твору чи окремих його компонентів; досягається за допомогою різних художніх засобів: тропів, …
ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ
процес транскрипції та вироблення закодованої геном ДНК, а у випадку кодуючих генів білка також трансляції матричної РНК і синтезу поліпептиду.
ЕКСТЕНСИВНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО
система господарювання, при якій збільшення валового обсягу продукції досягається лише при розширенні посівних площ.
ЕКСТЕР ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
1882-1949, укр. маляр, сценограф, педагог; яскравий представник європ. кубізму та футуризму, співзасновник мистецького об'єднання Кільце (Київ, …
ЕКСТЕРМІНАЦІЯ
винищення, масове убивство людей; злочин проти людства, метою якого є цілковите знищення певних груп людей через їхню расу, національність, …
ЕКСТЕРНАТ
навчання, яке здійснюється поза школою, методом самоосвіти, з обов'язковим складанням іспитів у навчальному закладі у встановлені строки; особа, яка …
ЕКСТРАВЕРТИВНІСТЬ
тенденція до скерування уваги й інтересів на зовнішній світ; потреба активності, впливу на оточуючу дійсність, поєднана з легкістю зав'язування …
ЕКСТРАДИЦІЯ
передача злочинця чи підозрюваного у злочині, котрий перебуває на території певної держави, до рук правосуддя тієї країни, на території якої було …
ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ
збірка витягів з правових норм, що діяли на Гетьманщині в різний час, створена в зв'язку із намірами відродити традиційне для Гетьманщини право; 1767 …
ЕКСТРАКЦІЯ
метод розділення суміші твердих (вилуговування) або рідких речовин шляхом розчинення в т.зв. селективному розчиннику окремих складових; одержаний …
ЕКСТРЕМУМ ФУНКЦІЇ
мінімум або максимум функції.
ЕКСЦЕНТРИК
диск, насаджений на вал, вісь обертання якого не співпадає з віссю валу.
ЕКТОДЕРМА
зовнішній зародковий листок багатоклітинних тварин і людини; з е. утворюється нервова система, епідерміс; е. у кишковопорожнинних - зовнішній шар …
ЕКУМЕНІЗМ
рух у християнстві в справі порозуміння та співпраці між Церквами, покликаний перебороти розколи і повернути втрачену єдність; започаткований на поч. …
ЕКЮ
(European Currency Unit, єдина європейська валюта) назва грошової одиниці, запровадженої у 1979; у європ. валютній системі виконує функцію …
ЕЛ
загальносемітське верховне божество, творець світу, батько богів і людей.
ЕЛEОНОРА АКВІТАНСЬКА
бл. 1122-1204, дружина Людовіка VII франц., згодом Гeнріxа II Плантаґeнeта англ.; її спадкові зeмлі у Франції (Аквітанія), передані Плантаґeнeтам, …
ЕЛIПСОЇД ЗЕМНИЙ
обертовий i сплющений елiпсоїд, за формою i розмiрами найбiльше наближений до дiйсної фiгури Землi.
ЕЛІАДЕ
(Eliade) Мірча, 1907-86, румунський індолог, релігієзнавець, філософ культури, есеїст, письменник, освіту здобув у Бухаресті та Калькутті (в тому …
ЕЛІАН
(Elyan, Elian, Helian) Каспер, бл. 1435-86, перший друкар у Сілезії, священик; 1475-82 керував у Вроцлаві друкарнею, в якій надрукував перші відомі …
ЕЛІЗАБЕТ
1876-1965, королева Бельгії 1909-34, дружина Альберта I; під час I Світової війни здобула популярність патріотизмом і благодійництвом; відома …
ЕЛІОТ
(Eliot) Томас Стернз, 1888-1965, англо-амер. поет, драматург і літературний критик; один із гол. новаторів поезії ХХ ст.; інтелектуальна лірика …
ЕЛІПС
плоска крива, множина точок P, для яких сума відстаней від 2 заданих точок F1 та F2 (фокуси е.) є постійною; одна з конічних кривих; у прямокутній …
ЕЛІПСОЇД
замкнена поверхня, перерізи якої є еліпсами; має 3 взаємно перпендикулярні осі симетрії та 1 центр симетрії; е. обертання - е., який має 2 осі ( з …
ЕЛІТІС ОДІСЕАС
(псевдонім О. Алепуделіса) 1911-96, грец. поет; в екстатичній ліриці своєрідний культ природи, віра у гуманістичні цінності (епічна поема Достойно …
ЕЛІТА
група людей, яка вирізняється чи має привілеї порівняно з рештою суспільства з огляду наявності певних ознак чи матеріальних цінностей, що цінуються …
ЕЛАНД
найбільша антилопа (вис. у холці бл. 1,8 м, маса бл. 1000 кг); заселяє зону саван африк. континенту; рідкісний.
ЕЛАСТИН
білок з групи склеропротеїнів, присутній в усіх хребетних, гол. чином у сполучній тканині, надає еластичності зв'язкам і сухожиллям; у вел. кількості …
ЕЛДЖІНА МАРМУРИ
колекція грец. скульптур і архітектурних деталей, переважно з 2-ї полов. V ст. до н.е., зібрана 1801-03 в Афінах за дорученням лорда Т. Б. Елджіна, …
ЕЛЕАТИ
грец. філософська школа (VI-V до н.е.), згідно з якою буття єдине, незмінне, нерухоме і вічне, а рух не існує (Парменід з Елеї, Зенон з Елеї).

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.